Työmarkkina-info

Suomen ja euroalueen talouteen v. 2022 ja lähivuosina liittyy Euroopan poliittisen tilanteen takia  epävarmuutta. Suomen pankin mukaan Suomen talouskasvu hidastuu kuluvana vuonna 0,5–2 prosenttiin. Kuinka pitkäkestoisiksi talousvaikutukset jäävät, riippuu epävakaan poliittisen tilanteen kestosta ja talouspoliittisista korjaustoimenpiteistä.

Epävarma taloustilanne vaikuttaa myös työllisyystilanteeseen, joka on alkanut vähitellen kohentua 2021-2022 lähtien euroalueen ja maailmantalouden elpymisen seurauksena. Työllisyysvaikutuksien osalta jää nähtäväksi, kuinka paljon Euroopan poliittinen tilanne vaikuttaa työllisyyteen.

Tässä talouden ja työllisyyden välivaiheessa on työnhakijoiden erittäin suositeltavaa kouluttautua ja kehittää uusia tietotaitoja parempia aikoja odotellessa.

Vuonna 2022 taloudessa ja työmarkkinoilla kannattaakin suunnitella tulevaa kasvua, investoida ja valmistella toimintaa talouden elpymiseen, joka vähitellen lähtee taas käyntiin poliittisen tilanteen rauhoituttua jossakin vaiheessa. 

TE-palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2024 aikana. Työllisyyden kuntakokeilut jatkuvat siirtymiseen asti 2024.

Pohjoismainen työnhaku­malli


Pohjoismaisessa työnhakumallissa työnhakija hakee työtä omatoimisesti ja saa työnhakuunsa tukea TE-toimistolta tai työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevalta kunnalta. Jokaisen työnhakijan palveluntarve ja mahdollisuudet hakea työtä arvioidaan yksilöllisesti. Pohjoismainen työvoimapalvelumalli tulee voimaan 2.5.2022. 

Työttömyysetuuden saamiseksi työnhakijan on jatkossakin haettava työtä. Uutta on se, että työnhakijan on haettava lähtökohtaisesti neljää työmahdollisuutta kuukaudessa. 

Jokaisen työnhakijan tilanne arvioidaan yksilöllisesti. Työnhakijan kanssa tehdään työnhaun alkaessa henkilökohtainen työllistymissuunnitelma, jossa sovitaan työnhakua tukevista palveluista ja johon kirjataan haettavien työmahdollisuuksien määrä.

Te-hallinnon tuet työllistymiseen


- Työttömyysetuutta voi käyttää palkkatukeen ja starttirahaan
- Työkokeilun käyttötarkoitus laajentuu
- Työttömät työnhakijat kontaktoidaan kolmen kuukauden välein

Työttömyysturvaa voidaan käyttää jatkossa työttömän starttirahan, palkkatuen ja liikkuvuusavustuksen rahoittamiseen. Tässä on nyt jokaiselle yritystoiminnasta haaveilevalle mahdollisuus kokeilla turvallisesti mahdollisuuksiaan yrittäjänä.

Liikkuvuusavustus on tuki, joka sisältää matka-avustuksen ja muuttokustannusten tuen. Tarkoituksena on helpottaa työn perässä liikkumista, muuttamista sinne, missä työtäkin on tarjolla. Liikkuvuusavustusta maksetaan myös osa-aikatyöhön, jota tehdään alle 18 tuntia viikossa. 

Työkokeilun käyttötarkoitusta on laajennettu siten, että työkokeilua on mahdollista käyttää työnhakijan soveltuvuuden arvioimiseksi ennen työsopimuksen tekemistä. Rekrytointikokeilu perustuu vapaaehtoisuuteen ja kestää korkeintaan kuukauden.

Työkokeilussa on työnhakijalla mahdollisuus saada ns. "jalka oven väliin". Klikkaa Työnhaku-sivulle ja löydä itsellesi työpaikka tai kokeilupaikka.


Töitä kesäksi
: Kesätyönhaku


Yritystoiminta


Työtön voi aloittaa yritystoiminnan työttömyysaikana ja saada työttömyysetuutta 4 kuukauden ajan yritystoiminnan estämättä. Kun yritystoimintaa on harjoitettu  4 kuukautta, TE-hallinto tekee arvion yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuudesta.

Yritystoiminnan tulot sovitellaan  työttömyysturvan kanssa, eli 300 euron yli menevistä tuloista 50% vaikuttaa työttömyysetuuden määrään. Yritystoiminnan tulot ilmoitetaan työttömyysajan ilmoituksessa.

Lue tästä: Kuinka perustaa yritys.

Tulevia muutoksia: Suomen ja koko maailman työmarkkinat ovat voimakkaassa muutoksessa ns. digitalisaation takia, lue tästä tarkemmin: Digitalisaatio.

Lähteet
Suomen Pankki, Kela, Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

Te-palvelut.fi. (2021). TE-palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2024 aikana - TE-Palvelut. [online] Available at: https://www.te-palvelut.fi/-/te-palvelut-siirtyvat-kunnille-vuoden-2024-aikana?redirect=%2Fetusivu [Accessed 3 Sep. 2021].

Työ- ja elinkeinoministeriö. (2022). Usein kysyttyjä kysymyksiä pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu. [online] Available at: https://tem.fi/usein-kysyttyja-kysymyksia-pohjoismaisesta-tyovoimapalvelumallista [Accessed 16 Mar. 2022].