Terveys ja hyvinvointi

Terveys on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Jokainen ihminen voi ylläpitää ja saavuttaa parempaa terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia huomioimalla ne tekijät, jotka vaikuttavat näihin. Tästä artikkelista löydät terveyden ja hyvinvoinnin perustekijät.

Sisältää kaupallista yhteistyötä*

Osta pikatesti!

Terveys on WHO:n mukaan
lyhyesti ja tiiviisti määriteltynä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila. Terveys on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hyvinvointi koostuu useista elämän osa-alueista, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta. Kaikki hyvinvoinnin osa-alueet vaikuttavat terveyteen ja terveys vaikuttaa kaikkiin hyvinvoinnin osa-alueisiin.

Huom! Immuniteetin eli vastustuskyvyn vahvistamisesta kiinnostunut, lue nämä: ImmuniteettiD-vitamiini, C-vitamiini, Sinkki. Pysy terveenä immuniteettia vahvistamalla!

Ihmisen perustarpeet

Kun hyvinvointia tarkastellaan ihmisen perustarpeiden kannalta, voidaan sanoa, että ihminen voi jo kohtuullisen hyvin, kun hänen perustarpeensa tulevat tyydytetyksi. 

Yhdysvaltalainen psykologi Abraham Maslow määritteli perustarpeet seuraavasti: fysiologiset tarpeet, turvallisuuden tarpeet, sosiaaliset tarpeet, arvostuksen tarpeet, itsensä toteuttamisen tarpeet. Voidakseen hyvin, on ihmisen huomioita riittävästi nämä tarpeet omassa elämässään.

Jokaisen ihmisen on saatava ravintoa, vaatetusta ja suojaa eli koti, jossa elää. Ihminen on myös sosiaalinen olento, joka tarvitsee ihmissuhteita ja vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa. Erittäin tärkeä tarve ihmiselle on myös itsensä toteuttamisen tarve, joka parhaimmillaan toteutuu työssä ja harrastuksissa.

Fyysisten tarpeiden tyydyttäminen tarvitsee rahaa, joko työn, eläkkeen tai muun sosiaaliturvan kautta. Kun ihmisellä on riittävästi rahaa, hän voi hankkia itselleen terveellistä ravintoa ja kodin, jossa asua, sekä muuta tarpeellista elämänsä hyvinvointia tukemaan. Raha ja taloudellinen hyvinvointi selkeästi tukee terveyttä, kun taas köyhyys on yleensä terveyttä heikentävä asia.

Klikkaa: Miten saada lisää rahaa?
 

Hyvinvoinnin osa-alueita

Kiinnostava mielekäs työ ja kohtuulliset tulot tukevat ihmisen hyvinvointia. Pitkään jatkuva työttömyys on terveyttä ja hyvinvointia heikentävä tekijä. Liiallinen velkaantuminen taas aiheuttaa stressiä, joka liian pitkään jatkuessaan heikentää terveyttä. Jos olet velkaantunut liikaa, yritä järjestää velkasi kohtuulliselle tasolle (ks.Velkajärjestelyn opas), niin stressi helpottaa ja hyvinvointisi paranee.

Sosiaalinen hyvinvointi tulee ihmissuhteista. Huolehdi itsesi, parisuhteesi ja perheesi hyvinvoinnista, niin voit olla onnellinen. Hyvät sosiaaliset suhteet läheisiin, ystäviin, sukulaisiin ja työtovereihin tukevat terveyttäsi. Ne tuottavat sinulle hyvää mieltä, mielekästä elämänsisältöä ja -tarkoitusta.

Psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavat kehon terveys, sosiaaliset suhteet, työ, talous, ympäristön olosuhteet. Ihminen on psykosomaattinen olento, johon kaikki ympäröivät olosuhteet vaikuttavat aistien ja hermoston kautta. Ihmisen oma mielentila vaikuttaa hänen hyvinvointiinsa ja kehon terveyteen. Hyvä mieli ja hyvät olosuhteet tuottavat hyvinvointia ja terveyttä. Liian pitkään jatkuva psyykkinen stressi, huono mieli ja huonot olosuhteet heikentävät hyvinvointia ja terveyttä.

Elämänasenteella on voimakas vaikutus ihmisen hyvinvointiin. Positiivinen ajattelu ja optimismi tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia. Liiallinen negatiivisuus ja pessimismi heikentävät hyvinvointia.

Tunne terveytesi

Kaikki laboratoriotestit ilman lääkärin lähetettä!*
Tiedätkö oman D-vitamiini-arvon? Mittaa nyt ilman lääkärin lähetettä!*
Tiedätkö oman ferritiini-arvon? Mittaa nyt ilman lääkärin lähetettä!*
Tiedätkö miten elimistösi voi? Yli 30 mittaria jotka kertovat elimistösi tilasta.*
Terveyden pikatestit


Yhteenveto

Huolehtimalla kykysi mukaan fyysisistä tarpeistasi, omasta terveydestäsi, kodistasi ja ympäristöstäsi, ihmissuhteistasi, työstäsi ja taloudestasi, harrastuksistasi, riittävästä liikunnasta, rentoutumisesta, unesta ja levosta sekä positiivisesta ajattelusta, voit kokea kokonaisvaltaista hyvinvointia, terveyttä ja hyvää mieltä eli onnellisuutta elämässäsi.

Muut suositut artikkelit

Vahvista: Immuniteettisi
Lisää: Iloa elämään
Lue tästä: Onnellisuus
Löydä työpaikkaTyönhaku
Asuminen: Vuokra-asunnot
Talous kuntoonLainojen yhdistäminen
Lisää tuloja: Miten saada rahaa
Löydä seuraaNettideittailu
Opi TinderTinder-käyttöohje
RuokaTerveellinen ravinto
LiikuntaTerveysliikunta
Testaa terveytesiTerveyden pikatestit
VatsaVatsa kuntoon ruokavaliolla
Suojaa terveytesiSuojaravintoaineet ja antioksidantit
KaamosKaamosajan hyvinvointiopas
Tutustu: Hyvinvoinnin osa-alueet

Lähteet
Kauhanen, J., Kauhanen, J., Erkkilä, A., Korhonen, M., Myllykangas, M. & Pekkanen, J. (2013). Kansanterveystiede (4. uud. p.). Helsinki: Sanoma Pro.
Koskinen, S., Huttunen, J., Teperi, J., Aromaa, A. & Apter, D. (2005). Suomalaisten terveys. Helsinki: Duodecim : Kansanterveyslaitos.
Lönnqvist, J., Henriksson, M., Marttunen, M. & Partonen, T. (2017). Psykiatria (12. uudistettu painos.). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.
Seligman, M. E. P. Suom. Järnefelt, I. (1992). Optimistin käsikirja. Helsinki: Otava.

Internet-lähteet
McLeod, S. A. (2018). Maslow's Hierarchy of Needs. [online] Available at: https://www.simplypsychology.org/maslow.html. Haettu 30.10. 2018.
Suomen Mielenterveysseura. Suunnista hyvinvointisi rasteille. https://www.mielenterveysseura.fi/sites/default/files/materials_files/suunnista_hyvinvointisi_rasteille.pdf. Käytetty 29.10.2018.