Menestys

Menestys on itselle tärkeiden arvojen ja tavoitteiden saavuttamista. Menestyjä on ihminen, joka onnistuu elämässään ja toiminnassaan saavuttamaan asettamansa tavoitteet. Menestys voi olla henkilökohtaista, ammatillista tai yhteiskunnallista ja se määritellään yleensä henkilön oman arvostuksen ja asetetun tavoitteen mukaan. Menestys voi ilmetä esimerkiksi uran edistymisenä, taloudellisena vakaudena, henkilökohtaisen ja sosiaalisen elämän laadun parantumisena tai muita merkityksellisiä saavutuksia.

Mitä onnistuminen ja menestys on

Onnistuminen on toivottuun tulokseen pääsemistä jossakin yksittäisessä tavoitteessa tai hankkeessa. Onnistumiseksi voidaan määritellä toimintaa, joka päätyy toivottuun, tarkoitettuun, hyvään tulokseen. 

Onnistuminen on sujumista, selviytymistä, pärjäämistä ja aikaansaamista jossakin asiassa. Jos suoriutuu hyvin yksittäisessä asiassa, se on onnistumista. Jos ihminen kerta toisensa jälkeen onnistuu tavoitteissaan ja hankkeissaan, voidaan sitä nimittää menestymiseksi. 

Menestyminen on siis toistuvaa ja kestävää onnistumista. Täydellisiä menestyjiä tuskin onkaan. Useimmilla ihmisillä on vaihteleva menestys. Välillä onnistutaan ja menestytään, välillä saattaa tulla epäonnistumisiakin. 

Yhteiskunnan menestyjät ja häviäjät erottaa kuitenkin asenne. Menestyjillä on positiivinen ja optimistinen asenne elämään. Kun heitä kohtaa epäonnistuminen, he ottavat opikseen, eivätkä lannistu, vaan yrittävät uudelleen viisaampina ja saavuttavat taas menestystä.

Yhteiskunnan häviäjillä on negatiivinen ja pessimistinen asenne. Kun heitä kohtaa epäonnistuminen, he lannistuvat ja katkeroituvat, eivät ota opikseen ja ovat arkoja yrittämään uudelleen.


Menestymisen osa-alueet

Kokonaisvaltainen menestyminen tarkoittaa sitä, että ainakin kohtuullisesti onnistuu elämän eri osa-alueilla. Menestyminen on sitä, että onnistuu opinnoissa, työssä, rahan tekemisessä, omaisuuden hankkimisessa, parisuhteessa, perhe-elämässä, sosiaalisessa elämässä, harrastuksissa ja itsensä kehittämisessä ihmisenä. 

Menestyminen on myös sitä, että onnistuu pitämään itsensä terveenä, oivaltaa oman elämänsä tarkoituksen ja saavuttaa jonkinlaisen mielenrauhan ja itselleen sopivan onnellisuuden elämässään. 

Koska olemme erilaisia ihmisiä, niin jokaisella on tietenkin arvojärjestys oman elämänsä osa-alueiden suhteen. Pääpaino on itselle tärkeissä osa-alueissa ja asioissa, muut elämän sektorit hoituvat vähemmällä huomiolla ja työllä. Tärkeää on kuitenkin säilyttää tasapaino elämän eri osa-alueitten välillä.


Miten onnistua ja menestyä elämässä

Menestymisen taidoilla tarkoitetaan kykyä tavoitella ja saavuttaa omia henkilökohtaisia ja ammatillisia tavoitteita tehokkaasti ja merkityksellisesti.

Onnistumisen ja menestymisen taitoja voi tietenkin oppia. Elämässä onnistumiseen tarvitaan tietoa, taitoja ja kokemusta. Niitä voit saada opiskelemalla oppilaitoksissa ja elämänkoulussa käytännön kautta. 

Kuka tahansa voi oppia onnistujaksi. Mitä menestystekijöitä tarvitaan onnistuakseen elämässä? Mitkä ovat elämässä menestymisen tärkeimmät periaatteet?

Tärkeimpiä seikkoja menestymisen taidoissa ovat:

Tietoisuus tavoitteista: Tietoinen tavoitteiden asettaminen ja niiden merkityksen ymmärtäminen on ensimmäinen askel menestymisessä.

Suunnittelu ja strategian luominen: Hyvä suunnittelu ja toimintastrategian luominen ovat avainasemassa, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa.

Focus ja motivaatio: Fokus (huomion keskittäminen) ja motivaatio ovat välttämättömiä tavoitteiden saavuttamisessa.

Positiivinen asenne ja itseluottamus: Positiivinen asenne ja itseluottamus ovat tärkeitä henkilökohtaisen ja ammatillisen kehityksen välineitä. Lue: Hyvä itsetunto

Jatkuva oppiminen ja kehittäminen: Jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen ovat tärkeitä, jotta voidaan pysyä ajan tasalla ja kehittyä henkilökohtaisesti ja ammatillisesti.

Tärkein asia on opetella positiivisen ajattelun ja asennoitumisen taito itsensä, muiden ja elämän suhteen. Positiivisuus parantaa, ylläpitää ja kehittää terveyttäsi, menestystäsi ja onnellisuuttasi. 


Onnistumisen ja menestymisen taidot ja periaatteet

Menestyminen pohjautuu psykologiaan. Menestymisen psykologiassa olennaista on positiivisuuden taidot: ajattele positiivisesti, ole optimistinen, usko itseesi, aseta tavoitteita, suunnittele ja toimi aktiivisesti.

Menestyvän ihmisen on huolehdittava kaikista elämän osa-alueista, kehitettävä jatkuvasti itseään, huolehtia omasta terveydestä ja hyvinvoinnista, ylläpitää hyviä sosiaalisia suhteita, antaa aikaa harrastuksille, levätä, latautua ja nukkua riittävästi.

Opinnoissa menestymisessä tärkeintä on löytää hyvä motivaatio positiivisuuden kautta, opetella oppimaan tehokkaasti, olla ahkera ja tehdä parhaansa joka päivä. 

Työelämässä menestymisessä tärkeintä on hankkia alalla tarvittavat tiedot ja taidot, ylläpitää ja kehittää niitä, positiivinen asenne työntekoon ja työtovereihin ja sujuvat viestintätaidot.

Rikastuminen on menestymistä rahan tekemisessä ja omaisuuden hankkimisessa. Jotta voit rikastua, sinulla on oltava säännölliset ja vakaat tulot. Rahan tekemisessä on kolme pääasiaa. Etsi työ, josta maksetaan hyvin. Säästä osa tuloistasi, jotta voit sijoittaa ne viisaasti. Sijoita säästösi pitkäjänteisesti ja hanki korkoa korolle. Hanki vain sellaista omaisuutta, jota tarvitset ja jonka arvo säilyy. Älä ota liikaa velkaa.

Parisuhteessa menestymiseen tarvitaan rakkautta, myötätuntoa, molemminpuolista kunnioitusta ja luottamusta. Luottamus on kaikkien onnistuneiden suhteiden perusta. Samanlaiset arvot ja kiinnostuksen kohteet elämässä tuovat yksimielisyyttä ja yhteisiä tavoitteita suhteeseen. Hyvä kumppani hyväksyy sinut sellaisena kuin olet. Hän ei yritä muuttaa sinua.

Perhe-elämässä menestymisessä tärkeintä on yhdessä tekeminen yhteisten tavoitteiden eteen. On myös opittava tekemään kompromisseja perheenjäsenten erilaisten tarpeiden suhteen. Sinun on oltava avoin, opittava kuuntelemaan ja jopa pyytämään anteeksi tarvittaessa. Sopuisa perhe ovat suuri onnen ja tuen lähde. Perhe antaa meille rakkautta, ystävyyttä, ymmärrystä ja turvaa.

Lasten kasvatuksessa menestymisessä keskeistä on rakkaus, rajat ja perusturvallisuus. Opeta lapsillesi arvoja, eettisyyttä, rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta, suvaitsevaisuutta ja vastuullisuutta. Onnellinen kotiympäristö edistää lasten tyytyväisyyttä ja hyvinvointia. Lapset viihtyvät ja voivat hyvin näissä olosuhteissa.

Omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen on menestyksekkään elämän edellytys. Terveys on rikkautta! Terve keho parantaa keskittymiskykyä, vähentää stressitasoja, lisää elinvoimaa, vahvistaa vastustuskykyä ja saa sinut pysymään onnellisena. Menestymisen tavoittelussakin on hyvä olla kohtuullinen, ei pidä polttaa itseään loppuun liiallisella työteolla ja yrittämisellä. Pitää levätä, nukkua, syödä, ja elää muutakin elämää iloisena ja onnellisena.

Menestyminen itsensä kehittämisessä tarkoittaa jatkuvaa ihmisenä kehittymistä. Elämä on monipuolinen koulu, jossa voit kehittää itseäsi opinnoissa, työssä, harrastuksissa ja ihmissuhteissa. Suhtaudu elämään mielenkiintoisena ihmisenä kehittymisen mahdollisuutena ja koeta oivaltaa oman elämäsi tarkoitukset. 

Yritä oppia tuntemaan itsesi. Tärkeintä ihmisen kehityksessä on oppia positiiviseksi. Positiiviset ihmiset rakentavat onnellisuutta ja kannustavat muita tekemään samoin. Positiiviset ihmiset levittävät hyvää tahtoa. 

Menestyjäksi haluavan on kehitettävä itseään psykologisesti sisältäohjautuvaksi ihmiseksi, sillä ainoastaan omien arvojen mukainen elämä voi todellista menestyjää tyydyttää. Menestyjä määrittelee itse oman elämänsä, hän ei halua elää ulkoaohjautuvaa elämää.


Yhteenveto

Jokainen ihminen haluaa onnistua ja menestyä itselleen tärkeissä asioissa elämässä. Parhaiten elämän tavoitteissaan onnistuvat ne jotka, kehittävät tietojaan ja taitojaan, suhtautuvat itseensä, muihin ja elämään positiivisella asenteella ja huolehtivat terveydestään. 

Menestyjän on opittava asettamaan tavoitteita ja tekemään suunnitelmia niiden toteuttamiseksi. Menestyjä toimii itseensä luottaen, tuloksia arvioiden ja toimintaansa korjaten. Menestyjä ottaa opikseen epäonnistumisista ja yrittää uudelleen. 

Menestyminen ei ole pelkästään työelämään, rahaan ja omaisuuteen liittyvä asia. Elämä on monipuolinen ja useista osa-alueista koostuva kokonaisuus. Ammatillinen asema, raha ja omaisuus ei pelkästään tee ihmistä menestyneeksi ja onnelliseksi. 

Kokonaisvaltainen menestyminen huomioi elämän kaikki osa-alueet. Työ, raha, omaisuus, terveys, parisuhde, perhe, ystävät, harrastukset, itsensä kehittäminen ja toteuttaminen ovat tasapainoisen elämän ja menestymisen tekijöitä. Sen takia tasapaino ja kohtuullisuus kaikessa on hyvä menestysperiaate. 

Menestyjä ymmärtää oman vastuunsa. Menestyjänä olet oman urasi, oman taloutesi, oman kehosi, oman perheesi, oman terveytesi ja elämäsi tärkein tekijä. Menestys on jokaiselle ihmiselle omanlainen, ei ole yhtä ainoaa menestysmallia. Olet täysin vastuussa elämästäsi, joten luo omannäköinen menestyvä elämä.

Kaikkien menestystavoitteiden keskellä olisi hyvä pysähtyä pohtimaan, mitä todella tarvitsee, mikä on tavoittelun arvoista, mikä on elämän tarkoitus ja muistaa kohtuus kaikessa.

Riittävä lepo ja elämän hidastaminen antaa mahdollisuuden myös iloita saavutuksistaan. Menestyjä huomioi myös muut ihmiset antamalla ja jakamalla saavuttamiaan asioita muille, tuottamalla iloa ja onnellisuutta ympärilleen.


Lähteet
Kielitoimistonsanakirja. [online] Available at: https://www.kielitoimistonsanakirja.fi. [Accessed 2 Dec. 2021].

Webtieto.com. Elämäntaito-opas. [online] Available at: https://www.webtieto.com/p/elamantaito-opas.html [Accessed 2 Dec. 2021].

Tracy, Brian. Suom. Tillman, M. (2016) Menestys ja onnellinen elämä. Neljäs painos. Helsinki: Moreeni.

Tracy, B. 6 Qualities of Wildly Successful People. [online] SUCCESS. Available at: https://www.success.com/6-qualities-of-wildly-successful-people/ [Accessed 8 Dec. 2021].

Waldschmidt, D. 22 Ways to Become a Relentless Learner | SUCCESS. [online] Available at: https://www.success.com/22-ways-to-become-a-relentless-learner/ [Accessed 8 Dec. 2021].

Niemi, M. (2016). Mitä on menestys? [online] Tärkeimmät talousuutiset | Kauppalehti. Available at: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/mita-on-menestys/9f463e76-4d79-5243-9097-7a530d57b4ca [Accessed 8 Dec. 2021].

Fagerström, R. Ö (2011) Menestyjän käsikirja. Ylöjärvi: Six Dots.
Nars, K. & Peura, J. (2006) Raha ja onni. Helsinki: Tammi.
Ojanen, M. (2009) Hyvinvoinnin käsikirja. Helsinki: Kirjapaja.

Keywords: menestyminen, menestyjä, menesty, onnistuminen, onnistuja, onnistu, onnistumisen taidot, menestyminen elämässä, menestymisen psykologia, menestymisen salaisuus, mitä menestyminen vaatii, kuinka menestyä, miten menestyä, miten menestyä elämässä, työ, raha, parisuhde, perhe, asuminen, koti, sähkö, autoilu, terveys, onnellisuus, harrastukset