Dataopiston info

Web-tietopalvelu tarjoaa kaikille avoimen ja maksuttoman Dataopiston. Dataopisto on tietoteknisten perustaitojen eli digitaitojen oppimisportaali kaikille tietoyhteiskunnan kansalaisille. Dataopisto toimii kaikille kansalaisille avoimena ja maksuttomana ict-taitojen verkko-opistona, joka on ajasta ja paikasta riippumaton ja käytettävissä 24/7. Dataopistossa voit opiskella ja harjoitella digitaitoja täysin vapaasti ja maksutta.

Opi digitaidot helposti omaan tahtiin 24/7

Länsimainen kulttuuri, tietoyhteiskunta ja työmarkkinat ovat voimakkaassa muutosprosessissa, jonka aiheuttaa tietotekniikan kehitys ja digitalisaatio. Tässä kehityksessä on hyvä pysytellä mukana, sillä jokainen kansalainen tarvitsee ns. digitaitoja menestyäkseen opinnoissa ja työssään, sekä voidakseen hoitaa asioitaan turvallisesti verkkopalveluissa.

Kun Suomea ryhdyttiin rakentamaan, yleisimpinä työvälineinä olivat pokasaha, kirves, suokuokka, Jussi ja hevonen. Nyt olemme päässeet kehityksessä niin pitkälle, että olemme saaneet työvälineeksemme tietotekniikan. Lähitulevaisuudessa saamme yleiseen käyttöön robotit, botit ja itseajavat autot. Kun pidämme huolta tietotaitojemme kehittämisestä ja päivittämisestä, niin hallitsemme hyvin myös nämä uudet työvälineet, kun saamme ne käyttöömme opinnoissa, työssä ja yksityiselämässä.

Tietotekniikan seuraava kehitysaskel on robotiikan laajamittainen soveltaminen kaikilla elämänaloilla. Robotit ovat kehittyneitä tietokoneita, jotka on tehty jotain tehtävää ja tarkoitusta varten. Samoin ns. botit ovat ohjelmallisia robotteja, eli tietokoneohjelmia, jotka tekevät jotain samana toistuvaa tehtävää. Kun kansalaisella on hyvät perusdigitaidot, hän oppii helposti tekemään tarvittavia asetuksia roboteille ja botti-ohjelmille (ohjelmoimaan), saadessaan nämä työvälineet opinnoissaan ja työssään käyttöönsä. Robotit ja botit ovat ihmisen uusia älykkäitä työvälineitä.

Automaatio, digitalisaatio ja robotisaatio tulee vääjäämättä muuttamaan työmarkkinoita (lue: digitalisaatio ja työmarkkinat) ja tekevät monia nykyisiä ammatteja tarpeettomaksi, mutta luovat myös uusia työtehtäviä. Pysyäkseen kehityksessä mukana, on jokaisen työikäisen kansalaisen tarpeen osata perusdigitaidot, joiden pohjalle voi rakentaa uusia tietotaitoja tarpeen mukaan. Kun perusdigitaidot ovat hyvin hallussa, on helpompi oppia käyttämään ja hallitsemaan niitä oman alan erityissovelluksia ja digityökaluja, robotteja ja botteja, joita lähitulevaisuudessa opinnoissaan ja työssään tarvitsee ja saa käyttöönsä.

Näitä perusdigitaitoja voit oppia Dataopiston kautta

Digitaitojen oppiminen käytännössä tarkoittaa erilaisten tietoteknisten laitteiden (tietokone, tabletti, älypuhelin) käytön oppimista eri käyttötarkoituksissa. Se tarkoittaa, että opimme käyttämään digitekniikkaa työvälineinä erilaisiin tehtäviin ja tiedon tuottamiseen ja hallitsemiseen niissä käytettävillä ohjelmilla ja sovelluksilla.

Digitaitoja tarvitaan opinnoissa, työssä ja yksityiselämässä, viestinnässä, verkkoasioinnissa ja ihmissuhteiden hoitamisessa somessa. Digitaitoja on helppo oppia käytännön tekemisellä. Jokainen voi oppia riittävät digitaidot, joiden avulla pärjää elämässä.

Perusdigitaidot
 • Laitteen ja tiedonhallinta
 • Tietoturva
 • Internetin käyttö
 • Tiedonhaku
 • Pilvipalvelut
 • Sähköpostin käyttö
 • Tekstinkäsittely
 • Esitysgrafiikka
 • Taulukkolaskenta
 • Valokuvien käsittely
 • Verkkoasiointi
 • Sosiaalinen media
 • Nettideittailu
 • Ohjelmoinnin perustiedot
 • Digitaitojen syventäminen
Klikkaa Dataopistoon oppimaan digitaitoja!