Hyvinvointia puutarhasta

Puutarhalla tarkoitetaan ensisijaisesti kotipuutarhaa, joka on asuinympäristöön liittyvä puutarhaviljelmä. Puutarha voidaan perustaa omakotitalon tai siirtolapuutarhan tontille, jossa viljellään yrttejä, hedelmiä, kukkia, vihanneksia tai puita. Kaupalliseen tuotantoon keskittyviä vihannes- ja kukkapuutarhoja nimitetään kauppapuutarhoiksi sekä taimitarhoiksi, jotka ovat keskittyneet taimi- ja vihertuotantoon.

Kuva: Pixabay-kukkapuutarha
Kotipuutarhoja ovat esim. keittiöpuutarha, jossa kasvatetaan kasviksia ja vihanneksia (kasvimaa, perunamaa), kasvihuonepuutarha, kukkapuutarha, parvekepuutarha, kattopuutarha.

Kotipuutarhoilla pyritään luomaan viihtyisä, kaunis ja rentouttava ympäristö vapaa-ajan käyttöön. Puutarhanhoito tarjoaa kiireiselle nykyihmiselle helpon tavan stressin lievitykseen, rauhoittumiseen, hiljentymiseen ja palautumiseen.

Puutarhan historiaa

Länsimainen puutarhanhoito sai alkunsa Egyptistä noin 4000 vuotta sitten. Vanhin säilynyt puutarhasuunnitelma on egyptiläinen vuodelta 1400 eaa. 

Vaikka muinaiset puutarhat olivat enimmäkseen hyötykäyttöön tarkoitettuja, joissa viljeltiin ihmisravinnoksi sopivia kasveja, vihanneksia ja hedelmiä, harrastettiin jo varhain puutarhataidetta, maisema- ja muotopuutarhoja.

Mesopotamian puutarhat tarjosivat paikan nauttia varjosta ja viileästä vedestä. Hellenistiset puutarhat olivat ylellisiä taiteellisuudessaan. Islamilaisissa puutarhoissa käytettiin kastelukanavia muistuttavia kanavia. 

Puutarhanhoito tuli Eurooppaan roomalaisen hallinnon myötä ja myöhemmin islamin leviämisen kautta Espanjaan. Roomalaisten huvilapuutarhoissa viljeltiin paikallisia ja muualta tuotuja kasveja, pensasaitoja, hedelmäpuita ja viiniköynnöksiä sekä lääke- ja kulinaarisia yrttejä.

Keskiajalla luostarit olivat tärkeimpiä puutarhanhoidon ja yrttiperinteen vaalijoita. Luostareissa puutarhaa käytettiin vanhan perinteen mukaan myös hiljentymisen, rukouksen ja hengellisen pohdiskelun paikkana.

Renessanssin Euroopassa Italialaiset puutarhat korostivat talon ja puutarhan yhtenäisyyttä. Ranskalaiset 1600-luvun puutarhat olivat muodoltaan symmetrisiä (esim. Versaillesin puutarha), kun taas 1700-luvun Englannissa käytettiin epäsäännöllisiä, epäsymmetrisiä asetteluja. 

Suomessakin on harjoitettu puutarhanhoitoa jo keskiajalta lähtien. Puutarhoja perustettiin luostareihin, kartanoihin ja pappiloihin ja näissä puutarhoissa keskityttiin yleensä hyötykasvien viljelyyn.

Maisema-arkkitehtuurista ja puutarhataiteesta innostuttiin 1600-luvulla, jolloin moniin kartanoihin perustettiin hedelmä- ja koristepuutarhoja.

Erilaisia kotipuutarhoja

Kotipuutarha on yleisin puutarhatyyppi, josta omistaja voi muokata haluamansa olosuhteiden, ilmaston, materiaalien ja keinojen rajoissa. Omavaraisuutta ja puhdasta ruokaa arvostaville ihmisille oma kasvimaa ja perunapenkki ovat kotipuutarhan perinteinen muoto. 

Oma kotipuutarha voi olla hyötypuutarha, jossa viljellään ravinnoksi kasveja, vihanneksia, hedelmiä tai yrttejä. Se voi olla myös pelkästään kukkapuutarha, johon myös puut ja pensaat luovat perustaa. Jos tilaa riittää, se voi olla yhdistetty hyöty- että virkistyskäyttöön tarkoitettu puutarha. 

Puutarhanviljelyä kotitarpeisiin voidaan harjoittaa avomaalla tai kasvihuoneviljelynä erilaisten vihannesten, kasvien, hedelmien, marjojen omavaraisuuden saannin turvaamiseksi.

Kerrostalossa asuvat voivat perustaa oman minipuutarhan asuntonsa parvekkeelle, ja niin monet tekevätkin viljellen kukkia, koristekasveja ja mausteyrttejä. Parvekepuutarha on erityisesti mielenvirkistykseen ja viihtymiseen tarkoitettu. 

Kaupungeissa tasakattoisten rakennusten ja kerrostalojen katoille voidaan perustaa asukasten yhteiseen käyttöön kattopuutarhoja. Nämä puutarhat ovat pieniä, jotta katolla oleva paino pysyy alhaisena, ja siksi kasvien koko ja määrä on rajoitettu.

Jos ei omista omaa tai siirtolapuutarhan tonttia, eikä edes parveketta ole, aina voi pienen mikropuutarhan perustaa kotiinsa kukista ja muista huonekasveista ja saada näin mielihyvää tuottavaa luontoa kotiinsa. Sisälle kotiin voi tuoda myös erilaisia kiviä, kasveja, ripustaa seinälle luontokuvia ja soittaa stereoissaan miellyttäviä luonnonääniä.

Jos mikään näistä edellisistä ei ole mahdollinen, niin aina voi turvautua luonnon omaan puutarhaan ja mennä ulkoilemaan, liikkumaan ja viettämään aikaa lähiluontoon ja saamaan hyvinvointia luonnosta.

Hyvinvointia puutarhanhoidosta

Puutarhanhoito parantaa ihmisten hyvinvointia, sillä onkin myönteisiä vaikutuksia onnellisuuteen, hyvinvointiin, fyysiseen terveyteen, mielenterveyteen, oppimiseen ja työkykyyn sekä ruokavalioon ja kykyyn tehdä työtä.

Puutarhassa puuhastelu laskee verenpainetta, sydämen sykettä ja lihasjännitystä. Kehon vastustuskyky paranee ja stressihormoni kortisolin määrä vähenee.

Puutarhassa vihreän kasvillisuuden ympäröimänä ihminen unohtaa maalliset murheet ja kielteiset tunteet ja mieli rauhoittuu. Puutarhanhoito lisää hyvän olon tunnetta ja elämänlaatua.

Ihmisille, jotka rakastavat luontoa ja ulkoilmaa, puutarhanhoito on tapa sitoutua luontoon, olla yhteydessä ystäviin ja perheeseen, ja mikä tärkeintä, saada hyötyä ulkona olemisesta ja kehon ja mielen toiminnasta. 

Green Care-toiminta tarkoittaa luontoon pohjautuvia menetelmien hyödyntämistä ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden ja puutarhanhoidon kokemuksellisuuden kautta.
 
Green Care -toimintaa voidaan harjoittaa erilaisissa ympäristöissä, kuten metsässä, puutarhassa tai maatilalla, mutta myös kaupunkien viheralueilla tai viherkäyttöön sopivissa sisätiloissa.

Puutarhaterapia on terapeuttista puutarhanhoitoa, jossa puutarhaa, kasveja ja luontoa käytetään tietoisesti ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen. 

Terapeuttinen puutarha on luontoon perustuva ympäristö, joka on tarkoituksella suunniteltu tuottamaan vuorovaikutusta luonnon parantavien elementtien kanssa.

Puutarhaterapiaa voidaan toteuttaa ammatillissa hoivapuutarhoissa, puistoissa, kaupunkialueiden yhteisöpuutarhoissa tai luonnossa, sekä ihmisten omissa kotipuutarhoissa (itsehoito). 

Puutarhojen hoitavaa vaikutusta on jo muinaisina aikoina käytetty henkisen hyvinvoinnin lisäämiseen, mieltä rauhoittamaan, voimaannuttamaan ja elvyttämään ihmisiä. Kauniin ympäristön merkitys ihmisen hyvinvoinnille on ymmärretty pitkään, siitä kertovat mm. luostareita ja sairaaloita ympäröivät puutarhat.

Itsehoidollista puutarhaterapiaa voi jokainen harjoittaa omassa puutarhassaan tai ihan pienimuotoisesti tekemällä parvekkeelle tai ikkunalaudalle kylvöksiä, istuttaa ja hoitaa kasveja ja voimaantua niiden kasvun seuraamisesta, väreistä ja tuoksuista.

Puutarhanhoito sopii hyvin vapaa-ajan harrastukseksi ja virkistäytymistarkoituksiin oman ja läheisten hyvinvoinnin edistämiseen.

Puutarhanhoidolla on eniten merkitystä hyvän mielenterveyden ylläpitämiselle, ja puutarhanhoito ystävien tai naapureiden kanssa on tärkeää myös sosiaaliselle terveydelle.

Yhteenveto

Puutarhoja on monenlaisia, varsinaisten kotipuutarhojen lisäksi on koristepuutarhoja, maisemapuutarhoja, taidepuutarhoja, hyötypuutarhoja, siirtolapuutarhoja, yhteisöpuutarhoja, hoivapuutarhoja, kaupunkien puistoja ja viheralueita.

Puutarhanhoito on yleisesti suosittu harrastus suomalaisilla ja sillä on hyviä vaikutuksia fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen. Puutarha on hyvä ja perinteinen ympäristö ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen.

Puutarhanhoidon hyviä vaikutuksia ovat mm. fyysisen kunnon paraneminen, ruokavalion paraneminen, sosiaalisen hyvinvoinnin lisääntyminen, parempi itsetunto, stressin ja ahdistuksen lievittyminen, optimismin lisääntyminen, elämäntilanteen kohentuminen jne.

Puutarhaympäristöt vaikuttavat ihmisen fyysiseen hyvinvointiin elvyttävästi. Viherympäristöt helpottavat stressin oireita, parantavat keskittymiskykyä ja lisäävät fyysistä kuntoa ja vahvistavat immuunijärjestelmää. Luontoympäristöissä oleskelulla on yleisesti myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiin.

Puutarhanhoidon myönteiset vaikutukset tulevat esiin jopa lyhytkestoisen, muutamia tunteja kestäneen puuhastelun aikana ja säännöllinen puutarhanhoito tuottaa useita viikkoja tai kuukausia kestäviä terveysvaikutuksia.
 
Puutarhanhoidon myönteiset vaikutukset välittyvät aistien, aivojen ja hermoston kautta. Kaunis luontoympäristö parantaa mielen hyvinvointia. Puutarhanhoito lisää myös fyysistä aktiivisuutta, joka edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Puutarha on turvallinen ja positiivinen luonnonlääke nykyajan stressaantuneille ihmisille, puutarhassa oleskelemalla ja puuhailemalla ihminen rauhoittuu ja kokee olonsa hyväksi.


Lähteet
Encyclopedia Britannica Academic [online] https://britannica.co.uk/

Kaimio, J., Honkala, J., Halinen, A. & Ahonen, P. 2005. Factum: Uusi tietosanakirja. [Espoo]: Weilin & Göös.

Home Gardening: 12 list of Different Types of Home Gardens. [online] Styles At Life. Available at: https://stylesatlife.com/articles/types-of-home-gardens/ [Accessed 31 May 2022].

Hyvinvointia puutarhasta [online] Pihailo. Available at: https://www.pihailo.fi/hyvinvointia-puutarhasta/ [Accessed 26 May 2022].

Työtehoseura. Hyvinvointia puutarhasta, virkistystä viherympäristöstä [online] https://www.tts.fi/files/295/teho14-6_s40-42.pdf

Puutarhanhoito kasvattaa hyvinvointiasi. [online] Studio55.fi. Available at: https://www.studio55.fi/hyvinvointi/article/puutarhanhoito-kasvattaa-hyvinvointiasi-lue-miten/134410 [Accessed 26 May 2022].

Tuohimetsä, S. and Rantanen, M. (2018). Puutarhan iloa ja voimaa – Green Care puutarhassa. Luke.fi. [online] https://jukuri.luke.fi/handle/10024/541779.

Duodecimlehti.fi. Kasvit hyvän olon lähteinä. [online] Available at: https://www.duodecimlehti.fi/duo14407 [Accessed 26 May 2022].

Williams, S. (2022). About Therapeutic Gardens. [online] Ahta.org. Available at: https://www.ahta.org/about-therapeutic-gardens [Accessed 31 May 2022].

Keywords: puutarha, puutarhanhoito, puutarhaterapia, hyvinvointia puutarhasta, kukat, huonekasvit, parvekekukat, parvekekasvit, kotipuutarha