Raitis elämä

Raittius tarkoittaa päihteetöntä elämää, kieltäytymistä alkoholin, huumeiden ja päihdyttävien lääkkeiden käyttämisestä. Tässä artikkelissa tuodaan esille raittiin elämän hyötyjä ja etuja, sekä alkoholin ja muiden päihteiden käytön yleisimpiä haittoja ihmisen terveydelle ja elämälle. Artikkelin tarkoituksena on motivoida tiedon kautta raittiiseen elämään. 


Raittiina elämä maistuu hyvälle. Kuva: Stable Diffusion


Alkoholi- ja päihdeongelmat ovat hyvin yleisiä Suomessa. Päihdevalistus on laiminlyöty ja siitä tulee kallis lasku yhteiskunnalle. Täysin raitis ja päihteetön elämäntapa on useimmalle alkoholi- ja päihdeongelmaiselle ainut toimiva ratkaisu toipumiseen.

Raittiudella on monia etuja terveydelle ja elämälle. Joitakin raittiuden merkittävimpiä etuja ovat parantunut fyysinen, psyykkinen ja henkinen terveys, lisääntynyt tuottavuus, vähentynyt stressi ja parantuneet ihmissuhteet. 

Lue artikkeli loppuun asti, jatka lukemista saadaksesi lisätietoja raittiuden eduista ja siitä, kuinka raittius voi parantaa elämääsi, hyödyt varmasti, sillä tieto on lääkettä tässäkin asiassa.


Mitä on raitis elämäntapa

Raitis ja päihteetön elämäntapa on pidättäytymistä käyttämästä mielialaa muuttavia aineita, kuten alkoholi, huumeet ja päihdyttävät lääkkeet. Raitis elämäntapa liittyy terveisiin valintoihin ja selviytymismekanismeihin ja stressiä lievittäviin strategioihin, kuten liikuntaan, terveelliseen ruokavalioon sekä hengelliseen elämään. 

Monet ihmiset päättävät elää raitista ja päihteetöntä elämää henkilökohtaisista ja terveydellisistä syistä, kun taas toiset tekevät niin uskonnollisten tai hengellisten vakaumusten vuoksi. Syystä riippumatta raittiin ja päihteettömän elämäntavan valitseminen voi olla erittäin palkitsevaa ja hyödyllistä yleisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.


Mitä raitis elämä tarkoittaa

Monille ihmisille termit "raittius" ja "päihteettömyys" ovat synonyymejä. Raitis elämä voi tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. Joillekin se tarkoittaa pidättäytymistä kaikista päihteistä ja alkoholista. Toisille se voi tarkoittaa päihteiden ja alkoholin käytön vähentämistä tai kohtuullistamista. Ja joillekin se voi tarkoittaa yksinkertaisesti terveellisempien valintojen tekemistä päihteiden ja alkoholin käytön suhteen.

Sober curious tarkoittaa uteliasta suhtautumista raittiiseen elämäntapaan. Siihen liittyy halu kokeilla raittiutta. Täysi raittius onkin tavoittelemisen arvoinen ihanne, johon on kuitenkin opeteltava, jotta se alkaa sujua.


Mitä hyötyä on raittiista elämästä

Raittiin ja päihteettömän elämän edut ovat lukuisia. Ensinnäkin raittius antaa enemmän energiaa elämään. Raittius parantaa mielenterveyttä, tunne-elämän vakautta ja fyysistä terveyttä. Se voi myös vähentää stressiä, parantaa unta ja lisätä yleistä tyytyväisyyttä elämään. Lisäksi raittius voi kohentaa taloudellista tilaa ja parantaa ihmissuhteita.

Raittiuden ja päihteettömän elämäntavan edut parantuneesta henkisestä ja fyysisestä terveydestä lisääntyneeseen tuottavuuteen ja vähentyneeseen stressiin on niitä syitä, miksi raittius on paras valinta onnelliseen ja onnistuneeseen elämään.

Raitistumisella on tietysti myös muita etuja. Säästyy ensinnäkin rahaa. Ihmissuhteet tulevat terveemmäksi. Raittius on uusi parempi ja onnellisempi elämä.

Olipa syy mikä tahansa pysyä raittiina, on valinta vaikutuksiltaan positiivinen ihmiselle itselleen, hänen läheisilleen, yhteiskunnalle ja yksilön koko tulevaisuudelle.


Terveysargumentit raittiuden puolesta

Alkoholiin ja muihin päihteisiin liittyvät ongelmat ovat hyvin yleisiä. Alkoholi on eniten käytetty päihde, joten se myös aiheuttaa eniten ongelmia ihmisille. Yleisesti on niin, että päihteiden käyttö aiheuttaa ja lisää fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia ja häiriötä. 

Päihteiden käyttö aiheuttaa fyysisiä sairauksia, mielenterveysongelmia, tapaturmia ja ihmissuhdeongelmia, heikentää työssä jaksamista, heikentää taloudellista hyvinvointia ja lisää syrjäytymistä ja ennenaikaisia kuolemia. 

Alkoholin ja muiden päihteiden haittavaikutusten vakavuuden suhteen on sellainen ero, että alkoholin käyttö tuhoaa ihmisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden ja hyvinvoinnin hitaammin kuin muut päihteet. Huumeet tuhoavat ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden hyvin nopeasti.


Alkoholi ja terveys

Koska alkoholi on yleisesti hyväksytty ja eniten käytetty päihde, on jokaisen hyvä tietää, minkä terveydellisen hinnan joutuu sen tuottamasta kemiallisesta mielihyvästä maksamaan. Lääketiede on päässyt jo hyvin selville näistä terveyshaitoista, joten tällainen tieto voi toimia raittiuteen motivoivana tekijänä. 

Lääketiede on todennut alkoholin liittyvän yli 60 erilaiseen sairauteen. Niitä ei ole tässä artikkelissa tarpeen kaikkia luetella, mutta joitakin lukijaa erityisesti kiinnostavia haittoja on syytä mainita. 

Fyysisistä ongelmista on hyvä tietää yleisimmät, nimittäin maksakirroosi, haimatulehdus ja erilaiset aivovauriot. Alkoholi vaikuttaa erityisesti aivojen toimintaan haitallisesti, aiheuttaen fyysistä riippuvuutta, muistiongelmia, jopa dementiaa. Alkoholi ylipäätään heikentää älyllistä suorituskykyä, kuten muutkin päihteet. Päihteet näet tuhoavat aivosoluja ja aivokudosta.


Alkoholi ja hedelmällisyys

Erittäin tärkeä tieto, joka jokaisen parasta miehuuttaan ja naiseuttaan elävän miehen ja naisen olisi hyvä tietää, on alkoholin vaikutus sukuhormonitoimintaan ja sitä kautta hedelmällisyyteen. 

Runsas ja säännöllinen alkoholin käyttö heikentää miesten ja naisten sukurauhasten toimintaa. Lyhyesti sanottuna alkoholin käyttö aiheuttaa hormonitasolla miehen naisistumista ja naisen miehistymistä.


Alkoholi ja miehen terveys

Miehillä alkoholin käyttö heikentää voimakkaasti sukuhormoni testosteronin tuotantoa, joka johtuu alkoholin haitallisesta vaikutuksesta aivolisäkkeen toimintaan ja kivesten testosteronituotantoon. Tämä aiheuttaa mieskunnon heikkenemistä.

Alkoholi käyttö lisäksi aktivoi miehen kehossa estrogeenin eli naishormonin tuotantoa. Se entisestään heikentää testosteronin ja siittiöiden tuotantoa kiveksissä. Seurauksena on impotenssia ja hedelmättömyyttä (lapsettomuutta). 

Sosiaalisena haittavaikutuksena on myös se, että vastakkaisen sukupuolen edustaja ei juurikaan kiinnostu estrogeenia tihkuvasta päihteilevästä miehestä.

Positiivista on, jos mies lopettaa alkoholin käytön, miehisyydelle haitalliset vaikutukset vähitellen korjaantuvat ja testosteronituotanto ja mieskunto palautuu normaaliksi.


Alkoholi ja naisen terveys

Naisilla alkoholin käyttö aiheuttaa mieshormoni testosteronin tuotannon aktivoitumista kehossa. Se häiritsee naisen elimistön hormonitasapainoa ja aiheuttaa kuukautiskierron häiriöitä, munasolun irtautumisen estymistä ja siten hedelmättömyyttä, eli lyhyesti sanottuna naisen raskaaksi tuleminen vaikeutuu. 

Testosteronin tuotannon lisääntyminen aiheuttaa naisille myös miehisten piirteiden lisääntymistä, kuten äänen madaltumista, karvoituksen lisääntymistä, kasvonpiirteiden miehistymistä. Naisellisuus vähenee ja maskuliiniset ominaisuudet ulkoisessa olemuksessa korostuvat. 

Sosiaalisena haittavaikutuksena on ihmissuhdeongelmat ja parisuhdeongelmat.

Positiivista on, jos nainen lopettaa alkoholin käytön, naisellisuudelle haitalliset vaikutukset vähitellen korjaantuvat ja hormonitasapaino palautuu, sekä naisellisuus, hedelmällisyys ja seksuaalinen vetovoima kohentuvat.


Alkoholi ja mielenterveys

Alkoholi aiheuttaa myös mielenterveysongelmia. Alkoholiin voi kehittyä fyysisen riippuvuuden lisäksi psyykkinen riippuvuus, joka aiheuttaa myös käytön lisääntymistä sietokyvyn ja toleranssin lisääntyessä, ja siten enemmän terveyshaittoja.

Väestötutkimuksissa on todettu, että säännöllisesti alkoholia käyttävillä esiintyy muuta väestöä enemmän persoonallisuushäiriöitä, mielialahäiriöitä, ahdistuneisuutta ja masennusta sekä psykooseja. Alkoholi ja päihteet on myrkkyä aivojen hyvinvoinnille ja mielenterveydelle.

Alkoholiriippuvuus kehittyy hitaasti ja huomaamatta vuosien kuluessa. Yleensä ongelmaan havahdutaan siinä vaiheessa kun alkoholin käyttö aiheuttaa merkittäviä terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia, eikä käyttöä enään omin voimin kyetä hallitsemaan. Vertaistuki on monille tehokas apu alkoholista vapautumiseen, tästä on hyvänä esimerkkinä AA-liike.


Alkoholi ja sosiaalinen terveys

Sosiaaliset haitat alkoholin käytöstä ovat parisuhdeongelmat, lasten laiminlyönti, perheväkivalta, huostaanotot, työttömyys, syrjäytyminen jne.

Raittius on edellä olevien argumenttien valossa hyväksi niin miesten, naisten, lasten, perheen ja kaikkien läheisten terveydelle, hyvinvoinnille ja onnellisuudelle, sekä taloudelliselle ja yhteiskunnalliselle menestymiselle ja hyvinvoinnille. 

Raittius tukee onnistumista, menestymistä ja onnellisuutta. Päihteiden käyttö taas haittaa vakavasti ihmisten hyvinvointia ja onnellisuutta.


Kuinka elää raitista elämää

7 vinkkiä päihteiden käytön lopettamiseen ja raittiiseen elämään:

Raitis elämä voi tuntua vaikealta, mutta sen ei tarvitse olla. On paljon ihmisiä, jotka ovat onnistuneesti lopettaneet alkoholin ja päihteiden käytön ja jatkaneet onnellista ja tyydyttävää elämää. Jos olet valmis tekemään muutoksen, tässä on vinkkejä, joiden avulla voit onnistua ja päästä raittiiseen elämään:

1. Tee päätös raittiudesta. Tämä saattaa tuntua itsestään selvältä, mutta se on ensimmäinen ja tärkein askel. Sinun on oltava henkisesti valmis luopumaan alkoholista ja muista päihteistä.

2. Hankkiudu eroon kaikista päihteistä ja alkoholista. Kun olet tehnyt päätöksen lopettaa, on aika päästä eroon kaikista päihteistä, kaada alkoholit viemäriin, tuhoa muut päihteet sopivalla tavalla. Turvaudu tarvittaessa mielenterveys- ja päihdepalvelujen vieroitushoitoon.

3. Vältä tilanteita ja sellaista seuraa, jossa käytetään alkoholia tai muita päihteitä. Ei pidä altistaa itseään turhaan kiusauksille. Opettele vastustamaan sosiaalista painetta juomiseen ja sanomaan jämäkkä ”ei” päihteille. Tämän takia ystäväpiirisi saattaa muuttua.

4. Hanki itsellesi sopiva tukiryhmä, raittiita ystäviä ja sosiaalista elämää. Voit esim. halutessasi liittyä oman paikkakunnan AA-ryhmään tai NA-ryhmään.

5. Anna itsellesi anteeksi virheesi ja erehdyksesi. Anna anteeksi muille heidän virheensä ja erehdykset. Lopeta itsesi ja muiden syyttäminen riippuvuudestasi. Muuta ajattelusi ja elämänasenteesi positiiviseksi. 

6. Jos retkahdat, yritä uudestaan, hae tarvittaessa tukea. Addiktiosta parantuminen vaatii aikaa ja moni retkahtaa vanhoihin tapoihin ajoittain. Vähitellen mieli ja keho puhdistuu ja vapautuu päihdehuuruisesta elämästä ja raittius voittaa. Yritä uudestaan, kunnes onnistut.

7. Korvaa alkoholi- ja päihdehuuruinen elämä jollakin paremmalla ja terveemmällä elämänsisällöllä. Näistä uusista elämänsisällöistä voit saada iloa ja mielihyvää päihteiden sijaan. 


Millä korvata alkoholi ja päihteet

Päihderiippuvuus eli addiktio kehittyy yleensä siten, että yhden tai useamman käyttökerran perusteella ihminen on saanut kemiallisen mielihyväkokemuksen, josta aivot ja psyyke ovat tulleet nopeasti riippuvaiseksi. Niinpä päihteillä on alettu kohentaa mielialaa ja hakea nopeaa helpotusta erilaisiin hankalaksi koettuihin tunteisiin. Päihteistä haetaan yleensä kemiallista mielihyvää. Alkoholin voikin sanoa olevan suomalaisten yleisin mielialalääke.

Kun on syntynyt halu lopettaa päihteiden käyttö, parhaiten siinä onnistuu, jos korvaa aiemman päihteiden tuottaman kemiallisen mielihyvän muilla terveemmillä ilon ja mielihyvän lähteillä. 

On monia asioita, harrastuksia ja elämänsisältöjä, joilla voidaan korvata alkoholin ja päihteiden käyttöä. Ensinnäkin olisi hyvä opetella tuntemaan itseään paremmin, suhtautumaan itseensä myötätuntoisemmin, opiskella positiivista elämänasennetta.

Toiseksi pitäisi huolehtia mielen ja kehon hyvinvoinnista ja terveydestä itsehoidon, terveen ravinnon ja liikunnan avulla. Kolmanneksi sosiaalisten suhteiden hoitaminen on tärkeää, ajanvietto ystävien ja perheen kanssa, osallistuminen iloa ja hyvää mieltä tuottaviin kulttuuriaktiviteetteihin. 

Itsensä kehittäminen, opiskelu, harrastukset, henkisyys ja uskonnollisuus ovat myös erittäin tärkeitä onnellisuusaktiviteetteja, jotka tuovat elämään tervettä ja raitista iloa, mielihyvää ja elämäntarkoitusta.

Lisäksi yhteiskunnan tarjoama sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten apu, tuki ja terapia voivat auttaa parantumaan ja selviytymään vaikeista tunteista turvautumatta päihteisiin.


Yhteenveto raittiista elämästä

Raitis ja päihteetön elämä tarjoaa monia etuja. Se parantaa fyysistä ja henkistä terveyttäsi, auttaa välttämään riskialtista käyttäytymistä ja edistää tyydyttävämpää ja onnellisempaa elämää, sekä auttaa rakentamaan terveempiä ihmissuhteita ja tarjota mahdollisuuden hyvään elämään.

Jos kamppailet riippuvuuden kanssa, hae ammattiapua oman hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdepalvelusta. Päihdepalvelut tarjoavat apua päihteiden käytöstä ja riippuvuuksista kärsiville henkilöille ja heidän läheisilleen.

Päihdepalveluja ovat alkoholi-, huume- ja lääkevieroitukset sekä laitoshoidon palveluntarpeen arviointi, kuntoutus, opioidikorvaushoidon toteutus. Päihdepalveluihin hakeudutaan ensisijaisesti oman terveysaseman mielenterveys- ja päihdepalvelujen kautta.

Kovalla työllä ja sitoutumisella voit saavuttaa raittiuden ja nauttia sen mukanaan tuomista monista eduista. Raittiista elämästä on Suomessakin tulossa suosittu elämäntapa.


Lue lisääItsehoito-opas

Lue artikkeli: Onni-onnellisuusopas


Keywords: raittius, raitistumisen vaiheet, raitis elämä, päihteetön elämä, alkoholi, alkoholismi, alkoholisti, päihteet, alkoholiongelman hoito, sober curious

Lähteet

Aalto, M. & Ripatti, T. 2015. Alkoholiriippuvuus. 3. uud. p. Helsinki: Duodecim.

Stenberg, J., Service, H., Saiho, S., Pihlaja, S., Koivisto, E., Holi, M. & Joffe, G. 2014. Irti alkoholista. 1. p. Helsinki: Duodecim.

Salaspuro, M., Kiianmaa, K., Seppä, K. & Ahlström, S. 2003. Päihdelääketiede. 2. uud. p. Helsinki: Duodecim.

Kähkönen, S., Karila, I., Koivisto, M., Holmberg, N., Aalto-Setälä, R., Juvakka, T. & Seppälä, O. 2020. Kognitiivinen psykoterapia. 4. uudistettu painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Lyubomirsky, S. & Porio, J. 2009. Kuinka onnelliseksi: Uusi tieteellinen lähestymistapa. Helsinki: Basam Books.

Aasuomi.fi. (2022). Home. [online] Available at: https://www.aasuomi.fi/ [Accessed 25 Nov. 2022].

NA | Nimettömät Narkomaanit. [online] Available at: https://www.nasuomi.org/ [Accessed 25 Nov. 2022].