Hyvinvointia luonnosta

Luonnossa liikkuminen ja oleilu on hyväksi ihmisen fyysiselle, psyykkiselle, sosiaaliselle ja henkiselle hyvinvoinnille. Luonnon terveysvaikutukset ovat tärkein syy ihmisten hakeutumiselle luonnon keskelle. Ihmiset hakevat hyvinvointia luonnosta, sillä luonnossa ja metsässä liikkumisen terveysvaikutukset ovat ilmainen, nopea ja tehokas tapa hoitaa omaa terveyttään ja hyvinvointiaan. Luonto on tehokas hyvinvointilääke ihmiselle.

Luonto ja fyysinen terveys

Ihminen voi aistia luontoa kaikilla aisteilla (näkö, kuulo, tunto, haju, maku) eri vuodenaikoina. Kevät, kesä, syksy ja talvi antavat erilaisia luontoelämyksiä. Luonto houkuttelee liikkumaan eri vuodenaikoina ja erilaisissa ympäristöissä. 

Luonnossa liikkuminen ja ulkoilu parantaa fyysistä hyvinvointia, lievittää stressiä ja lataa elinvoimaa ihmiseen. Metsä virkistää ja auttaa väsymyksestä palautumisessa. Hyvinvointia metsästä hakevat ihmiset saavat helposti lievitystä elämäänsä menemällä säännöllisesti ulkoilemaan lähimetsään. 

Liikunta luontoympäristössä vahvistaa liikunnan terveysvaikutuksia, sydämensyke tasaantuu ja verenpaine laskee, sydän- ja verisuoniterveys kohentuu, hermosto rauhoittuu, aivojen mielihyväalue aktivoituu, unen laatu paranee ja vastustuskyky vahvistuu. 

Miellyttävän luontoympäristön tärkeimpiä ominaisuuksia ovat puhtaus, kauneus ja sopivuus virkistyskäyttöön. Monipuolinen luontoympäristö ja maisemat, puut, metsät ja vesistöt sopivat erityisen hyvin terveysvaikutteiseen luontoliikuntaan.

KlikkaaHanki kunnon varusteet luontoon ja ulkoiluun Haltista*

KlikkaaUlkoiluelämän ystävät varustaa Scandinavian Outdoor*


Luonto ja psyykkinen terveys

Fyysisen terveyden edistämisen lisäksi luonnossa vietetyllä ajalla on myönteisiä vaikutuksia myös mielenterveyteen. Luonto parantaa ihmisen henkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä monin tavoin. Luontoympäristö rauhoittaa mieltä, lievittää ahdistusta, stressiä, levottomuutta ja jännitystä. 

Luonto vahvistaa positiivisia elämän tarkoituksen ja merkityksen tunteita. Luonto on tärkeä osa hyvinvointia, joka innoittaa ja antaa elämälle mielekästä sisältöä ja merkitystä. 

Luonto saa usein unohtamaan arkipäivän huolet ja murheet lisäten elinvoimaa ja tarmoa. Säännölliset luontoelämykset antavat uutta uskoa ja luottamusta huomiseen. Siksi ihmisillä, jotka viettävät paljon aikaa luonnossa, on pienempi riski saada masennusta, ahdistusta ja stressiä.

Luonnossa liikkuminen parantaa mielialaa, tuottaa iloa, tyytyväisyyttä, onnellisuutta ja vahvistaa itsetuntoa. Luonnon puhtaus ja hiljaisuus tekevät hyvää mielelle ja keholle rauhoittaen, rentouttaen ja elvyttäen niitä.

Ihmisillä on lähiluonnossa sijaitsevia mielipaikkoja, joissa ollaan, rentoudutaan ja kävellään. Mielipaikka on luontopaikka, joka koetaan tärkeänä ja arvokkaana itselle. Mielipaikassa oleilu koetaan elvyttävänä ja psyykkisesti rauhoittava hyvinvointia edistävänä. Mielipaikassa ovat tärkeitä hiljaisuus, metsäisyys ja luonnollisuus. 

Luontoretki kohentaa henkinen kanttia tehokkaasti nostaen mielialaa ja palauttaen stressistä. Ihminen käyttää fyysistä luontoympäristöä psyykkiseen itsesäätelyyn, luontomielipaikassa ihminen saa tilaisuuden säädellä olotilaansa paremmaksi. Myönteisiä vaikutuksia saa jo 15 minuutin luontoaltistuksella.

Luonto parantaa kognitiivisia kykyjä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että luonnolla on myönteinen aktivoiva vaikutus aivoihin, joka parantaa ihmisten ajattelu- ja ongelmanratkaisukykyä. Luonnossa ihmiset saavat usein uusia luovia ideoita. 


Luonto ja sosiaalinen terveys

Luonto tarjoaa hyvän tilaisuuden sosiaaliselle elämälle perheen, ystävien ja harrastusten kanssa. Samanhenkisten yhteiset luontoelämykset ja sosiaaliset kokemukset luonnon keskellä yhdistävät erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. 

Luontoharrastus antaa tilaisuuden kokea yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, sekä lievittää yksinäisyyttä. Patikointi ja retkeily tuottavat vapauden tunnetta, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvää oloa.

Kaupungissa asumisessa on etuja, kuten monipuoliset uravaihtoehdot, hyvät kulttuuriset ja sosiaaliset mahdollisuudet. Kaupunkiasumisessa on kuitenkin myös haittoja terveydelle. Erityisesti terveysriskejä kaupunkilaisille aiheuttaa altistuminen ilmansaasteille ja melulle, sekä luonnon ja viheralueiden puutteesta johtuvalle stressille.

Viihtyisässä ja hyvinvoivassa kaupungissa onkin otettu huomioon ihmisten fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveys, rakentamalla viheralueita, istuttamalla puita, tekemällä puutarhoja ja puistoja, sekä varaamalla luonnontilaisia lähialueita virkistyskäyttöön.


Luonto ja henkinen terveys

Luonto on tärkeä voimavara henkiselle terveydelle ja hyvinvoinnille. Luonnossa liikkuminen ja sen kokeminen vähentää stressiä, ahdistusta ja masennusta. Luonto auttaa parantamaan keskittymiskykyä ja lisäämään luovuutta.

Luonnossa liikkuminen vaikuttaa myönteisesti aivojen toimintaan ja hermostoon, mikä auttaa rentoutumaan ja lievittämään henkistä kuormitusta. Luonnossa oleskelu myös tarjoaa mahdollisuuden kokea miellyttäviä tuntemuksia, kuten rauhaa ja levollisuutta, jotka auttavat lievittämään stressiä ja ahdistusta.

Luonnon merkitys henkiselle terveydelle on monipuolinen. Luonto auttaa parantamaan ihmisen itsetuntoa, kehittää yhteenkuuluvuuden tunnetta muiden ihmisten ja ympäröivän luonnon kanssa ja lisätä kokemusta merkityksellisyydestä. Tämän takia luontoympäristöllä on tärkeä rooli ihmisten hyvinvoinnissa ja henkisessä terveydessä.


Yhteenveto

Luonnon ja ulkoilun terveyshyötyjä ei voi yliarvioida. Luonnossa vietetty aika on hyödyllistä henkiselle ja fyysiselle terveydellemme. Luontoaltistus lisää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.

Altistuminen luonnollisille luontoympäristöille tai viheralueille vahvistaa fyysistä ja henkistä terveyttä. Luontoympäristö kohentaa hyvinvointia paremmin kuin rakennettu ympäristö. 

Viettämällä vapaa-aikaa luonnossa, stressi vähenee, verenpaine ja syke laskee, hengitys rauhoittuu, stressihormonien määrä laskee, lihakset rentoutuvat, mieliala ja myönteiset tunteet lisääntyvät.

Luontoaltistuksella on selvä yhteys psyykkiseen hyvinvointiin. Fyysistä ja henkistä hyvinvointia voi vahvistaa ja ylläpitää hakeutumalla päivittäin paikkoihin, joissa on puita, puistoja, puutarhoja, vesistöjä ja luonnollisia luontoympäristöjä.

Luontoharrastus tarjoaa mahdollisuuksia sosiaaliseen elämään, luonnossa voi olla yhdessä läheisten, ystävien ja harrastuskavereiden kanssa. 

Käyttämällä luontoa, metsää ja vesistöjä virkistävänä terveyttä ja hyvinvointia edistävänä lääkkeenä, jokainen voi vaikuttaa omaan terveyteensä myönteisesti. Tulevaisuudessa lääkäri saattaakin määrätä muiden lääkkeiden lisäksi luontoreseptin terveyden hoitamiseen ja palauttamiseen. 

Lopuksi on hyvä muistaa, että kun kohtelemme luontoa hyvin, kohtelee luonto meitäkin hyvin.

Muita artikkeleita

Viihtyisä koti, Harrastukset, IhmissuhteetHyvä olo, Luonto  mielipaikkana

Lue myös:

Itsehoidon opas

Hyvän elämän opas

Elämän tarkoitus

Onnellisuus-opasLähteet

Greater Good. (2021). How Nature Helps Us Heal. [online] Available at: https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_nature_helps_us_heal? [Accessed 24 Nov. 2021].

Rautio, A. (n.d.). Marjo Tourula Terveyttä luonnosta. [online] Available at: https://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Terveytt%C3%A4_luonnosta.pdf.

Metsähallitus. (2020). Kansallispuistojen terveyshyötyjä | Metsähallitus. [online] Available at: https://www.metsa.fi/vapaa-aika-luonnossa/hyvinvointia-luonnosta/luonto-ja-terveys/kansallispuistojen-terveyshyotyja/ [Accessed 24 Nov. 2021].

Digicampus.fi. Kurssi: Luontoperustainen hyvinvointi MOOC. Luonnon hyvinvointivaikutuksista. [online] Available at: https://digicampus.fi/course/view.php?id=827 [Accessed 24 Nov. 2021].

Luontoon perustuvan toiminnan ja luontokontaktien terveysvaikutukset. (n.d.). [online] Available at: https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/546398/GreenCare_tietokortti_3_tulostus.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Accessed 24 Nov. 2021].

Duodecimlehti.fi. [online] Available at: https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2018/13/duo14421 [Accessed 24 Nov. 2021].

Keywords: luonnon terveysvaikutukset, hyvinvointia luonnosta, luonto ja hyvinvointi, luonnossa liikkumisen terveysvaikutukset, hyvinvointia metsästä, luonto ja mielenterveys, terveyttä luonnosta, metsä