Iloa elämään

Ilo on perustunne, jota lisäämällä, vahvistamalla ja ylläpitämällä elämässämme voimme huomattavasti parantaa hyvinvointiamme, terveyttämme ja onnellisuuttamme. Tästä artikkelista voit lukea, mistä ja miten saat iloa elämään ja ylläpidät onnellisuutta.


Mitä ilo on? Ilo määritellään, että se on mielihyvän tunnetta, riemua, hilpeyttä, naurua, hyväntuulisuutta, tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Ilo on positiivinen tunnetila ihmisen psyykessä.

Elämänilo on tärkeä tunne ihmiselle, sillä ilo vahvistaa positiivista mielenterveyttä, ilo on lääkettä mielialalle ja vaikuttaa psykosomaattisesti myös fyysiseen terveyteen. Ilo on onnellisuutta.

Ilo on positiivinen tunne, joka tuottaa mielihyvää ja nautintoa. Se voi auttaa rentoutumaan, lievittää stressiä, edistää sosiaalisia suhteita ja motivoida tekemään asioita, joista nautimme. 

Ilo on yksi tärkeimmistä positiivisista tunteista, jonka ihminen voi kokea. Se on tunne, joka voi tuoda elämään merkityksellisyyttä ja auttaa meitä nauttimaan elämästä. Ilo voi johtaa myös muihin positiivisiin tunteisiin, kuten onnellisuuteen, kiitollisuuteen ja rauhaan. Näiden tunteiden yhdistelmä muodostaa positiivisen mielentilan, joka on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia.

Ilo on hyödyllinen tunne, joka voi auttaa meitä selviytymään elämän haasteista. Se voi auttaa meitä rentoutumaan ja lievittää stressiä sekä edistää sosiaalisia suhteita ja vuorovaikutusta muiden kanssa. Ilo myös motivoi meitä tekemään asioita, joista nautimme, ja auttaa meitä tavoittelemaan elämän tärkeitä asioita. Se voi myös auttaa meitä löytämään uusia mahdollisuuksia ja kokemuksia, joita emme olisi muuten kohdanneet.

Ilo on tärkeä osa ihmisen henkistä hyvinvointia ja elämänlaatua. Se voi auttaa meitä elämään tasapainoista ja terveellistä elämää. Positiivinen mielentila, joka liittyy iloon, voi auttaa meitä hallitsemaan ja käsittelemään negatiivisia tunteita ja antaa meille kestävän pohjan käsitellä elämän haasteita. Siksi on tärkeää pyrkiä aktiivisesti lisäämään iloa elämäämme, esimerkiksi harrastusten, ystävien ja perheenjäsenten kanssa vietetyn ajan, luonnon ja kulttuurin parissa.

Mistä iloa elämään?

Ihminen voi tuntea iloa ja riemua monenlaisista asioista, kuten läheisistä ihmisistä, työniloa, juhlissa voi ilakoida viettämällä iloista elämää. Hyvin monenlaisista asioista ihminen voi ilahtua, hyppiä riemusta tai jopa itkeä ilosta. Ilo on ilmaista itsehoitoa ja tehokas kotikonsti, joka parantaa alakuloisen mielialan ja masennuksen.

Jokainen ihminen voi omin toimin lisätä iloa, mielihyvää, hyvinvointia ja onnellisuutta elämäänsä. On kuitenkin otettava huomioon ihminen ja hänen koko elämänsä kokonaisuutena. Ihminen on fyysinen, psyykkinen ja henkinen olento, jonka elämään fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö, olosuhteet ja ilmapiiri vaikuttavat.

Fyysiset keinot lisätä iloa elämään


Fyysinen aktiivisuus ja liikunta on lääkettä, jota kannattaa nauttia päivittäin riittävä määrä. Kohtuullinen määrä itselle mieluisaa liikuntaa lisää ja ylläpitää terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä. Liikunta vaikuttaa ihmisen mielialaan positiivisesti, sillä liikunta tuottaa mielihyvää kohentamalla ja aktivoimalla aivojen toimintaa. Kaamosaikaan on huomioitava myös valo, joka virkistää aivoja ja mieltä.

Erittäin tärkeä perusasia hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja lisäämisessä on ravinto. Hyvä ruoka, parempi mieli -sanonta on totta, sillä ihmisen ravitsemustila vaikuttaa fyysiseen terveyteen ja aivojen toimintaan. Terveellinen ravinto (+lisäravinteet) tukevat fyysistä terveyttä, hyvinvointia.

Psyykkiset keinot lisätä iloa elämään

  • optimismi
  • positiivinen ajattelu

Optimismi on myönteistä ja toiveikasta suhtautumista itseensä, elämäänsä ja tulevaisuuteensa. Optimisti aina odottaa, että tulevaisuudessa tulee tapahtumaan hyviä asioita. Optimistinen elämänasenne ylläpitää ja vahvistaa iloista mielialaa ja itsetuntoa. Optimistisuus vaikuttaa ihmiselämän kaikkiin osa-alueisiin myönteisesti. Valitse tietoisesti optimistinen elämänasenne pessimistisen sijaan.

Positiivinen ajattelu on myönteisestä optimistisesta elämänasenteesta johtuvaa tietoista ajattelua. Myönteinen, optimistinen ihminen luo positiivisella ajattelullaan ja toiminnallaan omaan elämäänsä ja ympärilleen iloa, toivoa, hyvää mieltä ja hyvinvointia (Onnellisuus-opas).

Iloiset ajatukset luovat ja ylläpitävät iloisia tunteita ja mielialaa. Luo iloa elämääsi ja ympärillesi iloisilla ja myönteisillä ajatuksilla, sanoilla ja teoilla negatiivisten sijaan. Korvaa negatiiviset ajatukset positiivisilla ajatuksilla, niin mielesi kevenee ja iloistuu. Jos et itse osaa keksiä positiivisia ajatuksia, niin löydät niitä esimerkiksi elämäntaitokirjallisuudesta ja muista kulttuuriharrastuksista.

Sosiaaliset keinot lisätä iloa elämään


Jokainen ihminen on sosiaalinen olento, joka tarvitsee toisten ihmisten seuraa enemmän tai vähemmän. Läheisistä ihmissuhteista, parisuhde, perhe, ystävät, voit saada apua, tukea, virikkeitä ja iloa elämääsi ja jakaa sitä muiden kanssa. Vietä siis paljon aikaa perheen ja ystävien kanssa.

Työelämän ja harrastusten ihmissuhteet antavat lisää väriä ja sisältöä sosiaaliseen elämääsi. Kun suhtaudut toisiin ihmisiin myönteisesti ja kohtelet heitä ystävällisesti, saat kokea iloa ja onnea ihmissuhteissasi.

Kulttuurielämän keinot lisätä iloa elämään


Kulttuuriharrasteet tuottavat iloa, sisältöä, terveyttä ja hyvinvointia ihmiselle. Kulttuuria harrastavat ihmiset jopa elävät pidempään kuin kulttuuria harrastamattomat. Erityisesti yhdessä muiden ihmisten kanssa kulttuuri- ja taideharrastaminen edistää terveyttä ja hyvinvointia.

Tee kulttuurin harrastamisesta jokapäiväinen ilon aihe. Kulttuurin harrastamiseen ei tarvita suuria puitteita. Voit käydä teatterissa tai konsertissa silloin kun ehdit ja viitsit, mutta kotoisalla sohvallakin voit seurata tv:stä mieluisia elokuvia, dokumentteja, konsertteja ja muita kulttuuriin liittyviä ohjelmia.

Internetistä on paljon iloa kulttuurin harrastajille. Internet tuo kulttuuriperinnön ja -materiaalit kaikkien ulottuville. Saat lukemista, musiikkia ja muuta kulttuurisisältöä käyttöösi verkon kautta.

Kun valikoit itsellesi kulttuurisisältöjä, suosi huumoria ja positiivisia sisältöjä niin kirjallisuuden, musiikin, tv-ohjelmien kuin muunkin kulttuurisisällön suhteen. Iloiset, huumoripitoiset ja positiiviset kulttuurisisällöt luovat ja tuottavat hyvää mieltä. Vältä medioiden välittämää negatiivista ja pessimististä sisältöä, sillä ne vaikuttavat ihmisen mieleen masentavasti.

Yhteenveto

Ilon lisääminen elämään on mahdollista jokapäiväisin keinoin, eikä siihen välttämättä tarvita kallista psykoterapiaa. Lisäämällä päivääsi mieluisaa fyysistä aktiivisuutta, syömällä terveellisesti, ajattelemalla iloisia ajatuksia, viettämällä aikaa hyvässä seurassa ja harrastamalla positiivisia kulttuurisisältöjä voit itse omin toimin merkittävästi kohentaa mielialaasi ja iloisemmaksi ja onnellisemmaksi.

Ylipäätään älä vaadi itseltäsi liikaa, vaan huolehdi itsestäsi, etene pienin askelin, anna itsellesi aikaa, vähennä työtä ja stressiä, lepää riittävästi, kunnioita ja arvosta itseäsi, kohtele itseäsi myönteisesti joka päivä. Harrasta yhtä tai useampaa itsellesi mieluista kulttuurilajia yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Elä omaa elämääsi, älä vertaile liikaa itseäsi muihin, vaan keskity iloa tuottaviin ajatuksiin ja asioihin. Voit kirjoittaa itsellesi listan niistä asioista, jotka tuottavat iloa elämään. Kun tulee tarve muistuttaa mieleen ilonaiheita, lue listasi ja nouki jokin niistä päivääsi. Yritä löytää jokaiseen päivään jokin ilon aihe. Iloitse elämästäsi, ole onnellinen.

Lue myös:

Hyvän elämän opas

Elämän tarkoitus

Onnellisuus-opas

Psyykkinen hyvinvointi


Lähteet
Ringom, Bjørn. Ajattele Positiivisesti - Ja Elät Paremmin. 3. p. Jyväskylä: Atena, 1996.
Hyyppä, Markku T. Kulttuuri Pidentää Ikää. 1. p. Helsinki: Duodecim, 2013.
Aarninsalo, Pekka, et al. Masennus. 1. painos. Helsinki: Duodecim, 2017.
Mattila, Antti, Pekka Aarninsalo. Onnentaidot: Kohti Hyvää Elämää. 1. painos. Helsinki: Duodecim, 2018.
Vuori, Ilkka, et al. Liikuntalääketiede. 3. uud. p. Helsinki: Duodecim, 2005.
Seligman, Martin E. P. Optimistin Käsikirja. Helsingissä: Otava, 1992.
Kielitoimistonsanakirja. [online] Available at: https://www.kielitoimistonsanakirja.fi [Accessed 14 Nov. 2019].