Perheturva

Perheturva - turvallisesti netissä 

Lapsen turvallinen digitaalinen elämä vaatii vastuullista vanhemmuutta. Vanhempien tehtävänä on hallita, rajoittaa ja valvoa lastensa internetin ja mediateknologian käyttöä. Ihmisen ja käyttäjän on hallittava teknologiaa, ei päinvastoin. Tässä artikkelissa käsitellään perheturvan perusteita digitaalisen ympäristössä ja lasten turvallista internetin käyttöä lapsiperheissä.

Perheturvan asettaminen
Suojaa lapset verkossa

Lapsille on asetettava selkeät rajat, jottei tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen viihde- ja pelikäyttö mene liiallisuuksiin ajankäytön suhteen. Myös mediasisältöjen laatuun on vanhemman kiinnitettävä huomioita ja asetettava niiden suhteen rajat. Peliyritykset ovat tehneet tuotteistaan hyvin koukuttavia, joten lapsi ja nuori ei välttämättä itse osaa asettaa rajoja pelaamiselleen. Vaarana on peliriippuvuuden syntyminen, joka voi haitata muuta elämää ja koulun käyntiä.

Internet on tarpeellinen nykyelämälle, mutta kaikki sisältö ei  sovellu lapsen ja nuoren kehitykselle. Rajoista voidaan joko sopia lapsen tai nuoren kanssa tai voidaan teknisin keinoin asettaa ne. Paras ratkaisu on kuitenkin sopia rajoista sekä asettaa rajoitukset myös teknisin keinoin, se helpottaa paljon vanhemman valvontataakka.

Nykyelämään kuuluvat teknologia ja digilaitteet. Niiden kanssa on vain opittava elämään. Vanhempien on ohjattava lapsia ja nuoria laadukkaiden sisältöjen pariin ja muutenkin järkevään ajankäyttöön ja mielekkäisiin elämänsisältöihin. Silloin digilaitteet sisältöineen asettuvat oikeaan mittakaavaan lasten ja nuorten elämässä. Lue pelikasvatuksesta.

Vanhemmilla saattaa kuitenkin olla se ongelma, että lapsi tai nuori osaa paljon taitavammin käyttää tietoteknisiä laitteita kuin vanhemmat. Vanhempien on silloin syytä päivittää osaamistaan ajan tasalle, sillä muuten rajojen asettaminen ei teknisin keinoin onnistu. Alla on lista yleisimpien laitteiden tukisivuille, joista löytyy tietomateriaalia ja ohjeita vanhempien tueksi:

Windows-tuki
Android-tuki
Apple-tuki

On myös tärkeää tarjota jotakin mielenkiintoista sisältöä ja ajanvietettä lapselle ja nuorelle liiallisen netissä vietetyn ajan sijaan, kuten urheilua, muita harrastuksia tai lukemista. Muut mielekkäät ja sosiaaliset harrastukset pitävät lapset ja nuoret pois liiallisesta pelityksestä ja sometuksesta.

Käytännön keinoja mediankäytön rajoittamiseen

 1. Laitteiden käyttö vanhempien valvonnassa yhteisissä tiloissa.
 2. Aikarajoista sopiminen mediankäytölle, ns. ruutuaika.
 3. Yhteiset sopimukset, mikä on sallittua ja mikä ei.
 4. Tabletin käyttö vain kodin wlan-lähiverkossa, ei erillistä internet-liittymää.
 5. Kodin internet-liittymän välittävän modeemin sijoittaminen niin, että vanhemmat voivat sen käyttöä valvoa ja hallita (ei lastenhuoneeseen). Kun lasten laitteissa ei ole erillistä internet-liittymää, voi vanhempi helposti laittaa rajat netinkäytölle kytkemällä modeemin pois käytöstä (helppo keino rajoittaa, eikä tarvitse kiistellä asiasta).
 6. Muut tekniset keinot: Lasten ja nuorten laitteisiin voi asentaa esto- ja suodatinohjelman tai sovelluksen, jolla voi rajoittaa ajallisesti ja sisällöllisesti laitteen käyttöä. Perheen yhteisiin  ja lasten tietokoneisiin erikseen käyttäjätilit vanhemmille (järjestelmänvalvoja) ja lapsille (tavallinen käyttäjä).

Mediankäytön hallinnassa on tärkeää löytää sopiva ratkaisu perheen, lapsen ja elämäntilanteen tarpeisiin. Keskustelu ja aikuisen ohjaus ovat avainasemassa sopivan ratkaisun löytämisessä. Aikuisen kannattaa käyttää aikaa yhdessä lapsen ja nuoren kanssa internetin käytön opetteluun ja sisältöjen ymmärtämiseen. Tämä auttaa lasta ja nuorta kyseenalaistamaan median luomia kuvitelmia ja kehittämään kriittistä ajattelua, joka auttaa mediassa navigoinnissa.


Ilmaisohjelmat internetin käytön rajoittamiseen: Lapsilukot

Vaikka lasten ja nuorten kanssa on hyvä sopia tietyistä rajoista, on selvää, että vanhemman on rajojen noudattamista myös valvottava. Jottei valvonta kävisi liian hankalaksi toteuttaa, on tekniset rajoituskeinot hyvä keino helpottaa valvontaa ja varmistaa sovittujen rajojen noudattaminen.

Windows-perheturva


Windows-käyttöjärjestelmällä varustetussa tietokoneessa ja tabletissa voi helposti ottaa käyttöön ns. perheturva-ominaisuuden, jolla lapsen ja nuoren laitteen käyttöä voidaan ajallisesti ja sisällöllisesti rajoittaa (klikkaa kuvaa).

Perheasetusten löytäminen

Perheasetukset kuntoon

Windows-käyttöjärjestelmässä on luotava erilliset käyttäjätilit eri käyttäjille, tässä tapauksessa vanhemmille järjestelmänvalvojan oikeuksilla varustettu käyttäjätili, ja lapselle tai nuorelle tavallisen käyttäjän tili. Tämä on tärkeä seikka, sillä jos lapsen tilillä on järjestelmänvalvojan oikeudet (tai lapsi tietää järjestelmänvalvojan salasanan), voi nokkela lapsi helposti kumota kaikki vanhemman asettamat rajoitukset laitteessa. Seuraavaksi joitain tärkeitä toimintaohjeita vanhemmille perheturvan asettamiseen tietokoneessa ja tabletissa.
Perheturvan asettaminen Android-laitteissa ja Applen laitteissa

Android-laitteissa ja Applen laitteissa (tabletit ja älypuhelimet) pätee samat rajoituskeinot kuin tietokoneissakin. Vanhempi voi käyttää ylempänä tällä sivulla listattuja yleisiä keinoja hallitakseen lapsen ja nuoren digiteknologian käyttöä järkeviin ja turvallisiin rajoihin. Applen  ja Android - käyttöjärjestelmällä varustettuihin laitteisiin on saatavilla useiden valmistajien perheturvasovelluksia, joilla voi säätää sekä ajankäyttöä, että sisältöjä lapsen ja nuoren ikätasoon sopivasti.

Lue tästä:
Lasten mobiililaitteiden käytön rajoittaminen
Tee lapsen älypuhelimen käytöstä turvallista 

Perheturvasovelluksia Android-laitteisiin ja Applen laitteisiin
 1. F-Secure Mobile Security
 2. F-Secure SAFE
 3. Norton Family parental control
 4. ESET Parental Control
 5. Screen Time Parental Control
 6. Mobile Fence Parental Control
 7. Kids Place - Parental Control
 8. Parental control. Block all !

Google Family Link

Google Family Link antaa aikuiselle mahdollisuuden luoda rajoitetun Google-tilin alle 13-vuotiaalle lapselle. Se mahdollistaa aikuiselle lapsen puhelimen käytön valvomisen, estämisen ja käyttöajan rajoittamisen. Aikuinen voi myös tarvittaessa poistaa lapsen puhelimesta sovelluksia. Palvelu on tarkoitettu Android-puhelimien käyttäjille (toimii uusimmissa malleissa).

Google Family Link-ohje
Lataa Google Family Link