Hyvä elämä

Tervetuloa Hyvän elämän oppaaseen. Tässä oppaassa käsitellään hyvää elämää, hyvän elämä osa-alueita ja onnellisuuden periaatteita, tyytyväisyyttä ja onnellisuutta länsimaisesta ja suomalaisesta näkökulmasta. Sisältää kaupallista yhteistyötä*

Kuva: Pixabay

Hyvän elämän osa-alueita

Ihmisen hyvä elämä muodostuu useista osa-alueista. Fyysinen osa-alue muodostuu fyysisestä terveydestä, ravinnosta, toimeentulosta, turvallisesta kodista ja elinympäristöstä. 

Sosiaalinen osa-alue muodostuu läheisistä ihmissuhteista, parisuhteesta, perheestä, ystävistä sekä työelämän ja harrastusten sosiaalisista suhteista. 

Psyykkinen osa-alue muodostuu tunteista, hyvästä mielenterveydestä, itsensä toteuttamisesta ja onnellisuudesta. 

Henkinen osa-alue muodostuu kulttuurista ja ihmisen omaksumasta maailmankatsomuksesta. Kun kaikki osa-alueet ovat riittävän hyvässä kunnossa, voi ihminen tuntea elämänsä elämänsä mielekkääksi, merkitykselliseksi ja tarkoitukselliseksi.

Sosiaalinen elämä

Ihminen on sosiaalinen olento, joka haluaa elää toisten ihmisten kanssa. Suomalaiset arvostavat perhe-elämää, parisuhdetta, ystäviä, hyviä ihmissuhteita ja pitävät niitä aivan keskeisinä hyvän elämän tekijöinä.  Läheisistä ihmissuhteista voi saada iloa, tukea, apua, virikkeitä ja merkitystä elämään. 

Suomalaiset viettävät paljon aikaa perheen ja ystävien kanssa, mutta myös työelämän ja harrastusten ihmissuhteet tuovat väriä ja sisältöä hyvään elämääsi. Hyvän elämän tärkeä periaate on myönteinen ja ystävällinen suhtautuminen toisiin ihmisiin. Tällainen asenne heijastuu ilona ja hyvinvointina ihmissuhteissasi.

Jokaiselle ihmiselle on tärkeää tulla hyväksytyksi toisten ihmisten joukkoon, luottaa muihin ihmisiin, tehdä hyvää muille ihmisille, saada kokea olevansa osa ihmisyhteisöä.


Lue artikkeli: Hyvät ihmissuhteet

Lue artikkeli: Some-opas

Lue artikkeli: Nettideittailun opas

Lue artikkeli: Tinder-opas

Lue artikkeli: Suosituimmat deittipalvelut


Koti ja hyvä arki

Koti, toimiva arki ja palvelut on hyvän elämän olennaisia asioita. Turvallinen, viihtyisä ja puhdas elinympäristö on ihmisen hyvinvoinnille välttämätön. Tärkeitä seikkoja ovat kodin omistussuhde (vuokra-asunto vai omistusasunto), kodin sijainti (kaupungissa, kylässä vai maaseudulla), ympäristön laatu (luonto ja sosiaalinen ympäristö), lähipalvelut (kaupat, terveydenhuolto, hyvinvointipalvelut) ja turvallisuus.


Lue artikkeli: Viihtyisä koti

Lue artikkeli: Vuokra-asunnot

Lue artikkeli: Verkkokauppa-opas

Lue artikkeli: Sähkön kilpailutus-opas


Hyvä terveys

Terveys on erittäin tärkeä hyvän elämän osa-alue. Kokonaisvaltainen terveys on fyysistä, psyykkistä ja henkistä terveyttä, johon vaikuttaa myös sosiaaliset ja taloudelliset tekijät. Kohentamalla ja ylläpitämällä omaa terveyttä, luot vankan perustan hyvälle elämälle ja onnellisuudelle.


Lue artikkeli: Terveystieto-opas

Lue artikkeli: Hyvinvointi-opas

Lue artikkeli: Terveys ja hyvinvointi


Talous ja toimeentulo

Hyvän elämän kannalta myös taloudellisilla ja aineellisilla asioilla on merkitystä. Turvattu talous ja riittävä toimeentulo on välttämätön hyvälle elämälle. Hyvään elämään tarvitaan kohtuulliset aineelliset puitteet (ruokaa, vaatteita, asunto, ajoneuvoja, viestintä- ja mediavälineitä, rahaa terveydenhoitoon, harrastuksiin ja lomailuun). Riittävät tulot ja taloudellinen tasapaino tukee hyvää elämää. Pyri hoitamaan oma talous kuntoon.


Lue artikkeli: Miten saada rahaa

Lue artikkeli: Rahoitus-opas

Lue artikkeli: Sijoitus-opas


Työelämä

Työ on hyvin tärkeä perustarve ihmiselle. Työllä voi hankkia toimeentulonsa ja työssä voi parhaimmillaan toteuttaa ja kehittää itseään. Työ antaa sisältöä ja merkitystä elämään. Työelämässä onnistuminen ja menestyminen on tärkeä arvo suomalaisille. Työ kuuluu hyvään ja onnelliseen elämään.

Kyvykkyys, onnistuminen ja menestyminen tuo iloa omasta oppimisesta, osaamisesta ja aikaansaamisesta. Ihmiselle on tärkeää saada tavoitella ja saavuttaa itselleen arvokkaita asioita.


Lue artikkeli: Työttömän opas

Lue artikkeli: Työnhakuopas

Lue artikkeli: Yrityksen perustaminen

Lue artikkeli: Menestyjän opas


Itsensä kehittäminen

Itsensä kehittäminen ja toteuttaminen on ihmiselle tärkeä perustarve, jota voi tyydyttää harrastuksissa ja kulttuurielämässä. Erilaiset harrastukset tuovat mielekästä sisältöä elämään.


Lue artikkeli: Kulttuuria verkossa

Lue artikkeli: Suosituimmat harrastukset

Lue artikkeli: Menestyjän opas


Elämänkatsomus

Ihmisen henkilökohtaista maailmankatsomusta sanotaan elämänkatsomukseksi. Elämänkatsomuksella on suuri merkitys hyvälle ja onnelliselle elämälle. Elämänkatsomus on ihmisen omakohtainen käsitys elämästä, sen tarkoituksesta ja merkityksestä. Sen avulla ihminen löytää omaa elämäänsä merkityksellisiä asioita, jotka voivat tuoda onnea ja tyydytystä. 

Positiivinen elämänkatsomus auttaa ihmistä kohtaamaan elämän haasteet ja selviytymään vaikeista tilanteista. Se auttaa myös  luomaan vahvoja ihmissuhteita ja kehittämään itsensä tuntemista ja henkistä kasvua.

Ihmisen omaksuma maailmankatsomus on erittäin merkittävä tekijä, kun hän ryhtyy miettimään mitä hänelle hyvä elämä on, miten elää hyvää elämää ja mikä on elämän tarkoitus. 


Lue artikkeli: Mikä on elämän tarkoitus

Lue artikkeli: Mitä on onnellisuus

Lue artikkeli: Onni-onnellisuusopas


Yhteenveto

Yhtä oikeaa hyvän elämän kaavaa ja vastausta ei ole olemassa, sillä ihmiselämä on niin monipuolinen ja ihmiset niin erilaisia, että ihminen itse voi lopulta määritellä, millainen on hänelle hyvä ja onnellinen elämä. Jokaisen ihmisen hyvä elämä on hiukan erilainen, sillä olemme erilaisia yksilöitä. 

Hyvää elämää ja onnellisuutta on nykyään tutkittu paljon, siksi voidaan esittää hyvän elämän ja onnellisuuden osa-alueita ja periaatteita, joista hyvä elämä voi rakentua. Suomalaisille tärkeimmät hyvän elämän arvot ovat hyvät ihmissuhteet (parisuhde, perhe, ystävät, kaverit), oma ja läheisten hyvä terveys, turvattu työpaikka ja talous, koti ja hyvä arki sekä harrastukset, joissa voi toteuttaa itseään.

Tärkein oivallus onnellisuuden etsijöille on, että ihmisen on koetettava elää omannäköistä hyvää ja onnellista elämää. Pyrkimällä elämään positiivista, sisältörikasta ja merkityksellistä hyvää elämää, seuraa siitä, että ihminen saa elämäänsä iloa, hyvää mieltä ja kestävää onnellisuutta. Onnellisuus on siis seuraus pyrkimyksestä elää omien arvojen mukaista hyvää elämää.

Kun koet eläväsi tyytyväistä elämää, tunnet myönteisiä tunteita enemmän kuin kielteisiä, sinulla on mahdollisuus elää omien kiinnostusten ja arvojen mukaisesti , osaat ja onnistut tärkeissä tavoitteissasi, sinulla on läheisiä ja välittäviä ihmissuhteita, tulet hyväksytyksi omassa yhteisössäsi ja koet eläväsi merkityksellistä elämää, voi hyvin sanoa, että elät hyvää ja onnellista elämää.


Lähteet

Eva. (2021). Suomi tarvitsee koetun hyvinvoinnin mittarin. [online] Available at: https://www.eva.fi/blog/2021/09/14/suomi-tarvitsee-koetun-hyvinvoinnin-mittarin/ [Accessed 23 Sep. 2021].

Onnellisuus-opas. https://www.webtieto.com/2019/03/onnellisuus.html

Terveys, hyvinvointi ja onnellisuus. (2011).https://www.webtieto.com/2020/10/hyvinvointi.html

Iloa elämään. https://www.webtieto.com/2019/11/iloa-elamaan.html