Terveys, hyvinvointi ja onnellisuus

Terveys, hyvinvointi ja onnellisuus ovat jokaiselle ihmiselle tärkeitä arvoja. Huomioimalla omassa elämässään fyysiset, psyykkiset, henkiset ja sosiaaliset tarpeet riittävässä määrin, voit kokea eläväsi hyvää ja merkityksellistä elämää, onnellista elämää.

Sisältää kaupallista yhteistyötä*

Terveys ja hyvinvointi 

Terveys on laaja käsite, joka koostuu useasta osa-alueesta; fyysinen terveys, psyykkinen terveys, henkinen terveys ja sosiaalinen terveys kuuluvat kaikki kokonaisvaltaiseen terveyteen, hyvinvointiin ja onnellisuuteen. Kaikki nämä terveyden osa-alueet vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin.

Lue artikkeliTerveys ja hyvinvointi
Lue artikkeli: Kaamos-opas

Fyysinen terveys 

Fyysisen terveyden kannalta vahva immuniteetti eli hyvä vastustuskyky on yksi tärkeimpiä tekijöitä. Terveet elämäntavat vahvistavat vastustuskykyä tehokkaasti.

Lue artikkeli: Hyvä immuniteetti eli vastustuskyky


Ravinto ja terveys

Monipuolinen ravinto koostuu ravintoaineista, energia- ja suojaravintoaineista, hiilihydraateista, rasvoista, valkuaisaineista, kivennäisaineista ja vitamiineista. Elimistön on saatava näitä välttämättömiä ravintoaineita riittävästi hyvän terveyden ja vastustuskyvyn ylläpitämiseksi.

Lue artikkeliTerveellinen ravinto
Lue artikkeli: Suojaravintoaineet ja antioksidantit


Liikunta ja terveys 

Liikunta on iloinen asia, sillä se tekee hyvää ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille. Liikunta on lääkettä, joka edistää kokonaisvaltaisesti ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Liikunta tuottaa terveyttä, kun se on säännöllistä ja usein toistuvaa. Liikunta kohentaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Lue artikkeli: Terveysliikunta

Työ, talous ja terveys

Fyysisten tarpeiden tyydyttämiseen tarvitaan rahaa, joko työn, eläkkeen tai sosiaaliturvan kautta. Työ, raha ja taloudellinen hyvinvointi lisää terveyttä ja hyvinvointia, kun taas työttömyys, köyhyys ja velkaongelmat on terveyttä heikentäviä asioita.

Tutustu työnhakuoppaaseen

Talous kuntoon: Velkajärjestelyn opas

Lue artikkeliMiten saada rahaa

Psyykkinen terveys

Optimismistisen elämänasenteen avulla jokainen voi tukea omaa ja läheistensä psyykkistä terveyttä. Optimismi on myönteistä ja toiveikasta suhtautumista itseensä, elämäänsä ja tulevaisuuteensa. Optimisti aina odottaa, että tulevaisuudessa tulee tapahtumaan hyviä asioita. 

Mieli ja terveys on tiiviissä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, sillä ihminen on psykosomaattinen olento. Kehittämällä ja ylläpitämällä optimistista elämänasennetta, voit ylläpitää ja vahvistaa iloista mielialaa, fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja itsetuntoa, mielen hyvinvointia.

Optimistisuus vaikuttaa ihmiselämän kaikkiin osa-alueisiin myönteisesti. Valitse tietoisesti optimistinen elämänasenne pessimistisen sijaan, niin psyykkinen terveytesi kohenee ja pysyy yllä.

Lue artikkeli: Iloa elämään

Sosiaalinen terveys

Jokainen ihminen on sosiaalinen olento, joka tarvitsee toisten ihmisten seuraa enemmän tai vähemmän. Ekstrovertti enemmän, introvertti vähemmän. Läheisistä ihmissuhteista, parisuhde, perhe, ystävät, voit saada sosiaalista apua, tukea, virikkeitä ja iloa elämääsi ja jakaa sitä muiden kanssa. Vietä siis paljon aikaa perheen ja ystävien kanssa.

Työelämän ja harrastusten ihmissuhteet antavat lisää väriä ja sisältöä sosiaaliseen elämääsi. Kun suhtaudut toisiin ihmisiin myönteisesti ja kohtelet heitä ystävällisesti, saat kokea iloa ihmissuhteissasi.

Sosiaalinen vuorovaikutus on tärkeää kaikille ihmisille, huolehdi siis ihmissuhteistasi ja sosiaalisesta elämästäsi mahdollisimman hyvin. Sosiaalisen verkostosi ylläpitämisessä voit käyttää apuna nykyaikaisia sosiaalisen median välineitä. 

Lue artikkeli: Some-opas

Lue artikkeli: Tinder-opas

Lue artikkeli: Nettideittailu

Henkinen terveys

Ihminen on fyysinen, psyykkinen, henkinen ja sosiaalinen olento. Voidakseen hyvin, on huolehdittava myös ns. henkisistä tarpeista. Siksi jokainen ihminen tarvitsee elämäänsä myös kulttuuria. 

Kulttuuri käsitteenä (lat. colere) tarkoittaa ihmisen toimintaa, tapoja ja aikaansaannoksia aineellisessa ja henkisessä elämässä. Kulttuurielämykset tuottavat iloa, sisältöä, terveyttä ja hyvinvointia ihmiselle.

Henkisen terveyden hoitamiseen ja ylläpitämiseen tarvitaan henkistä kulttuuria. Henkinen kulttuuri on filosofiaa, tieteitä, taiteita, uskontoa. Henkinen kulttuuri on ihmiskunnan luomaa sivistystä.

Taiteet ovat keskeinen osa ihmisen henkistä kulttuuria. Nykytekniikan avulla jokainen voi helposti päästä taide-elämysten ääreen kotoa käsin. 

Lue artikkeli: Kulttuuria verkossa

Lue artikkeli: Iloa elämään

Mitä on onnellisuus

Onnellisuus on fyysistä, psyykkistä, henkistä ja sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia. Onnellisuutta on oman elämän merkitykselliseksi ja hyväksi kokeminen. Onnellisuus on iloa, riemua, tyytyväisyyttä.

Onnellisuutta voi lisätä erilaisten aktiviteettien avulla. Onnellisuusaktiviteetteja ovat esimerkiksi mieleinen liikunta, myönteinen ajattelu ja kiitollisuus, läheiset sosiaaliset suhteet, stressinhallinta ja anteeksianto. 

Arvosta ja kunnioita itseäsi ja muita, tee hyvää itsellesi ja toisille, kehu ja kannusta itseäsi ja toisia, ole myötätuntoinen ja lempeä itseä ja muita kohtaan. Näin luot onnellisuutta.

Lue artikkeli: Onnellisuus

Tutustu myös:

Hyvän elämän opas

Elämän tarkoitus