Vuokra-asunnot

Vuokra-asuminen on huoleton ja helppo asumisratkaisu erilaisiin elämäntilanteisiin ja -vaiheisiin. Vuokra-asuminen on kevyt vaihtoehto oman asunnon ostamiselle ja raskaalle asuntolainalle. Vuokra-asuminen on elämäntilanteen ja asumistarpeen mukaan joustava asumismuoto. Tämä artikkeli opastaa sinua löytämään itsellesi sopivan vuokra-asunnon.


Hae täsmähakukoneella esim. "vuokra-asunnot Helsinki"

Vuokra-asunnon hakemiseen on useita vaihtoehtoja. Voit hakea vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja yksityiseltä sektorilta suoraan yksityisiltä vuokranantajilta tai yrityksiltä tai käyttää vuokra-asuntojen välitysliikettä. Myös kaupungit ja kunnat omistavat vuokra-asuntoja. Niiden vuokrataso on yleensä edullisempi, kuin yksityisen sektorin vuokra-asunnot.

Löydä asuntosi: Vuokra-asunnot hakukoneella

Jos tarvitset asunnon nopeasti, niin yksityisiltä vuokra-asuntomarkkinoilta voit saada asunnon nopeammin kuin kunnallisen vuokra-asunnon. Yksityisen sektorin asuntoja löydät internetistä tai paikallislehdistä. Voit myös ilmoittaa lehdessä hakevasi vuokra-asuntoa. Kunnallista vuokra-asuntoa voit hakea kunnan tai kaupungin asuntotoimiston kautta.

Vuokra-asunnon löytäminen saattaa olla joskus haasteellista, sillä hyvistä vuokra-asunnoista on vapailla markkinoilla kova kilpailu. Kaupunkien ja kuntien vuokra-asuntoja hakiessa taas on muistettava, että ne ovat yleensä ns. ARA-asuntoja (valtion tuella rakennettuja asuntoja), joita annetaan hakijoille tarveharkinnan perusteella. ARA-tuettuihin asuntoihin asukkaat valitaan hakijan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella. Kaupunkien ja kuntien asuntoihin joutuu yleensä jonottamaan.

Vuokrasopimus

Vuokrasopimus tehdään yleensä kirjallisesti määräajaksi tai toistaiseksi voimassaolevaksi. Vuokrasopimukseen kirjataan kaikki asumiseen liittyvät asiat, joista vuokranantajan ja vuokralaisen välillä on sovittu. Jos vuokrasopimus tehdään suullisesti, asuinhuoneiston vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi.

Vuokrasopimuksessa sovitaan:

  • vuokrasopimuksen kesto: määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva
  • vuokran määrä
  • vuokran maksupäivä
  • vesimaksut, autopaikat, saunavuorot
  • vuokran tarkistaminen
  • vuokravakuus

Kilpailuta edullisin sähkösopimus
: Sähkön kilpailutusohje

Vuokrasopimusta tehdessä kannattaa asunnon kunto tarkistaa vuokranantajan kanssa. Kuntokatselmuksessa todetaan ja kirjataan huoneiston kunto vuokraushetkellä.

Vuokravakuus

Vuokrasopimukseen kuuluu yleensä vuokravakuus, joka on suuruudeltaan 1-3 kk vuokraa vastaava summa. Vuokranantajalle maksettava vuokravakuus on vakuusmaksu, joka on panttina vuokralaisen asunnolle mahdollisesti aiheuttamien vahinkojen tai vuokrasopimuksen velvollisuuksien laiminlyömisen korvaamiseksi. Vuokranantajan on palautettava vuokravakuus vuokralaiselle vuokrasopimuksen päättyessä.

Klikkaa ja hae rahaa vuokravakuuteen ja kodin perustamiseen

Asumistuki

Pienituloisella on mahdollisuus hakea ja saada Kelan yleistä asumistukea. Jos tulosi eivät riitä vuokran maksamiseen ja muihin asumiskustannuksiin, sinulla on oikeus saada asumistukea. Asumistuen muotoja ovat yleinen asumistuki, eläkkeensaajan asumistuki ja asevelvollisen asumisavustus. Kun olet tehnyt vuokrasopimuksen vuokranantajan kanssa, voit hakea asumistukea käymällä Kelan toimistossa tai tekemällä asumistukihakemuksen Kelan verkkopalvelussa.

Vuokrasopimuksen irtisanominen

Jos vuokralainen irtisanoo asunnon, irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Jos vuokranantaja irtisanoo sopimuksen, irtisanomisaika on 3 kuukautta, kun vuokrasuhteen kesto on ollut alle vuoden ja 6 kuukautta, kun vuokrasuhteen kesto on ollut yli vuoden. Vuokrasopimuksen irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti.

Lähteet
Suomi.fi. (2019). Vuokra-asunnon hankinta. Available at: https://www.suomi.fi/kansalaiselle/asuminen-ja-rakentaminen/asunnon-hankinta/opas/asunnon-hankinta/vuokra-asunnon-hankinta [Accessed 12 Mar. 2019].
Ara.fi. (2014). Asukasvalinta ARA-vuokra- ja osaomistusasuntoihin. Available at: https://www.ara.fi/fi-FI/ARAasuntokanta/ARAvuokraasunnot/Asukasvalinta [Accessed 12 Mar. 2019].
Finlex.fi. (2019). Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 481/1995. Available at: http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481 [Accessed 14 Mar. 2019].
Kela. (2019). Asumisen tuet. Available at: https://www.kela.fi/asumisen-tuet [Accessed 14 Mar. 2019].