Terveystieto-opas

Terveystieto-opas on kaikenikäisille kansalaisille tarkoitettu hyvään terveyteen keskittyvä tietopalvelu. Terveystieto-oppaasta löydät tärkeää terveyteen liittyvää perustietoa, jonka avulla voit hoitaa, vahvistaa ja ylläpitää omaa ja läheistesi terveyttä. Terveystieto-opas edistää terveyttäsi tiedolla, jota voit soveltaa omaan elämääsi.

Oma terveys on kaikille ihmisille tärkeä asia, siksi terveystieto ja omahoito kiinnostaa, sillä tiedon ja itsehoidon avulla jokainen voi parantaa ja kohentaa omaa ja läheistensä terveyttä ja hyvinvointia. 

Terveys on kokonaisvaltainen käsite, joka sisältää useita osa-alueita; niitä ovat fyysinen terveys, psyykkinen terveys, henkinen terveys ja sosiaalinen terveys. 

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan terveys on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila, ei vain sairauden puuttumista.

Kun keskityt terveyteen ja sen eri osa-alueiden vahvistamiseen, ylläpidät älykkäästi hyvinvointiasi ja koet eläväsi hyvää elämää. Hoitamalla terveyttäsi ennaltaehkäiset terveyteen liittyvät ongelmat.

Tutustu: Itsehoito-opas, Hyvä elämä, Hyvä olo, Onnellisuus-opas

Fyysinen terveys

Fyysisellä terveydellä tarkoitetaan kehon hyvää kuntoa ja toimintaa. Hyvä kunto tuo yleensä mieleen hyvän lihaskunnon ja painonhallinnan. Tähän hyvään lihaskuntoon ja painoindeksiin tavallisesti keskitytään hyvää kuntoa tavoitellessa.


Fyysinen terveys tarkoittaa kuitenkin kehon kaikkien osien ja elimien tervettä ja normaalia toimintaa, kuten: luut, lihakset, nivelet, iho, vatsa, suolisto, sydän ja verenkiertoelimistö, keuhkot ja hengitys, hormonitoiminta, immuunijärjestelmä, aivot, hermosto ja aistit sekä lisääntymiselimistö. 

Fyysistä terveyttä tavoitellessa on otettava huomioon liikunta, ravinto, uni, lepo, elämäntavat ja muut terveyden osa-alueet, sillä ne vaikuttavat voimakkaasti fyysiseen terveyteen, koska ihminen on myös psykosomaattinen (mielen vaikutus kehoon) olento.


Lue myösOnni-onnellisuusopas


Taloudellinen terveys

Taloudellinen terveys tarkoittaa taloudellista tasapainoa ja hyvinvointia. Taloutesi on tasapainossa, kun tulosi riittävät hyvin kattamaan menosi. Taloutesi on epätasapainossa, jos tulot eivät riitä menoihin syystä tai toisesta, esim. ylivelkaantumisen takia. 

Taloudellinen tasapaino ja riittävät tulot ovat taloudellista terveyttä. Taloudellinen terveys vaikuttaa fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja henkiseen terveyteen. Kun sinulla on varaa kaikkeen, mitä elämääsi tarvitset, se edistää terveyttäsi ja hyvinvointiasi kokonaisvaltaisesti. 

Raha edistää ihmisen terveyttä ja hyvinvointia, kunhan sitä on vain riittävästi. Rahaa voit saada työstä ja monilla muillakin keinoilla.Lue myösOnni-onnellisuusopasPsyykkinen terveys

Psyykkisellä terveydellä tarkoitetaan hyvää mielenterveyttä. Käytännössä psyykkisessä terveydessä korostuu emotionaalinen hyvinvointi eli tunteiden terveys. 

Tunteet vaikuttavat jokaisen ihmisen terveyteen joka päivä. Hyvä mieli eli positiiviset tunteet tuottavat hyvinvointia ja terveyttä. Huono mieli eli negatiiviset tunteet heikentävät hyvinvointia ja terveyttä. 

Positiivisilla ajatuksilla, sanoilla ja teoilla voit luoda ja ylläpitää iloisia tunteita, mielialaa ja hyvää psyykkistä terveyttä itsellesi ja läheisillesi.


Lue myösOnni-onnellisuusopas


Henkinen terveys

Ihminen on psykofyysinen ja henkinen olento eli kulttuuriolento. Henkinen terveys on älyllistä hyvinvointia ja sivistystä, siksi olisi hyvä huolehtia myös ns. henkisistä tarpeista kulttuurin avulla.

Kulttuuri (lat. colere) tarkoittaa ihmisen aikaansaannoksia aineellisessa ja henkisessä elämässä. Positiiviset kulttuurielämykset tuottavat terveyttä ja hyvinvointia ihmiselle.

Henkisen terveyden hoitamiseen ja ylläpitämiseen tarvitaan henkistä kulttuuria. Henkinen kulttuuri tarkoittaa filosofiaa, tieteitä, taiteita, uskontoa. Henkinen kulttuuri on henkistä sivistystä.

Kun etsit itseäsi kiinnostavia kulttuurisisältöjä, suosi positiivisia sisältöjä niin kirjallisuuden, musiikin, tv-ohjelmien kuin muunkin kulttuurisisällön suhteen. Kulttuurisisällöt täyttävät tajuntaa ja vaikuttavat ihmisen ajattelun kautta tunteisiin ja siten myös hyvinvointiin. 

Iloiset, älykkäät, huumoripitoiset ja positiiviset kulttuurisisällöt luovat ja tuottavat hyvää mieltä. 

Vältä medioiden välittämää negatiivista ja pessimististä sisältöä, sillä ne vaikuttavat ihmisen mieleen masentavasti. 

Koeta löytää itsellesi sopivia kulttuuriharrastuksia ja -sisältöjä. Voit myös ryhtyä oman elämäsi kulttuurintuottajaksi, josta on iloa muillekin.


Lue myösOnni-onnellisuusopas


Sosiaalinen terveys

Jokainen ihminen on sosiaalinen olento, joka tarvitsee vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa. Sosiaalinen terveys tarkoittaa hyviä ja tasapainoisia suhteita muihin ihmisiin.

Läheiset ihmissuhteet, ystävät, perheenjäsenet ja muut läheiset ihmiset voivat tukea hyvinvointia ja onnellisuutta ja antaa virikkeitä ja iloa elämääsi. Vietä paljon aikaa perheen ja ystävien kanssa.

Työelämän ja harrastusten ihmissuhteet ovat myös tärkeä sosiaalisen elämäsi osa-alue.

Myönteinen sosiaalinen vuorovaikutus on sosiaalista terveyttä parhaimmillaan. Nykyään sosiaalisen elämän ylläpitämisessä on helppo käyttää apuna sosiaalisen median välineitä. 

Klikkaa ja lue lisää: Some-opas, Nettideittailijan opas, Tinder-opas, Ihmissuhteet, Psyykkinen hyvinvointiRaitis elämä

Lue myösOnni-onnellisuusopas


Kokonaisvaltainen terveys

Kokonaisvaltainen terveys on fyysistä, psyykkistä, henkistä ja sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia. Kaikki terveyden osa-alueet vaikuttavat toisiinsa. Kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia voidaan nimittää myös onnellisuudeksi. 

Lue lisääOnni-onnellisuusopas