Raha-asiat kuntoon

Saat raha-asiat kuntoon tämän taloustaito-oppaan avulla. Nykyisen digirahan aikakaudella on erityisen tärkeää oppia järkevä rahatalouden hoitaminen. Tältä sivulta löydät perustietoja taloustaidoista, rahankäytöstä ja velkaongelmien hoitamisesta.


Pikaopas rahatalouden hoitoon

Nykyään raha on yhä useammin sähköisessä muodossa vain numeroita pankkitilillä. Rahatalouden hoitaminen on taitolaji, jonka voi oppia. Perusmatematiikan taidot riittävät hyvin.

1. Laske tulosi
2. Laske menosi
3. Tee kuukauden ajalta talousarvio
4. Budjetointi: Laadi budjetti ja pysy siinä
5. Säästäminen: Vähennä kuluja ja säästä
6. Lainojen hallinta: Hallitse lainoja ja maksa ne takaisin ajallaan
7. Korkokulujen hallinta: Yhdistä lainat ja säästä kuluissa.

Muista, että raha-asioiden hoitaminen vaatii jatkuvaa huomiota ja päivittäisiä valintoja. On tärkeää olla tietoinen oman talouden tilasta ja tehdä tarvittavia muutoksia pitääkseen sen terveenä ja hallinnassa.

Taloutesi on tasapainossa, kun säännölliset tulosi ovat suuremmat kuin menosi. Jos tulot ovat suuremmat kuin menot, voi turvallisesti ottaa maksukykyynsä sopivan luoton johonkin tarpeeseen. Jos taloutesi menee joka kuukausi miinukselle, ei luoton ottamista voi suositella. Ensin on huolehdittava riittävästä tulotasosta suhteessa menotasoon, jotta luoton ottamista johonkin erityistarpeeseen voi ajatella. Katso tästä ohje oman budjetin tekoon Excelillä.

TutustuRaha-asiat. Yksityistalouden opas

Selko-opasRahankäytön opas

Talous tasapainoon
Jos taloutesi on velkaantumisen takia päässyt epätasapainoon, eli jos tulot eivät riitä menoihin, voit turvautua erilaisiin keinoihin ja auttaviin tahoihin joiden tuella saat tilanteen korjattua. Yleisperiaatteena on menojen vähentäminen (esim. lainojen yhdistämisen kautta) ja tulojen lisääminen. Tuloja voi lisätä esim. hankkimalla parempipalkkaisen työn (työnhaku) tai lisätyön. Voit ryhtyä myös ns. sivutoimiseksi yrittäjäksi oman toimen ohella ja saada siten lisätuloja.

Ratkaisuja velkaongelmiin

Velkajärjestelyn opas

Yksityishenkilön velkajärjestely

Takuu-Säätiö 

Penno on Takuusäätiön verkossa toimiva ilmainen palvelu, jolla voit seurata talouttasi.

Tutustu: Valtion ulosottolaitos (infoa ulosotosta)

KatsoValtion talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut ovat siirtyneet 1.1.2019 alkaen oikeusaputoimistoihin.

Rahanhankintakeinoja

Talouden kuntoon saattamiseen on useita keinoja. Tärkein niistä on säännöllisten ja riittävien tulojen turvaaminen työtulojen tai taloudellisten tukien muodossa. Jos olet töissä, mutta tulosi ovat liian pienet, voit yrittää hankkia paremman työn tai lisätyön, josta saat enemmän tuloja. Jos talousongelmien syynä on velkaantuminen, voi turvautua esim. lainojen yhdistelyyn.

Työ
Säännöllinen työ on paras keino turvata riittävät tulot elämiseen ja erilaisiin tarpeisiin. Myös lisätyötä ja pätkätyötä voi hakea turvaamaan elantoa. Katso työnhaku-opas.

Klikkaa: Mistä lisää rahaa?

Tutustu: Keinoja saada rahaa


Kelan tuet
Jos tulot ovat pienet, Kela voi maksaa erilaisia tukia elämäntilanteesta riippuen.

Toimeentulotuki
Toimeentulotukea voidaan maksaa välttämättömiin elämisen kuluihin. Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Perustoimeentulotuki on siirtynyt koko maassa kunnilta Kelan tehtäväksi 1.1.2017. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi kerrallaan. Tuki lasketaan asiakkaan välttämättömien menojen mukaan. Lue lisää: Perustoimeentulotuki.

Lainojen yhdistely
Lainojen ja velkojen yhdistely on järkevää. Yhdistä kalliit pikalainasi ja kulutusluottosi ja maksa ne pois. Hoida sen sijaan vain yhtä kohtuukorkoista ja edullista yhdistelylainaa. Silloin rahaa jää muuhunkin elämään, kun ne eivät kulu pienlainojen korko- ja hoitokuluihin. Jos tarvitset lainojen yhdistelyä, niin klikkaa ja tutustu: Lainojen yhdistäminen.

Ruoka-apu

Ruoka-apu tarkoittaa hyväntekeväisyys- ja avustustoimintaa, jossa avun tarpeessa oleville ihmisille annetaan ilmaiseksi elintarvikkeita tai valmista ruokaa.

Ruoka-apu on tärkeää yhteiskunnallista avustustoimintaa, joka täydentää julkisia palveluita. Ruoka-apu palvelee eri puolilla Suomea ruoka-apua etsiviä. Klikkaa: Ruoka-apu ja löydä lähin ruoka-apujakelu.


Lähteet
Kela
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Sosiaali- ja terveysministeriö