Luonto mielipaikkana

Monet ihmiset kokevat luonnon mielipaikkana, joka rauhoittaa ja auttaa palautumaan arjen kiireistä. Luonto tarjoaa ympäristön psyykkiselle itsesäätelylle ja mielipaikoille, joissa voi olla yksin tai yhdessä ja käsitellä ajatuksiaan ja tunteitaan. Mainoslinkit merkitty*

Luonto mielipaikkana
Luonto mielipaikkana. Kuva: Image Creator


Tämä artikkeli käsittelee luonnon, metsän ja puutarhan hyvinvointia parantaa vaikutusta ja käyttöä itsehoidossa. Luonto tuottaa hyvinvointivaikutuksia, kuten vähentää stressiä, parantaa mielialaa ja lisää energiaa.


Mielipaikkojen merkitys

Mielipaikka on ympäristö, jossa ihminen tuntee olonsa hyväksi ja jossa hän voi rentoutua ja palautua.

Mielipaikat ovat tärkeitä latautumispaikkoja ja ne voivat liittyä metsään, kesämökkiin, puutarhaan. 

Luonnossa mielipaikka voi olla esimerkiksi metsäpolku, kallio tai järven ranta. 

Mielipaikan kokemus voi syntyä myös pelkästä luontokuvan katselusta tai ikkunasta avautuvasta luontonäkymästä.

Klikkaa: Hanki kunnon varusteet luontoon ja ulkoiluun Haltista*

Klikkaa: Ulkoiluelämän ystävät varustaa Scandinavian Outdoor*


Luonnon elvyttävä vaikutus

Luonto tarjoaa monipuolisia hyvinvointivaikutuksia. Luonnossa oleskelu vähentää stressiä, parantaa mielialaa ja lisää energiaa.

Luontokokemukset alentavat sydämen sykettä ja verenpainetta sekä parantavat keskittymiskykyä.

Luonto auttaa myös lievittämään masennusta ja ahdistusta, sekä vahvistaa immuunipuolustusta.

Luonnon merkitys on korostunut entisestään nykyaikana, jossa teknologian kehitys ja kaupungistuminen ovat etäännyttäneet meitä luonnosta. 

Suomalaisilla yhteys luontoon on säilynyt vahvana, vaikka teknologia on muuttanut elämäntapamme. Suomalaisille on luonnollista hakea hyvinvointia luonnosta.


Luonnon ja metsän terapeuttinen käyttö

Metsäterapia ja metsäkylpy ovat kaksi käsitettä, jotka liittyvät luonnon terapeuttiseen käyttöön.

Metsäterapia viittaa terapeuttiseen toimintaan, joka tapahtuu metsäympäristössä. Se voi sisältää esimerkiksi meditaatiota, mindfulness-harjoituksia tai luontoon liittyviä tehtäviä. 

Metsäkylpy puolestaan on japanilainen käsite, joka tarkoittaa luonnossa olemista ja sen aistimista kaikilla aisteilla. Metsäkylvyssä ei tarvitse suorittaa mitään tehtäviä tai aktiviteetteja, vaan tarkoitus on vain olla läsnä luonnossa ja nauttia sen rauhoittavasta vaikutuksesta.

Suomessa on myös jokamiehenoikeus, joka antaa kaikille oikeuden vaeltaa, leiriytyä ja kerätä sieniä ja marjoja metsissä ja asumattomilla alueilla riippumatta siitä, kuka omistaa alueen. Tämä oikeus mahdollistaa luontoon perustuvan itsehoidon.

Luonnon ja metsän terapeuttinen käyttö itsehoidossa on monimuotoista ja monitahoista. Tärkeintä on, että se mahdollistaa yhteyden luontoon ja sen parantaviin voimiin.

KlikkaaHanki kunnon varusteet luontoon ja ulkoiluun Haltista*

KlikkaaUlkoiluelämän ystävät varustaa Scandinavian Outdoor*


Puutarhanhoito itsehoitona

Puutarhanhoito on toinen tapa, jolla ihmiset voivat olla yhteydessä luontoon. Se tarjoaa mahdollisuuden luoda, hoitaa ja nähdä konkreettisia tuloksia työstään, mikä voi olla erittäin palkitsevaa ja terapeuttista.

Puutarhanhoito on aktiivinen prosessi, joka vaatii fyysistä työtä, mutta se tarjoaa myös mahdollisuuden meditatiiviseen toimintaan. 

Puutarhanhoitoon liittyy usein toistuvia rutiineja, kuten kastelua, kitkemistä ja leikkaamista, jotka auttavat keskittymään hetkeen ja irrottamaan ajatukset arjen huolista. Tämä on erityisen hyödyllistä stressinhallinnassa ja mielenrauhan saavuttamisessa.

Puutarhanhoito tarjoaa myös mahdollisuuden olla luovasti aktiivinen. Puutarhan suunnittelu, kasvien valinta ja istutusjärjestysten suunnittelu ovat kaikki luovia prosesseja, jotka tarjoavat iloa ja tyydytystä.

Lisäksi puutarhanhoito tarjoaa mahdollisuuden oppia ja ymmärtää paremmin luonnon prosesseja. 

Kasvien kasvun seuraaminen, vuodenaikojen vaihtelun havaitseminen ja luonnon monimuotoisuuden ymmärtäminen auttavat meitä tuntemaan yhteyttä luontoon ja ymmärtämään sen merkitystä elämässämme.

Puutarhanhoito on myös sosiaalista toimintaa. Puutarhaklubit, yhteisöpuutarhat ja puutarhanäyttelyt ovat kaikki tapoja jakaa kokemuksia, tietoa ja inspiraatiota muiden puutarhureiden kanssa.

Kaiken kaikkiaan puutarhanhoito tarjoaa monia mahdollisuuksia terapeuttiseen toimintaan ja itsehoitoon. Se on tapa, jolla voimme olla yhteydessä luontoon, huolehtia itsestämme ja luoda jotain kaunista ja merkityksellistä.


Luonnon hyödyt itsehoidossa

Luonnon, metsän ja puutarhanhoidon terapeuttinen käyttö itsehoidossa tarjoaa monia hyötyjä. Ensinnäkin ne tarjoavat mahdollisuuden olla yhteydessä luontoon, mikä on todettu edistävän mielenterveyttä ja hyvinvointia. 

Luonnossa oleminen voi vähentää stressiä, parantaa mielialaa ja edistää rentoutumista. Puutarhanhoito tarjoaa myös mahdollisuuden fyysiseen aktiivisuuteen, mikä on tärkeää yleisen terveyden kannalta.

Luonto, metsä ja puutarhanhoito tarjoavat mahdollisuuden oppia uusia taitoja, ymmärtää luonnon prosesseja ja ilmaista itseään luovasti. Tämä lisää hyvää mieltä, vahvistaa itsetuntoa ja luo tyytyväisyyttä elämään.

Luontoaktiviteetit tarjoavat mahdollisuuden sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Yhteisöpuutarhat, puutarhaklubit ja luontoretket ovat esimerkkejä toiminnasta, joka edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä.

KlikkaaHanki kunnon varusteet luontoon ja ulkoiluun Haltista*

KlikkaaUlkoiluelämän ystävät varustaa Scandinavian Outdoor*


Luonnon hyödyntäminen arjessa

Luonnon hyvinvointivaikutuksia voi hyödyntää helposti myös arjessa. Lyhyetkin luontokokemukset, kuten lounastauolla tehty kävelylenkki puistossa, parantaa keskittymiskykyä ja vähentää väsymystä. 

Myös luonnonläheinen työympäristö ja kotipiha voivat tuoda arkeen lisää iloa ja hyvinvointia.

Luonnon hyödyt terveydelle vahvistuvat, kun luontoon hakeudutaan säännöllisesti. Siksi oli tärkeää, että luontoalueet ovat helposti tavoitettavissa ja sijaitsevat lähellä. 

Terveyden edistämiseksi on hyvä vierailla luonnossa tai viheralueilla päivittäin tai vähintään puoli tuntia 2–3 kertaa viikossa tai tehdä 2–3 kertaa kuukaudessa pidempiä retkiä luontoon. 

Usein toistuvat käynnit luontoympäristössä parantavat hyvinvointia ja mielialaa.


Yhteenveto

Luonnon, metsän ja puutarhanhoidon terapeuttinen käyttö itsehoidossa tarjoaa monia mahdollisuuksia. Ne tarjoavat keinoja parantaa hyvinvointia ja luoda yhteyksiä muihin ihmisiin ja luontoon. 

Luonto tarjoaa monipuolisia hyvinvointivaikutuksia, jotka tukevat ihmisten terveyttä ja mielenterveyttä. Lyhytkin aika luonnossa auttaa palautumaan stressistä, lisää energiaa ja parantaa mielialaa.

Luonnossa oleskelu tarjoaa kokonaisvaltaisen, moniaistisen hyvän olon kokemuksen. Luonnon tuoksut, äänet sekä visuaaliset ja fyysiset aistimukset vaikuttavat positiivisesti hyvinvointiimme.  

Luonto on kaunis ja ainutlaatuinen ympäristö, joka houkuttelee liikkumaan ja toimii elvyttävänä voimana tukien fyysistä ja henkistä terveyttä.

Tulevaisuudessa on tärkeää, että näitä mahdollisuuksia tutkitaan ja hyödynnetään entistä enemmän. On tärkeää, että luodaan lisää mahdollisuuksia päästä luontoon ja harrastaa halutessaan puutarhanhoitoa.

Tämä artikkeli rohkaisee sinua tutkimaan näitä mahdollisuuksia omassa elämässäsi ja hyödyntämään luonnon parantavaa voimaa. Kiitos, että luit artikkelimme!

Lue lisääOnni-onnellisuusopas

KlikkaaHanki kunnon varusteet luontoon ja ulkoiluun Haltista*

KlikkaaUlkoiluelämän ystävät varustaa Scandinavian Outdoor*


Lähteet

Duodecim Terveyskirjasto. (2023). Luonnosta mielenterveyttä, kuntoa ja elämänlaatua. [online] Available at: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01347 [Accessed 22 May 2024].

Luontoon.fi. (2017). Terveyttä ja hyvinvointia luonnosta. [online] Available at: https://www.luontoon.fi/terveyttajahyvinvointialuonnosta [Accessed 22 May 2024].

Scandinaviannatureandforesttherapyinstitute.com. (2020). Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute. [online] Available at: https://www.scandinaviannatureandforesttherapyinstitute.com/ [Accessed 22 May 2024].

Työterveyslaitos. (2020). Luonto tekee hyvää – mikä on oma mielipaikkasi? | Työterveyslaitos. [online] Available at: https://www.ttl.fi/tyopiste/luonto-tekee-hyvaa-mika-on-oma-mielipaikkasi [Accessed 22 May 2024].