Luottotiedot selko-opas

Luottotiedot ovat tietoja henkilön taloudellisesta luotettavuudesta. Ne kertovat henkilön luotoista, tuloista ja maksuhäiriömerkinnöistä, jotka voivat vaikuttaa esimerkiksi vuokra-asunnon saantiin tai luoton myöntämiseen. Positiiviseen luottorekisteriin tallennetaan tiedot kaikista lainoista ja luotoista, negatiiviseen luottorekisteriin ilmoitetaan kaikki maksuhäiriöt.

Luottotiedot
Luottotietojen tarkistus on ilmaista. Kuva: Image Creator

Luottotiedot ovat yksityiskohtaisia tietoja henkilön taloudellisesta historiasta ja nykytilasta, jotka kertovat, kuinka luotettava henkilö on maksamaan laskunsa ajallaan. Ne sisältävät tiedot esimerkiksi maksuhäiriöistä, veloista ja niiden hoitamisesta. Luottotietoja käytetään arvioimaan henkilön kykyä ja todennäköisyyttä suoriutua taloudellisista sitoumuksistaan, kuten lainan takaisinmaksusta.


Positiivinen luottotietorekisteri

Positiivinen luottotietorekisteri on uusi rekisteri, joka on otettu käyttöön 1.4.2024. Positiivinen luottotietorekisteri kerää yksityiskohtaiset tiedot suomalaisten yksityishenkilöiden luotoista ja tuloista.

Positiiviseen luottotietorekisteriin ei tallenneta tietoja mahdollisista maksuhäiriöistä. Maksuhäiriöt merkitään ns. negatiiviseen luottotietorekisteriin.

Positiivisen luottotietorekisterin tarkoituksena on auttaa ehkäisemään kotitalouksien ylivelkaantumista ja parantamaan taloudellista läpinäkyvyyttä. 

Luotonantajat ilmoittavat rekisteriin kaikki kuluttajaluotot, mukaan lukien asuntolainat, autolainat ja kulutusluotot. 

Positiivisen luottotietorekisterin tarkoituksena on vähentää kotitalouksien ylivelkaantumista ja auttaa yksityishenkilöitä hallitsemaan omaa talouttaan paremmin.

Positiivinen luottotietorekisteri tarjoaa myös mahdollisuuden tarkastella omia luottotietoja ilmaiseksi ja tehdä vapaaehtoisen luottokiellon. 

Positiivinen luottotietorekisteri on valtion palvelu ja löytyy verohallinnon verkkosivuilta.


Negatiivinen luottotietorekisteri

Negatiivinen luottotietorekisteri on rekisteri, joka sisältää tiedot yksityishenkilöiden maksuvaikeuksista ja maksuhäiriöistä. Tämä luottorekisteri auttaa luotonantajia arvioimaan asiakkaan luottokelpoisuutta ja taloudellista tilannetta.

Suomessa negatiivisia luottotietorekistereitä ylläpitävät Suomen Asiakastieto Oy ja Dun & Bradstreet Oy (Bisnode Finland Oy)., jotka keräävät tietoja yksityishenkilöiden maksukyvystä, maksuhäiriöistä ja maksuhistoriasta. 

Luottotietorekisterit sisältävät tietoja muun muassa maksuhäiriömerkinnöistä, jotka voivat vaikuttaa esimerkiksi lainan saantiin tai vuokra-asunnon hakuun. 

Vuonna 2022 voimaan tullut luottotietolaki mahdollistaa maksuhäiriömerkinnän poistamisen rekisteristä 30 päivän kuluessa velan maksamisesta. 


Luottotietojen tarkistus

Jokaisella kansalaisella on oikeus tarkistaa omat luottotietonsa kerran vuodessa ilmaiseksi. 


Negatiiviset luottotietorekisterit

Tarkista omat luottotiedot ilmaiseksi (pankkitunnuksilla) Suomen Asiakastieto Omatieto-palvelu 

Tarkista omat luottotiedot ilmaiseksi (pankkitunnuksilla) Dun & Bradstreetin OmaData-palvelu 


Positiivinen luottotietorekisteri

Suomessa käyttöön otettu Positiivinen luottotietorekisteri antaa mahdollisuuden tarkastella omia positiivisia luottotietoja ilmaiseksi. 

Huom! Positiivisessa luottorekisterissä on tiedot ainoastaan henkilön luotoista ja tuloista, maksuhäiriöitä ei tähän rekisteriin merkitä. 

Tarkista omat luottotiedot ilmaiseksi (pankkitunnuksilla) Positiivinen luottotietorekisteri 


Lainojen yhdistely

Jos luottotietosi ovat kunnossa, voit saada lainaa esim. lainojen yhdistämiseen

Lainojen kilpailuttaminen kannattaa aina tehdä: Summarum-vertailupalvelu*


Luottotietojen kysyminen

Luottotietoja saa kysyä lain mukaan vain tietyissä tapauksissa. Näitä tapauksia ovat esimerkiksi:

Luoton myöntäminen: Kun haet lainaa, pankki tai muu luotonantaja tarkistaa luottotietosi varmistaakseen, että olet luottokelpoinen.

Perinnän suunnittelu: Jos sinulla on maksamattomia laskuja, perintätoimisto voi tarkistaa luottotietosi selvittääkseen, miten saat velkasi maksettua.

Huoneenvuokrasopimus: Vuokranantaja voi tarkistaa luottotietosi varmistaakseen, että kykenet maksamaan vuokran ajallaan.

Työnhakijan tai työntekijän arviointi: Työnantaja voi tarkistaa luottotietosi tietyissä työtehtävissä, joissa luotettavuus on tärkeää.

Viranomaisen lakiin perustuva tiedonsaantioikeus: Viranomaiset voivat tarkistaa luottotietosi esimerkiksi verotarkastuksen yhteydessä.

Luottotietoja saa kysyä myös, jos annat siihen nimenomaisen suostumuksesi, esim. asuntoa vuokratessa. Voit myös itse toimittaa luottotieto-otteen vuokranantajalle.

Luottotietojen kysyjän on ilmoitettava sinulle, mihin hän käyttää tietojasi. Tietojen kyselystä jää aina merkintä luottotietorekisteriin. Voit halutessasi pyytää tietoa siitä, kuka on tarkistanut luottotietosi ja mihin tarkoitukseen.

Toisen henkilön luottotietojen tarkastaminen ilman lainmukaista perustetta ei ole sallittua.


Tulorekisteri

Tulorekisteri on valtion ylläpitämä sähköinen tietokanta, joka sisältää tiedot maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Työnantajat ja etuuden maksajat ilmoittavat palkat, eläkkeet ja sosiaalietuudet tulorekisteriin reaaliaikaisesti. 

Yksityishenkilöt voivat tarkastella omia tietojaan sähköisessä asiointipalvelussa. Jokainen kansalainen voi tarkistaa tulorekisteristä, minkä verran ovat saaneet palkkaa, eläkkeitä ja sosiaalietuuksia.

Tietojen käyttö: Tulorekisterin tietoja saavat käyttää vain lakisääteisen oikeuden omaavat viranomaiset ja muut tahot. Tiedot ovat reaaliaikaisesti käytettävissä verotuksessa, etuuksien myöntämisessä ja muussa viranomaisasioinnissa. Tulorekisteri helpottaa asiointia viranomaisten kanssa.


Käyttöohje - Tarkista omat tietosi tulorekisteristä

1. Siirry tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun.

2. Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi.

3. Tarkastele omia tulotietojasi tai ilmoita uusia tietoja tarvittaessa.

4. Jos huomaat virheitä, ota yhteyttä suorituksen maksajaan niiden korjaamiseksi.

Tulorekisterin käyttäminen on maksutonta, ja se on tarkoitettu helpottamaan yksityishenkilöiden ja organisaatioiden asiointia.


Yhteenveto

Luottotiedot ovat yksityiskohtaisia tietoja henkilön taloudellisesta luotettavuudesta, kuten luotoista, tuloista ja maksuhäiriömerkinnöistä. Nämä tiedot voivat vaikuttaa esimerkiksi vuokra-asunnon saantiin tai luoton myöntämiseen.

Positiivinen luottotietorekisteri on uusi valtion ylläpitämä rekisteri, joka otetaan käyttöön 1.4.2024. Se kerää tietoja suomalaisten luotoista ja tuloista, mutta ei sisällä maksuhäiriöitä. Tavoitteena on ehkäistä ylivelkaantumista ja parantaa taloudellista läpinäkyvyyttä.

Negatiivinen luottotietorekisteri tarkoittaa luottotietorekisteriä, joka sisältää tietoja henkilön maksuhäiriöistä ja auttaa luotonantajia arvioimaan asiakkaan luottokelpoisuutta. Vuonna 2022 voimaan tullut luottotietolaki mahdollistaa maksuhäiriömerkinnän poistamisen rekisteristä 30 päivän kuluessa maksuhäiriön aiheuttaneen velan maksamisesta.

Luottotietojen tarkistamiseen on jokaisella kansalaisella oikeus ilmaiseksi kerran vuodessa. Luottotietoja saa kysyä vain tietyissä tapauksissa, kuten luoton myöntämisessä tai vuokrasopimusta tehtäessä. 

Lisätietoja luottotiedoista ja niiden tarkistamisesta löytyy Suomen Asiakastieto Omatieto-palvelusta ja Dun & Bradstreetin OmaData-palvelusta. Positiivisen luottotietorekisterin tietoja voi tarkastella Verohallinnon verkkosivuilta.

Kansalainen voi tarkistaa maksutta omat tulonsa ja etuutensa tulorekisteristä, joka on valtion ylläpitämä tietokanta maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Tulorekisteri helpottaa asiointia viranomaisten kanssa ja sen tietoja saavat käyttää vain lakisääteisen oikeuden omaavat tahot.


Lue lisää: Talous- ja velkaneuvonta

Lue lisää: Lainavertailu


Lähteet

Finlex.fi. (2022). Laki positiivisesta luottotietorekisteristä 739/2022. [online] Available at: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20220739 [Accessed 21 Mar. 2024].

‌Positiivinen luottotietorekisteri. (2024). Tietoa rekisteristä. [online] Available at: https://www.vero.fi/positiivinenluottotietorekisteri/tietoa-rekisterista/ [Accessed 21 Mar. 2024].

Talous- ja velkaneuvonta. (2022). Omat luottotiedot. [online] Available at: https://oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/fi/index/laskutmyohassa/maksuhairiomerkinta/omatluottotiedot.html [Accessed 21 Mar. 2024].

Tulorekisteri. (2023). Tietoa tulorekisteristä. [online] Available at: https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/ [Accessed 22 Mar. 2024].

Webtieto.com. (2024). Kansalaisen luottotiedot. [online] Available at: https://www.webtieto.com/p/kansalaisen-luottotiedot-luottotieto-on.html [Accessed 21 Mar. 2024].