Digityökalut

Tietoyhteiskunnan digikansalaiset, yrittäjät, opiskelijat, opettajat, tietotyöntekijät tarvitsevat nykyaikaiset työkalut toimiakseen menestyksellisesti yhteiskunnassa. 

Digityökalut voidaan jakaa karkeasti laitteisiin ja oheislaitteisiin (hardware), ohjelmiin ja sovelluksiin (software) sekä pilvipalveluihin (cloud services). Digityökalut onkin valittava omien tarpeiden mukaan, sillä kaikkea ei tarvitse osata ja hankkia pärjätäkseen kehityksessä mukana.

Lue myös: Digitaidot
Tutustu ja opi ilmaiseksi digitaitoja 24/7: Dataopisto

Laitteet

PC-tietokoneet
- pöytäkone
- kannettava

Tablet-tietokoneet

- Android-tabletit
- Windows-tabletit
- iPad

Älypuhelimet

- Android-puhelimet
- Windows Phone
- iPhone

Oheislaitteet

- näyttö
- näppäimistö
- hiiri
- tulostin/skanneri/monitoimilaite
- mikrofoni
- kaiuttimet/kuulokkeet
- webkamera

Verkko/internet-yhteys

- modeemi
- kiinteä laajakaista
- mobiili laajakaista


Kansalaisen digityökalut

Tavallinen kansalainen voi hyvin pärjätä yhdelläkin tietokonelaitteella. Sen pitäisi silloin olla sellainen tietokone, johon voi kytkeä tarpeelliset oheislaitteet, lähinnä kysymykseen tulee tässä tapauksessa PC-tietokone (pöytäkone tai kannettava tietokone). Pöytäkoneeseen on hankittava enemmän oheislaitteita kuin kannettavaan, jossa on jo valmiina integroituna mm. mikrofoni ja webkamera.

Kannettavankin tietokoneen käytettävyyttä voi laajentaa hankkimalla koneeseensa lisänäytön, ulkoisen näppäimistön ja hiiren. Tulostin ja skanneri tai monitoimilaite (jossa on molemmat) on hyvä myös olla, sillä asiakirjoja on joskus tarpeen tulostaa ja tarvetta on silloin tällöin myös paperisten asiakirjojen skannaamiselle sähköiseen muotoon.

Hoitaakseen asioitaan verkossa, kansalainen tarvitsee myös internet-yhteyden. Kevyeen asiointikäyttöön riittää hyvin ns. mobiililaajakaista. Jos muutakin käyttöä on, silloin kiinteä laajakaista on tarpeen.

Ohjelmat, sovellukset ja pilvipalvelut

Kansalainen tarvitsee vain joitakin sovelluksia, ohjelmia ja pilvipalveluja asioittensa hoitamiseen verkossa.

- tekstinkäsittelyohjelma
- selain / selaimet
- hakukoneet
- somesovellus


Microsoftin pilvitallennustila ja toimistosovellukset 

(käytettävissä Microsoft-tilillä)

OneDrive-ohje

Googlen pilvitallennustila ja toimistosovellukset

(käytettävissä Google-tilillä)

Google Drive
Google Drive-ohje

Google Drive
Katso myös muut: Ilmaisohjelmat
Pienyrityksen /-yhdistyksen digityökalut

Pienyrityksen tai -yhdistyksen digityökalut on valittava tarpeen mukaan yleisesti käytössä olevista laitteista, ohjelmista, sovelluksista ja pilvipalveluista. Minimissään pienyritys/-yhdistys pärjää yhdellä tietokoneella, internetyhteydellä, puhelimella, web-sivulla ja ilmaisilla pilvipalvelusovelluksilla. Kun käsiteltävä tietomäärä kasvaa, on laitteet ja sovellukset mitoitettava sen mukaan, tai sitten ulkoistettava ulkopuoliselle palveluntarjoajalle.

Riippuu käsiteltävästä tietomäärästä, millaisia laitteita sovellusratkaisuja on tarpeen hankkia. Jos pienyrityksellä tai -yhdistyksellä on kiinteä toimipaikka, voidaan sinne hankkia kiinteä laajakaista, joka voidaan jakaa modeemin kautta wlan-lähiverkoksi useammankin työntekijän käyttöön. Kiinteät työasemat (PC-pöytätietokoneineen) takaavat tehokkaan työskentelyn oheislaitteiden avulla. Tätä voidaan täydentää kannettavilla tietokoneilla, jotka on helposti kytkettävissä wlan-lähiverkkoon. Lisäksi laitteistoa voidaan tarpeen mukaan täydentää mobiililaitteilla; älypuhelimilla ja tableteilla. Alla lista perustyökaluista ja ratkaisuista.

- Kiinteä laajakaista
- PC-tietokoneet (pöytäkoneet ja kannettavat)
- Älypuhelimet ja tabletit
- Toimisto-ohjelmat
  1. Googlen ratkaisut
  2. Microsoftin ratkaisut
  3. Kirjanpidon- palkanlaskennan ja taloushallinnon sovellukset
- Sähköposti
- Web-sivut
- Some-palvelut
- Palvelin tarvittaessa (oma tai pilvipalvelin)


Laitteistoja hankittaessa on mietittävä, käyttääkö Googlen vai Microsoftin yritysratkaisuja ja työkaluja. PC-tietokoneilla voi käyttää helposti kumpaa tahansa, mutta jos pienyritys/yhdistys tarvitsee mobiililaitteita, kannattaa laitteet valita tehdyn valinnan mukaan. Googlen työkaluja on paras käyttää Android-laitteilla ja Microsoftin työkaluja Windows-laitteilla.

Perustyökalut ja sovellukset pienyrityksille ja -yhdistyksille

Verohallinnon ilmainen Palkka.fi -palvelu
Microsoftin yritysratkaisut
Linux yritysratkaisut
Ilmaisohjelmat

Opiskelijan ja opettajan digityökalut

Opiskelijan ja opettajan käytössä on samat digitaaliset perustyökalut kuin muillakin käyttäjäryhmillä. Opiskelijan välttämätön minimivarustus digityökalujen suhteen on seuraava:

- kannettava tietokone (läppäri)
- älypuhelin.
- Toimisto-ohjelmat
  1. Microsoft Office
  2. Libre Office
- Pilvipalvelut
  1. Googlen pilvipalvelut
  2. Microsoftin pilvipalvelut
- Some-palvelut

Kotona varustusta voi täydentää tehokäyttäjän PC-pöytäkoneella ja tarvittaessa vielä tablet-tietokoneella. Kunnollisella näppäimistöllä varustettu kannettava tietokone / pöytäkone on opiskelijalle välttämätön, koska kirjoitustöitä voi näillä laitteilla sujuvasti tehdä. Tabletti ei sovi kovin hyvin kirjoittamiseen, mutta soveltuu erinomaisesti e-kirjojen ja muiden e-oppimateriaalien lukemiseen ja käyttämiseen.

Älypuhelimella on merkitystä nopeassa tiedonhaussa ja sosiaalisen median opetuskäytössä. Jos kotona ja koulussa on langaton lähiverkko käytössä, opiskelija ei tarvitse välttämättä omaa erillistä internet-yhteyttä. Älypuhelimen internet-yhteys tarvitaan, jos opiskelija haluaa hyödyntää myös liikkeellä ollessaan verkon palveluja. Tarvittaessa älypuhelimen internet-yhteyden voi jakaa opiskelijan muiden laitteiden käyttöön.

Opettajan tarvitsevat samoja digityökaluja opetuskäyttöön kuin opiskelijatkin ja muut kansalaiset. Opetettava aine tuo mukanaan tietyt erityistarpeet laitteistojen ja sovellusten suhteen. Opettajan perustyökalupakki koostuu kouluorganisaation yleisistä digityökaluista ja riippuu niistä tietoteknisistä ratkaisuista, joita kunta on tehnyt tietoteknisten järjestelmien suhteen (Eli onko turvauduttu Microsoftin- , Googlen- , Applen- vai Open Source -Linux -ratkaisuihin. Opettaja ei niihin paljonkaan voi vaikuttaa.

Opettajat ja opiskelija voivat yhdessä ottaa käyttöönsä monia ilmaisia ja yleisesti käytettyjä pilvipohjaisia palveluja opetuksessa ja oppimisessa, riippumatta siitä, millaisia ratkaisuja kunta on tehnyt tietotekniikan suhteen.

Digityökaluratkaisut opettajille ja opiskelijoille

Microsoftin ratkaisut ja Office 365 Education
Googlen ratkaisut (Google for Education -ilmainen kouluille)
Applen ratkaisut
Open Source -Linux ratkaisut
Verkon uudet digityövälineet
Padlet -sähköinen opetustaulu netissä
Ilmaisohjelmat


Hallinto- ja tietotyöntekijöiden digityökalut

Hallinto- ja tietotyöntekijät eri kokoisissa organisaatioissaan käyttävät, ja tarvitsevat käyttöönsä, kaikkia niitä yleisesti käytössä olevia digityökaluja, joita tietoyhteiskunnan moderni työ vaatii. Hallinto- ja tietotyöntekijät eivät useinkaan voi itse valita, mitä työkaluja käyttävät työssään, sillä organisaatiot tekevät tämän valinnan heidän puolestaan. Riittävän hyvät perusdigitaidot korostuvat tällöin, niin että kun organisaatio ottaa käyttöönsä uusia digityökaluja, työntekijä voi perustaitojensa pohjalta helposti ja nopeasti oppia käyttämään niitä.

Suuretkin organisaatiot ovat ottaneet käyttöönsä uusia sosiaalisen median työkaluja, joten jos niitä on oppinut käyttämään jo yksityiselämässään, niin organisaatiokäytönkin nopeasti oppii. Erityispiirre hallinnon ja ylipäätään organisaatioiden tietotyössä on korostunut tietoturvallisuuden vaatimus. Tämä vaatiikin jatkuvaa paneutumista tietoturvallisiin käytäntöihin ja tietoturvakoulutukseen.

Katso: Ilmaisohjelmat