Työmarkkina-info

Palkansaajien näkemykset työmarkkinoista ovat valoisat: 43 % uskoo varmasti löytävänsä ammattiaan ja työkokemustaan vastaavan uuden työn, jos jäisi työttömäksi. Vuodenvaihteessa 2019 on tullut voimaan joitakin muutoksia työllisyyden edistämiseen tarkoitettussa aktiivimallissa. Aktiivisuutta voi osoittaa 1.4.2019 alkaen uusien toimijoiden järjestämillä palveluilla.

Aktiivimalli

Täysimääräisen työttömyysetuuden saa jatkossa, jos työtön on 65 maksupäivän ajanjakson aikana työskennellyt vähintään 18 tuntia tai osallistunut 5 päivää työllistymistä edistävään toimenpiteeseen tai hankkinut yritystoiminnallaan tuloa vähintään 241 euroa. Jos nämä ehdot eivät täyty, työttömyysetuutta vähennetään 4,65 % seuraavan 65 maksupäivän ajaksi. Käytännössä etuutta vähennetään noin yhden päivän korvauksen verran (32,40 e).

Opiskelu ja aktiivimalli

31.12.2018 lähtien aktiivisuutta voi osoittaa sivutoimisella tai lyhytkestoisella, enintään 6 kuukautta kestävällä opiskelulla. Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella on mahdollista 25 vuotta täyttäneille työnhakijoille. Opiskelusta on aina sovittava etukäteenTE-toimiston kanssa.

Aktiivimalli kunnissa, järjestöissä ja yhdistyksissä

1.4.2019 lähtien aktiivimalliin on hyväksytty uusia toimijoita, joissa toiminta hyväksytään aktiivisuudeksi. Uusia hyväksyttäviä toimijoita ovat kunnat ja kuntayhtymät, Työttömien keskusjärjestö ja sen jäsenyhdistykset. Myös ammattiliitot, ammattijärjestöt tai niiden perustama säätiö tai yhdistys voi järjestää toimintaa, joka täyttää aktiivisuusehdon.

Kun hakeudut näiden toimijoiden aktiviteetteihin, saat todistuksen, jolla voit osoittaa Kelalle osallistuneesi hyväksyttävään aktiiviseen toimintaan.

Työttömyysetuuden määrä palautuu normaalille tasolle, kun työtön on osoittanut toimillaan aktiivisuutta seuraavan 65 tarkastelupäivän ajan. Aktiivisuudesta ilmoitetaan työttömyysajan ilmoituksessa.


Yritystoiminta

Työtön voi aloittaa yritystoiminnan työttömyysaikana ja saada työttömyysetuutta 4 kuukauden ajan yritystoiminnan estämättä. Kun yritystoimintaa on harjoitettu  4 kuukautta, TE-hallinto tekee arvion yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuudesta.

Yritystoiminnan tulot sovitellaan  työttömyysturvan kanssa, eli 300 euron yli menevistä tuloista 50% vaikuttaa työttömyysetuuden määrään. Yritystoiminnan tulot ilmoitetaan työttömyysajan ilmoituksessa.

Lue tästä: Kuinka perustaa yritys.


Te-hallinnon tuet työllistymiseen

- Työttömyysetuutta voi käyttää palkkatukeen ja starttirahaan
- Työkokeilun käyttötarkoitus laajentuu
- Työttömät työnhakijat haastatellaan kolmen kuukauden välein

Työttömyysturvaa voidaan käyttää jatkossa työttömän starttirahan, palkkatuen ja liikkuvuusavustuksen rahoittamiseen. Tässä on nyt jokaiselle yritystoiminnasta haaveilevalle mahdollisuus kokeilla turvallisesti mahdollisuuksiaan yrittäjänä.

Liikkuvuusavustus on uusi tuki, jossa yhdistetään nykyinen matka-avustus ja muuttokustannusten korvaus. Tarkoituksena on helpottaa työn perässä liikkumista, muuttamista sinne, missä työtäkin on tarjolla. Vuoden 2018 alusta lähtien liikkuvuusavustusta maksetaan myös osa-aikatyöhön, jota tehdään alle 18 tuntia viikossa. Avustuksen saa tehdyiltä työpäiviltä.

Työkokeilun käyttötarkoitusta on laajennettu siten, että työkokeilua on mahdollista käyttää työnhakijan soveltuvuuden arvioimiseksi ennen työsopimuksen tekemistä. Rekrytointikokeilu perustuu vapaaehtoisuuteen ja kestää korkeintaan kuukauden.

Työkokeilussa on työnhakijalla mahdollisuus saada ns. "jalka oven väliin". Klikkaa Työnhaku-sivulle ja löydä itsellesi työpaikka tai kokeilupaikka.

Työnhakijat haastatellaan kolmen kuukauden yhdenjaksoisen työttömyyden jälkeen. Tavoitteena on työttömän työnhakijan nopea työllistyminen, pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy ja avoimien työpaikkojen nopea täyttyminen. Varsinkin nuoret tarvitsevat tukea työllistymiseensä, sekä tavoitteellista ja suunnitelmallista työnhakuvalmennusta.

Ajankohtaista työnhaussa: Kesätyönhaku

Tulevia muutoksia: Suomen ja koko maailman työmarkkinat ovat voimakkaassa muutoksessa ns. digitalisaation takia, lue tästä tarkemmin: Digitalisaatio.

Lähteet
Suomen Pankki
Kela
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Kela.fi. (2019). Usein kysyttyä aktiivimallista. [online] Available at: https://www.kela.fi/usein-kysyttya-aktiivimallista#mita-muutoksia-aktiivimalliin-tulee-vuonna-2019- [Accessed 3 Apr. 2019].