Työmarkkina-info

Suomen Pankin mukaan Suomen talous on kohonnut taantumasta yksityisen kulutuksen ja yritysten investointien lisäännyttyä. Työllisyystilanne on kohenemassa, jota edistää 2017 voimaan tulleet työllisyyden edistämiseen tarkoitetut lakimuutokset.

Kuva: Pixabay-CC0 Public Domain

Yksityinen kulutus
on edelleen merkittävin kasvua ylläpitävä tekijä. Työllisyystilanteen paraneminen, hidas inflaatio ja työn verotuksen keveneminen lisäävät kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja.

Suomen vienti elpyy vähitellen kilpailukyvyn parantuessa kilpailukykysopimuksen myötä. Kotimaisen kysynnän kasvu lisää investointitarpeita. Työllisyyden kohenemista tukevat lisääntyvä työn kysyntä ja talouskasvun painottuminen työvoimavaltaisiin palvelualoihin sekä rakentamiseen. Suomen Pankin arvion mukaan kokonaistuotanto kasvaa 1,3 % vuonna 2017 ja 1,2 % vuosina 2018 ja 2019.
Vuodenvaihteessa 2017 on tullut voimaan useita työllisyyden edistämiseen tarkoitettuja lakimuutoksia:

- Työttömyysetuutta voi käyttää palkkatukeen ja starttirahaan
- Työkokeilun käyttötarkoitus laajentuu
- Työttömät työnhakijat haastatellaan kolmen kuukauden välein
- Työn vastaanottamisvelvollisuus tiukentuu

Työttömyysturvaa voidaan käyttää jatkossa työttömän starttirahan, palkkatuen ja liikkuvuusavustuksen rahoittamiseen. Tässä on nyt jokaiselle yritystoiminnasta haaveilevalle mahdollisuus kokeilla turvallisesti mahdollisuuksiaan yrittäjänä. Lue tarkemmin: Tem-info.

Hallitus esittää eduskunnalle työttömyysturvalain muuttamista siten, että työtön voisi aloittaa yritystoiminnan ja saada työttömyysetuutta neljältä kuukaudelta yritystoiminnan estämättä. Jos työtön saa yritystoiminnasta tuloa, se otettaisiin huomioon maksettavan työttömyysetuuden määrässä. Hallitus esittää, että laki tulisi voimaan 1. tammikuuta 2018.
Lue myös: Yrityksen perustaminen.

Liikkuvuusavustus on uusi tuki, jossa yhdistetään nykyinen matka-avustus ja muuttokustannusten korvaus. Tarkoituksena on helpottaa työn perässä liikkumista, muuttamista sinne, missä työtäkin on tarjolla.

Työttömyysturvan käyttäminen palkkatukeen taas turvaa rahoituksen riittävyyden, niin ettei palkkatukirahat pääse loppumaan kesken vuoden. Erittäin hyviä ja tarpeellisia uudistuksia kaikki. Lue näistä tarkemmin: Työttömyysturvalla kiinni työelämään ja yrittäjyyteen.

Työkokeilun käyttötarkoitusta laajennetaan kokeiluluontoisesti vuosina 2017 ja 2018 siten, että työkokeilua on mahdollista käyttää työnhakijan soveltuvuuden arvioimiseksi ennen työsopimuksen tekemistä. Rekrytointikokeilu perustuu vapaaehtoisuuteen ja kestää korkeintaan kuukauden. Tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä ja alentaa työnantajien kynnystä palkata työttömiä. Tähän mahdollisuuteen kannattaa tarttua rohkeasti, sillä tällä tavoin voi tutustua työnantajaan ja yritykseen ja esitellä tietotaitojaan käytännössä sekä saada ns. "jalka oven väliin". Klikkaa Työnhaku-sivulle ja löydä itsellesi työpaikka tai kokeilupaikka. Lue lisää: Työkokeilusta.

Työnhakijat haastatellaan vuoden 2017 alusta lähtien aina kolmen kuukauden yhdenjaksoisen työttömyyden jälkeen. Tavoitteena on työttömän työnhakijan nopea työllistyminen, pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy ja avoimien työpaikkojen nopea täyttyminen. Tämä uudistus on tarpeellinen, vaikka se joistakin voi tuntua "simputukselta". Varsinkin nuoret tarvitsevat tukea työllistymiseensä, sekä tavoitteellista ja suunnitelmallista työnhakuvalmennusta.

Ajankohtaista työnhaussa: Kesätyönhaku

Työttömien velvollisuutta ottaa vastaan tarjottua työtä ja osallistua palveluihin työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä tiukennetaan. Tarkoituksena on nopeuttaa työn vastaanottamista ja lyhentää työttömyysjaksoja. Kun edellä olevat uudistukset edustavat kannustavaa työllisyyden edistämistä, niin tämä uudistus on sitten se "keppi", jolla työttömiä kuritetaan, jos työ ei ala maistua. Lue tästä lisää: Työn vastaanottamisvelvollisuus.

Tulevia muutoksia: Suomen ja koko maailman työmarkkinat ovat voimakkaassa muutoksessa ns. digitalisaation takia, lue tästä tarkemmin: Digitalisaatio.