Musiikki ja hyvinvointi

Musiikki edistää ihmisen hyvinvointia monella tavalla. Musiikkiterapia on hoitomuoto, jolle on ominaista musiikin käyttö terapian keinona. Musiikki auttaa vähentämään stressiä, lievittämään kipua, parantamaan unen laatua ja hoitamaan mielialaa. Musiikki toimii myös tehokkaana itsehoitokeinona, jonka avulla voi rentoutua, rauhoittua ja säädellä tunteita. Musiikki on monipuolinen ja tehokas väline hyvinvoinnin edistämisessä.

Kaunista klassista musiikkia
Kuva: Bing Image Creator


Mitä musiikki on 

Musiikki on taidemuoto, jossa ääniaaltoja sävelten muodossa käytetään ilmaisemaan tunteita, luomaan tunnelmaa ja välittämään viestejä. Se koostuu sävelmuodoista, kuten melodioista, rytmeistä ja harmonioista, yhdistettyinä sanoihin tai ilman niitä. Musiikki on yleismaailmallista ja sitä on käytetty vuosituhansien ajan kaikissa kulttuureissa.

Fysikaalisesta näkökulmasta musiikki koostuu ääniaalloista, joita tuotetaan erilaisten äänilähteiden, kuten soittimien ja kaiuttimien värähtelyistä. Ääniaallot kulkevat ilmassa, joka värähtelee ääniaaltojen taajuuden ja voimakkuuden mukaan, ja saavuttavat ihmisen korvan aiheuttaen musiikillisen kuuloaistimuksen.

Musiikki voi olla muodoltaan instrumentaalista eli pelkkää soittoa tai vokaalista eli laulua tai puhetta tai elektronista eli konemusiikkia.


Mitä musiikkiterapia on

Musiikkiterapia on hoitomuoto, jossa käytetään musiikkia parantamaan ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Musiikkiterapia voi auttaa vähentämään ja lievittämään stressiä, masennusta ja ahdistusta, lievittämään kipua tai parantamaan unen laatua.

Musiikkiterapia on musiikin kuuntelemista tai luomista, johon sisältyy esimerkiksi rentoutusmusiikkia, rauhallista musiikkia, kaunista klassista musiikkia, jotka voivat auttaa rentoutumaan ja rauhoittamaan mieltä. Musiikki auttaa tunnetilojen purkamisessa, jolloin olo helpottuu (katharsis = puhdistuminen).

Musiikkiterapiassa ei tarvita musiikillista osaamista. Musiikkiterapiassa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä, kuten musiikin kuuntelua, laulamista, soittamista, improvisointia, liikkumista musiikin mukaan, laulujen tekemistä, musiikkimaalausta jne.

Musiikkiterapiasta hyötyminen ei edellytä musiikillista osaamista. Kaiken ikäiset ihmiset, lapsista aikuisiin, saattavat löytää sen kautta sopivan avun tarpeisiinsa.


Miten musiikki vaikuttaa

Musiikin vaikutukset ovat moninaiset, se vaikuttaa ihmisen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen ja hyvinvointiin kohentavasti.

Musiikilla on terapeuttisia vaikutuksia, ja sitä käytetään usein esimerkiksi stressin lievittämiseen, kivunhallintaan ja mielialan tasapainottamiseen.

Musiikin fyysisiä vaikutuksia ovat esim. sydämen sykkeen ja verenpaineen laskeminen, stressin vähentyminen, unen parantuminen, muistin ja aivojen kognitiivisen suorituskyvyn parantuminen.

Musiikilla on myös voimakkaita vaikutuksia ihmisen psyykkiseen terveyteen. Se vaikuttaa mielialaan ja aiheuttaa monenlaisia vaikutuksia, kuten mielen rauhoittuminen tai energisyyden lisääntyminen.

Ihmiset kuuntelevat musiikkia rentoutuakseen, nostattaakseen mielialaansa ja tukeakseen henkilökohtaisia tunteitaan. Musiikin aiheuttamat värähtelyt voivat tuntua kehon läpi, jolloin musiikki vaikuttaa myös tuntoaistimuksena, värähtelyinä ja aistimuksina kehossa.

Musiikki herättää muistoja, mielikuvia, tunteita ja tuottaa iloa ja mielihyvää. Musiikki rikastaa tunne-elämää ja auttaa säätelemään niitä. Musiikki virkistää, rauhoittaa ja lohduttaa.

Musiikilla on myös sosiaalisia vaikutuksia. Musiikin avulla ihmiset voivat ilmaista tunteitaan ja ajatuksiaan ja kokoontua yhteen muiden ihmisten kanssa, jotka jakavat samankaltaisia kokemuksia ja arvoja.


Musiikki itsehoidossa

Musiikkia voi käyttää itsehoitona. Kaunista ja rauhoittavaa unimusiikkia voi kuunnella ennen nukkumaanmenoa tai tauolla päivän aikana rentoutuakseen ja rauhoittuakseen. Parantava musiikki voi myös auttaa tuntemaan olonsa paremmaksi sairauden tai stressin aikana.

- Musiikki on yksi tehokkaimmista ja monipuolisimmista itsehoitokeinoista, joka voi vaikuttaa positiivisesti sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin.

- Musiikin kuuntelu voi auttaa rentoutumaan, lievittämään stressiä ja ahdistusta, parantamaan mielialaa ja unen laatua, sekä vahvistamaan muistia ja oppimiskykyä.

- Musiikin soittaminen tai laulaminen voi edistää luovuutta, ilmaisutaitoa, itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja, sekä kehittää motoriikkaa, koordinaatiota ja aivojen plastisuutta.

- Musiikin itsehoitoon ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa tai tyyliä, vaan jokainen voi löytää itselleen sopivan musiikin ja musisoinnin muodon omien mieltymystensä, tarpeidensa ja tilanteidensa mukaan.

Musiikkia voi käyttää itsehoidossa monella tavalla. Yksi tapa on kuunnella musiikkia, joka sopii omaan mielentilaan. Toinen tapa on laulaa tai soittaa musiikkia itse. Laulaminen ja soittaminen ovat luovaa toimintaa, jotka aktivoivat aivoja monipuolisesti ja tuottavat mielihyvähormoneja. 

Kolmas tapa on improvisoida musiikkia. Improvisointi tarkoittaa sitä, että keksii musiikkia hetkessä ilman valmiita nuotteja tai sääntöjä. Musiikin tahtiin voi myös liikkua tai tehdä musiikkimaalauksia eli piirtää tai maalata sitä, mitä musiikki herättää.


Yhteenveto

Musiikki on taidemuoto, jossa ääniaaltoja käytetään ilmaisemaan tunteita, luomaan tunnelmia ja välittämään viestejä. Se sisältää monenlaisia äänimuotoja, kuten melodioita, rytmejä ja harmonioita, joita käsitellään fysikaalisesti ääni- ja akustiikan näkökulmasta.

Musiikkiterapia on tarkoituksellista hoitamista, johon sisältyy musiikin käyttö hoidon perustana. Musiikkiterapian avulla voidaan auttaa esimerkiksi rentoutumisessa, stressin lievityksessä, kivunhallinnassa ja masennuksen hoidossa. 

Musiikkiterapian työvälineitä ovat musiikki ja sen elementit eri muodoissaan: soittaminen ja improvisointi, laulaminen ja musiikin kuuntelu.

Musiikkia voi käyttää itsehoidon välineenä. Musiikin kuuntelu voi olla hyvä tapa rentoutua, rauhoittua tai piristää itseään arjen kiireiden keskellä. Musiikin kuunteluun kannattaa valita sellaista musiikkia, joka sopii omaan mielialaan ja tarpeeseen.

Musiikki on myös tehokas tapa ilmaista ja säädellä tunteita sekä luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta. Musiikki tukee ihmisen emotionaalista hyvinvointia ja auttaa rikastamaan tunne-elämää.

Musiikki on monipuolinen ja tehokas väline hyvinvoinnin edistämisessä. Musiikilla on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia niin fyysiseen, psyykkiseen kuin sosiaaliseenkin terveyteen. 

Musiikin avulla voi rentoutua, rauhoittua, nukahtaa helpommin, kokea kauneutta, parantaa mielialaa ja saada iloa elämään. Musiikki auttaa käsittelemään tunteita ja kokemuksia turvallisesti.

Lue lisää hyvinvoinnista: Onni-onnellisuusopas


Lähteet

Psychology Today. (2019). Music Therapy. [online] Available at: https://www.psychologytoday.com/us/therapy-types/music-therapy [Accessed 29 Mar. 2023].

Huttunen, M., Kalska, H., Aaltonen, J., & Huttunen, M. O. (2020). Psykoterapiat (4., uudistettu painos.). Duodecim.

Koelsch, S. (2014). Brain correlates of music-evoked emotions. Nature Reviews. Neuroscience, 15(3), 170-180.

Vaag, J., Saksvik-Lehouillier, I., & Bjerke, J. W. (2016). Music as a facilitator of emotion regulation: A literature review. Nordic Journal of Music Therapy, 25(1), 76-101.

Thoma, M. V., La Marca, R., Brönnimann, R., Finkel, L., Ehlert, U., & Nater, U. M. (2013). The effect of music on the human stress response. PloS One, 8(8), e70156.

Keywords: musiikki, musiikkiterapia, iloa musiikista, musiikki ja hyvinvointi