Onnistu työnhaussa

Työnhaussa on monia vaiheita ja siksi se on hyvä aloittaa suunnittelulla, tavoitteen asettelulla ja tiedon hankinnalla. Nykyaikainen työnhaku on haastavaa ja monipuolista, siksi on hyvä tietää, mitä onnistunut työnhaku pitää sisällään ja miten saada haluamasi työpaikka.

Työnhakuprosessi

Työnhaussa onnistut ja menestyt parhaiten suunnittelemalla ja valmistautumalla huolellisesti.

Aseta työnhaullesi ensin tavoite. Määrittele millaisen työn haluat, millaisesta yrityksestä tai organisaatiosta haluat, millaisen palkan haluat, mistä haluat ja milloin haluat?

Sitten vuorossa on tiedon hankkiminen tavoitteesi mukaisista erilaisista työpaikoista, työtehtävistä, työnantajista ja sijainneista. 

Seuraavaksi sinun on laitettava työnhakuasiakirjat kuntoon, sillä hakukirje ja CV tarvitaan yleensä jokaisessa työnhakuprosessissa.

Ota yhteyttä työnantajaan ja toimita työhakemus pyydettyjen liitteiden kanssa.

Jos työnantaja kiinnostuu sinusta, tulee seuraavaksi kutsu työhaastatteluun.

Kun molemmat osapuolet toteavat, että olisit sopiva työtehtävään, olet onnistunut saamaan uuden työpaikan ja voit aloittaa työskentelyn ja tienaamisen.


Tavoitteenasettelu

Menestyksen kaava työnhaussa on seuraava:

- Tee kirjallinen työnhakusuunnitelma

- Aseta tavoitteesi työnhaulle

- Suunnittele toteutus

- Tee realistinen aikataulu

- Toteuta suunnitelma


Menestyvän ihmisen on laadittava ensin kirjallinen suunnitelma ja ryhdyttävä sitten käytännön toimiin. On myös seurattava ja arvioitava tuloksia, sekä tehtävä tarvittaessa korjauksia suunnitelmaan.


Tiedon hankkiminen työpaikoista

Hanki tietoa erilaisia kanavia pitkin mahdollisista työpaikoista ja työnantajista. Voit etsiä työpaikkoja perinteisten hakukanavien lisäksi sosiaalisen median sivustoilta, kuten LinkedInista, Facebookista ja Twitteristä.


Työnhakukanavia

- Työmarkkinatori (Te-palvelut)

- Muut työnhakupalvelut

- Vuokratyöyritykset

- Sosiaalinen media

- Työnhakusovellukset

- Sanomalehdet

- Suorat yhteydenotot yrityksiin


Työhakemuksia voit toimittaa työnantajille heidän omien verkkopalvelujen kautta, sähköpostitse, postitse, sovelluksen kautta, somen kautta, soittamalla rohkeasti ja vaikka kävelemällä suoraan yrityksen puheille.

Tutustu työpaikkailmoituksiin, työtehtäviin, tutkintovaatimuksiin, taitovaatimuksiin sekä henkilötoiveisiin. Arvioi vastaako tehtävä tavoitettasi, toiveitasi ja osaamistasi.

Huolellinen tutustuminen työnantajaan on tärkeää. Tiedon avulla osaat valmistautua työhaastatteluun. Ennen kuin lähetät työhakemuksesi, tutustu huolellisesti yrityksen ja organisaation verkkosivuihin ja hanki tietoa toimialasta, organisaatiosta, arvoista ja tavoitteista. 


Työnhakuasiakirjat

Laita työnhakuasiakirjasi kuntoon, sillä hakukirje ja CV on tärkeä jokaisessa työnhakuprosessissa. Hyvä työhakemus sisältää yksisivuisen hakukirjeen ja lyhyen olennaiseen keskittyvän ansioluettelon.

Tärkeimpiä asioita työhakemuksessa on tieto koulutuksesta, tieto taidoista, tieto työkokemuksesta ja lyhyt kuvaus henkilön persoonallisuudesta. Työhakemusta on hyvä perustella, miksi juuri sinä olet sopiva tähän työpaikkaan. Jos mahdollista, tee itsestäsi videoesittely, jossa esittelet persoonaasi.

Ota selvää, miten työnantaja haluaa työpaikkaa haettavan, riittääkö verkkohakemus, vai pitäisikö soittaa tai lähettää sähköpostia. Toimi annettujen ohjeiden mukaan ja toivo parasta.


Työhaastatteluun valmistautuminen

Työhaastatteluun kutsuminen kertoo, että työnantaja on kiinnostunut sinusta. Työnhaastattelussa työnantaja arvioi työnhakijan sopivuutta työtehtävään ja työyhteisöön. 

Työhaastattelu voi olla henkilöhaastattelu tai ryhmähaastattelu. Myös soveltuvuustestejä voidaan käyttää. Haastattelun tarkoituksena on selvittää, oletko sopiva henkilö kyseiseen tehtävään.

Työhaastattelussa työnhakijalla on samalla mahdollisuus tutustua työnantajaan ja miettiä omaa sopivuutta työtehtävään ja työyhteisöön.

Harjoittele kertomaan itsestäsi, sillä työnhakijaa pyydetään kertomaan koulutuksestaan ja työkokemuksestaan. Valmistaudu kertomaan itsestäsi puhelimitse, kasvokkain tai nettikameran kautta. 

Päivitä sosiaalisen median tilit edustaviksi, niin että niistä saa positiivisen vaikutelman hakijasta. Työnantajat selaavat hakijoiden some-profiileja työnhakuprosessin kuluessa. Voit myös laatia itsestäsi ammatillisen LinkedIn-profiilin.


Valmistautuminen ennen työhaastattelua

  • Kerää tietoja työstä ja työnantajasta
  • Päivitä ansioluettelosi
  • Pue sopiva vaatetus (siisti ulkoasu)
  • Harjoittele vastauksia haastattelukysymyksiin
  • Mieti palkkatoivettasi
  • Mieti kysymyksiä työstä ja työnantajasta


Valmistaudu huolella työhaastatteluun, sillä positiivinen ensivaikutelma on erittäin tärkeä, kun kohtaamme muita ihmisiä. Pukeudu haastatteluun asianmukaisesti. Saavu haastatteluun ajoissa. 


Työhaastattelussa on kolme vaihetta:

1. Tutustuminen ja yleiskuva haastateltavasta. 

2. Kysymykset ja vastaukset työtehtävään liittyen

3. Käytännön asiat työtehtävään liittyen


Yleisimmät työhaastattelukysymykset

Kerro minulle itsestäsi? Mitkä ovat sinun vahvuutesi? Miksi haet tätä työtä? Mitä tiedät yrityksestämme? Oletko valmis matkustamaan työn takia? Miksi palkkaisimme sinut? Millaista palkkaa odotat? Mitä haluat kysyä meiltä?


Näitä asioita työnantajat arvostavat

Viestintätaidot ovat nykyaikaisessa työelämässä erittäin tärkeitä. On hyvä osata viestiä työtovereiden, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa suullisesti, kirjallisesti ja sosiaalisesti (elekieli) asianmukaisesti.

Ongelmanratkaisutaidot kuuluvat hyvän työntekijän taitoihin. Työnantajat arvostavat työntekijöitä, jotka osaavat ratkoa ongelmia rauhallisesti, järjestelmällisesti ja luovasti. Ongelmanratkaisutaitoihin ovat esimerkiksi havainnointi, tilanteen analysointi, neuvottelutaito, kyky katsoa asioita eri puolilta, ideointitaito ja kyky tehdä päätöksiä.

Työnantajat arvostavat myös johtamistaitoja, sillä ne osoittavat, että työntekijällä on taito tehdä päätöksiä, kyky selvitä erilaisista tilanteista ja johtaa tarvittaessa muita. 

Ryhmätyötaidot ovat välttämättömiä työelämässä. Työnantajat arvostavat työntekijöitä, jotka osaavat työskennellä toisten kanssa. Ryhmätyötaitoja ovat mm. yhteistyötaidot, kuuntelutaidot ja delegointitaidot.

Työmoraali on oltava kunnossa. On saavuttava töihin ajallaan, oltava järjestelmällinen sekä suoritettava työtehtävät sovitulla tavalla ja ajalla. Työmoraaliin liittyviä erityistaitoja ovat itsensä motivointi, kurinalaisuus, ammatillisuus ja luotettavuus.

Positiivinen asenne on työnantajien mielestä hyvin tärkeä. Positiivisesti asennoituneet työntekijät tekevät yrityksestä tai organisaatiosta tuottavan ja viihtyisän. Positiivisuus näkyy hyvänä motivaationa, yhteistyöhaluna ja -kykynä, ystävällisyytenä ja toisten huomioimisena.

Suhtaudu itsesi kehittämiseen avoimin mielin, sillä jatkuva halu kehittyä ja oppia uutta on työnantajien arvostama asia. Työntekijöiden on hyvä päivittää ja kehittää taitojaan, koska siten myös yritys voi parhaiten kehittyä. 


Yhteenveto

Työnhakutaitoja voi kehittää niin teoriassa kuin käytännössä. Jokainen työhaastattelu, jossa olet käynyt, on mahdollisuus kehittyä paremmaksi. Kun harjaannut, saat helpommin toivomasi työpaikan. 

Aloita tekemällä suunnitelma työnhausta. Hanki tietoja tutkimalla haluamaasi alaa. Tieto siitä, mitä työ sisältää, on avain hyvän työpaikan löytämiseen. 

Rakenna ansioluettelo, joka esittelee taitosi ja korostaa saavutuksiasi. Päivitä henkilöbrändisi ja verkkoidentiteettisi kuntoon huolehtimalla some-profiilisi laadukkuudesta.

Tutki yritystä, jossa haluaisit työskennellä. Tee tutkimuksesi lukemalla heidän verkkosivustoaan. Tämä auttaa sinua ymmärtämään paremmin yrityksen tavoitteita, arvoja ja työkulttuuria.

Valmistaudu huolella työhaastatteluun. Pukeudu asianmukaisesti. Ole positiivinen ja tee hyvä ensivaikutelma. Haastattelussa puhu selkeästi ja rauhallisesti, muista katsekontakti.

Luota itseesi, keskity työhaastattelussa vahvuuksiisi ja kykyysi oppia uusia asioita. Näin onnistut.


Lisää luettavaa tästä:

Työnhaku-opas

Työttömän opas

Yrityksen perustaminen

Menestyjän opas

Rahan tekeminen

Lähteet

Työmarkkinatori. (2022). Vinkkejä työnhakuun. [online] Available at: https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/tyonhaku/vinkkeja-tyonhakuun [Accessed 29 Sep. 2022].

EURES. (2022). Näin teet itsestäsi työnantajien silmissä kiinnostavamman hakijan. [online] Available at: https://ec.europa.eu/eures/public/how-make-yourself-more-hireable-employers-2022-06-29_fi [Accessed 29 Sep. 2022].

Keywords: työnhaku, apua työnhakuun, vinkit työnhakuun, työnhakuvinkit, onnistu työhaastattelussa, miten onnistua työhaastattelussa, näin onnistut työnhaussa, miten saada töitä