Kansalaisen digitaidot

Digitalisaatio on työ- ja toimintatapojen, palvelujen, opetuksen ja yhteiskunnan toimintojen laaja-alaista sähköistymistä ja tulemista tietotekniikan ja internetin avulla käytettäväksi.


Digitalisaatio on tullut pysyvästi kaikille yhteiskunnan osa-alueille. Käsitteenä digitalisaatio on nykyään ollut enemmän esillä, vaikka digitalisaatiota on tapahtunut vuosikymmenien ajan. Nykyään kehitys tässä asiassa on nopeutunut. Digitalisaatiokehitys vaatii kansalaisten digitaitojen kehittymistä.

Tutustu ja opi ilmaiseksi digitaitoja 24/7Dataopisto

Tietoyhteiskunnan digitaitotarpeet

Digitaidot eivät ole mikään uusi ihmeellinen taitolaji, vaan niitä on opetettu ja opiskeltu siitä lähtien kun tietotekniikkaa alettiin yleisemmin soveltaa yhteiskunnassa, työssä ja opiskelussa. Nykytila eroaa aikaisemmasta siinä, että nykyään kaikki kansalaiset tarvitsevat tietoteknisiä taitoja, kun aikaisemmin peruskansalainen saattoi pärjätä elämässään vähemmilläkin taidoilla. 

Digitalisaatiokehitys vaatii onnistuakseen kansalaisilta opettelua. Kaikki kansalaiset tarvitsevat tietyt perustaidot, jotta voisivat toimia tyydyttävällä tavalla tietoyhteiskunnassa. Nuoret sukupolvet käyttävät kyllä sujuvasti digitekniikkaa viihde- ja somekäytössä, mutta myös hyötykäyttö oppimisessa ja työssä olisi opittava.

Riittävien digitaitojen oppimiseen on käytettävä aikaa, rahaa ja ponnistuksia, kuten muuhunkin oppimiseen. Jokaisen kansalaisen, joka haluaa pysyä nykykehityksen kelkassa, on hankittava tietyt tietotekniset perustaidot ja lisäksi työssään omalla alallaan tarvittavat erityistaidot, joilla pärjää tietoyhteiskunnan kansalaisena. Digitaitoja voi helposti oppia itseopiskellen, sekä monissa kansalaisopistoissa ja oppilaitoksissa. Perustaidot opittuaan on helppo oppia ja rakentaa lisää osaamista tarpeen mukaan.

Digitaidot tarkoittavat konkreettisia käytännön taitoja, sitä että tietoyhteiskunnan kansalainen osaa käyttää ja soveltaa erilaisia tietoteknisiä laitteita (pc-tietokoneita, kannettavia tietokoneita, tabletteja, älypuhelimia) ja internetin pilvipalveluja sekä erilaisia sovelluksia ja ohjelmia työ- ja opiskeluvälineinä, asioimisessa, harrastuksissa ja vapaa-ajan käytössä. Alla olevassa listassa on hahmoteltu Tieken tutkintoihin perustuen eri kansalaisryhmien tarvitsemia digitaitoja. Lista ei ole kattava, vaan lähinnä suuntaa antava.

Tietoyhteiskunnassa tarvittavat digitaidot


Kansalaisen digitaidot
 1. laitteen käyttö (laitteet ja käyttöjärjestelmät) 
 2. tiedonhallinta 
 3. internetin käyttö 
 4. tiedonhaku 
 5. sähköposti 
 6. tekstinkäsittelyn perusteet 
 7. sähköinen asiointi 
 8. sosiaalinen media 
 9. tietoturvan perusteet
Klikkaa ja opi tietotekniikkaa ilmaiseksi 24/7Dataopisto 


Työntekijät
 1. laitteen käyttö (laitteet ja käyttöjärjestelmät) 
 2. tiedonhallinta 
 3. internetin käyttö 
 4. tiedonhaku 
 5. sähköposti 
 6. tekstinkäsittelyn perusteet 
 7. sähköinen asiointi 
 8. sosiaalinen media 
 9. tietoturvan perusteet 
 10. oman alan erityissovellukset


Opettajat ja opiskelijat
 1. laitteen käyttö (laitteet ja käyttöjärjestelmät) 
 2. tiedonhallinta 
 3. internetin käyttö 
 4. tiedonhaku 
 5. sähköposti 
 6. sähköinen asiointi 
 7. kuvankäsittelyn perusteet 
 8. kymmensormijärjestelmä (digiajan kirjoitustaito) 
 9. tekstinkäsittelyn perusteet 
 10. esitysgrafiikan perusteet 
 11. taulukkolaskennan perusteet 
 12. verkkotyöskentelyn perusteet (etäopiskelu ja etätyöskentely) 
 13. opetuksen ja oppimisen sovellukset, opetusteknologia, verkko-opetus 
 14. sosiaalinen media 
 15. tietoturvan perusteet 
 16. ohjelmoinnin perusteet

(Adlibris: ilmainen toimitus)

Tämän kirjan avulla saat kaiken irti Office 2016 -paketista ja opit käyttämään mm. Skype-, Outlook-, Excel-, Word- ja PowerPoint-ohjelmia. Kirjan avulla opit muun muassa tallentamaan dokumentit ja muut tiedostot OneDrive-pilvipalveluun. Pilvessä tiedostot ovat myös käytettävissä niin tietokoneella, älypuhelimella kuin tabletillakin. 

http://www.adlibris.com/fi/tilaukset/?tt=18995_12_245690_&r=http%3A%2F%2Fwww.adlibris.com%2Ffi%2Fkirja%2Fopen-somekirja-9789522912237
Osta Open somekirja

Mitä uusi opetussuunnitelma vaatii sosiaalisen median käytöltä? Millaiset taidot ja tiedot jatkossa edellytetään? Miten somea hyödynnetään opetusympäristönä? Opetukseen some tarjoaa uusia sisältöjä, välineitä ja menetelmiä. Osta Open somekirja.


Hallintotyöntekijät
 1. laitteen käyttö (laitteet ja käyttöjärjestelmät) 
 2. tiedonhallinta 
 3. internetin käyttö 
 4. tiedonhaku 
 5. sähköposti 
 6. sähköinen asiointi 
 7. kymmensormijärjestelmä (digiajan kirjoitustaito) 
 8. tekstinkäsittelyn perusteet 
 9. esitysgrafiikan perusteet 
 10. taulukkolaskennan ja taloushallinnon sovellukset 
 11. tietojenhallintasovellukset, päätöksentekosovellukset 
 12. verkkotyöskentely ja verkkokokoukset 
 13. sosiaalinen media 
 14. tietoturvan perusteet 

Osta Windows 10-käsikirja

(Ilmainen toimitus yksityishenkilöille)


Tietotyöntekijät (tehokäyttäjät)
 1. laitteen käyttö (laitteet ja käyttöjärjestelmät) 
 2. tiedonhallinta 
 3. internetin turvallinen käyttö 
 4. tiedonhaku 
 5. sähköposti 
 6. sähköinen asiointi 
 7. kuvankäsittely 
 8. kymmensormijärjestelmä (digiajan kirjoitustaito) 
 9. tekstinkäsittely 
 10. esitysgrafiikka 
 11. taulukkolaskenta 
 12. tietokannat 
 13. ohjelmien yhteiskäyttö 
 14. oman alan erityissovellusten käyttö 
 15. verkkoviestintä, verkkotyöskentely ja verkkokokoukset 
 16. sosiaalinen media 
 17. tehokäyttäjän tietoturva