Yrittäjän opas

Yrittäjän oppaan tarkoituksena on tarjota pienyrittäjille helposti ymmärrettävä tietopaketti yrityksen perustamisesta ja yrittämisen eri osa-alueista. Yrittäjän opas on tarkoitettu pienyrittäjyyttä harkitseville ja aloitteleville yrittäjille. Oppaassa käydään läpi yrityksen perustamisvaiheet ja yrittämisen osa-alueet erityisesti toiminimiyrittäjän näkökannalta.


Yrittäjä

Yrittäjä on henkilö, joka perustaa yrityksen, johtaa yritystä ja kantaa vastuun yrityksen taloudellisista riskeistä ja mahdollisuuksista. Yrittäjä myy osaamista, tuotteita tai palveluja niitä tarvitseville ihmisille tai muille yrityksille ja yhteisöille.

Yrittäjä voi toimia monissa eri muodoissa, kuten toiminimellä, osakeyhtiönä tai kommandiittiyhtiönä. Toiminimiyrittäjyys on yrittämisen yksinkertaisin muoto.

Yrittäminen

Yrittäminen tarkoittaa taloudellista toimintaa, jossa yrittäjä pyrkii tuottamaan ja myymään jotakin muiden tarvitsemaa osaamista, tuotetta tai palvelua jossakin sopivassa yritysmuodossa. Yrittäminen on taloudellisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti arvokkaasta toimintaa.


Kevytyrittäjyys ensiaskelena

Kevytyrittäjänä toimiminen on matalan kynnyksen tapa kokeilla yrittäjyyttä. Kevytyrittäjä laskuttaa asiakkaita ilman y-tunnusta, toimien itsensä työllistäjänä tai omassa työssä työllistyvänä. Jos olet vielä epävarma varsinaiseksi yrittäjäksi ryhtymisestä, voit tutustua yrittäjyyteen kevytyrittäjänä.

Sivutoiminen yrittäjyys

Sivutoiminen yrittäjyys on tapa yhdistää päätoimi, kuten palkka- tai virkatyö, opiskelu ja oma yritystoiminta. Se tarjoaa turvallisen tavan saada kokemusta yrittäjyydestä, mikä voi helpottaa siirtymistä päätoimiseksi yrittäjäksi. Sivutoiminen yrittäjä voi olla esimerkiksi palkansaaja, opiskelija, eläkeläinen tai työnhakija, joka haluaa lisätuloja.

Yrityksen perustamisen vaiheet

Yrittäjyys on mahdollisuus rakentaa menestyvää liiketoimintaa, joka heijastaa yrittäjän omia arvoja ja unelmia. Yrittäjyysunelman toteutus alkaa yrityksen perustamisen vaiheista ja yrittämisen eri osa-alueisiin tutustumalla. Yrittäjäksi haluavan tulee hankkia perustiedot yrittäjyydestä, joko itsenäisesti tai yrittäjyyskursseilla.

Tässä listaus pienyrityksen perustamisen vaiheista:

1. Liikeidean kehittäminen: Määritä, mitä tuotteita tai palveluita yrityksesi tarjoaa ja tunnista kohdemarkkinasi.

2. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen: Tämä on yrityksen "kartta", joka määrittelee tavoitteet, strategiat, markkinointi- ja rahoitussuunnitelmat.

3. Rahoituksen hankkiminen: Selvitä, miten rahoitat yrityksen perustamisen ja toiminnan aloittamisen. Tämä voi olla omia säästöjä, lainoja, starttirahaa tai sijoittajien rahoitusta.

4. Yritysmuodon valinta: Valitse yritysmuoto, kuten toiminimi, osakeyhtiö tai kommandiittiyhtiö. Tämä vaikuttaa verotukseen ja vastuukysymyksiin.

5. Yrityksen rekisteröinti: Rekisteröi yritys kaupparekisteriin ja hanki Y-tunnus.

6. Lupien, vakuutusten ja tilien hankkiminen: Hanki tarvittavat luvat, vakuutukset ja avaa yritystili.

7. Markkinointi- ja myyntistrategian kehittäminen: Määritä, miten aiot markkinoida tuotteitasi tai palveluitasi ja saada asiakkaita.

8. Toiminnan aloittaminen: Aloita toiminta ja pyri sen jatkuvaan kehittämiseen.

Yrityksen perustaminen vaatii paljon suunnittelua ja työtä, mutta se on myös erittäin palkitsevaa. 

Lue tästä artikkeli: Perustietoja yrityksen perustamisesta

Liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan

Yrittäminen alkaa yritysideasta. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen on seuraava vaihe, joka määrittelee yrityksen toiminnan, tuotteet, palvelut, tavoitteet ja strategiat. Menestyvän yrityksen perusta on vahva liikeidea ja huolellisesti laadittu liiketoimintasuunnitelma. 


Yritysmuodon valinta

Yritysmuodon valinta on tärkeä päätös, joka vaikuttaa muun muassa verotukseen, vastuukysymyksiin ja yrityksen hallinnointiin. Vaihtoehtoja on monia: yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta. Jokaisella yritysmuodolla on omat etunsa ja haittansa, valintaan vaikuttavat yritystoiminnan laajuus ja luonne.

Lue lisää: Yritysmuodot

Rahoitus ja starttiraha

Rahoitus on yksi suurimmista haasteista yritystä perustettaessa. On tärkeää arvioida realistisesti, kuinka paljon rahaa tarvitset yrityksen perustamiseen ja alkuvaiheen toimintaan.

Starttirahan hakeminen on yksi tapa saada taloudellista tukea yritystoiminnan alkuun. Se on tarkoitettu yrittäjän elannoksi ensimmäisten kuukausien ajan ja sitä voi hakea TE-toimistosta.

Lue lisää: Starttirahan määrä

Yrityksen perustaminen käytännössä

Kun olet tehnyt liikeideastasi liiketoimintasuunnitelman ja valinnut yritysmuodon, voit ryhtyä perustamaan yritystäsi käytännössä. Uuden yrityksen perustaminen alkaa perustamisilmoituksen tekemisellä, jolloin yritys saa oman Y-tunnuksen. 

Klikkaa seuraavaa linkkiä ja lue ohjeartikkeli toiminimiyrityksen perustamiseen askel askeleelta.

Näin perustat yrityksen: Toiminimen perustaminen

Kirjanpito ja verotus

Kirjanpito ja verotus ovat olennainen osa yritystoimintaa. Ne voivat tuntua monimutkaisilta, mutta on tärkeää ymmärtää perusteet ja huolehtia, että kaikki on kunnossa alusta alkaen.

Kirjanpitolaki velvoittaa yrittäjät pitämään kirjaa liike- ja ammattitoiminnastaan. Verotus ja kirjanpito ovat tiiviisti sidoksissa, ja yrittäjän on huolehdittava ennakkoverojen maksamisesta ja mahdollisesta arvonlisäverovelvollisuudesta.

Yrittäjä voi tehdä kirjanpidon itse, jos osaa, mutta usein yrittäjät päättävät ulkoistaa kirjanpidon ammattilaiselle, jotta voivat keskittyä varsinaisen yritystoiminnan kehittämiseen.

Markkinointi ja mainonta

Markkinointi on avain yrityksen menestykseen. Se ei ole vain mainontaa, vaan kokonaisvaltainen strategia, joka kattaa tuotteen, hinnan, jakelun. Hyvä markkinointi auttaa tavoittamaan oikeat asiakkaat ja rakentamaan brändiä.

Markkinointi on olennainen osa yritystoimintaa, ja sen tulee perustua asiakkaiden tarpeisiin. Mainonta on yrityksen tuotteista ja palveluista tiedottamista eri kanavien kautta, kohderyhmät huomioiden.

Markkinointi ja asiakassuhteiden hallinta ovat avainasemassa tuotteiden tai palveluiden menestyksekkäässä myynnissä. 

Menestyvä yritys

Yrityksen jatkuva kehittäminen, markkinoiden seuranta ja kyky mukautua muuttuviin olosuhteisiin ovat tärkeitä pienyrityksen ylläpitämisen ja menestyksen kannalta.

Yrittäjän hyvinvointi

Menestyvän yrittäjyyden tärkein tekijä on hyvinvoiva yrittäjä…


Lähteet
Web-tietopalvelu (2024). Available at: https://www.webtieto.com/p/yrityksen-perustaminen.html (Accessed: 17 April 2024).