Työmarkkina-info

Suomen talous alkaa toipumaan ja talouskasvu alkaa kohentua ja parantua. Euroalueen talous ja maailmantalous alkavat kasvaa taas vuosina 2021–2022 ja auttaa siten myös Suomen taloutta. 

Työllisyystilanne alkaa vähitellen kohentua 2021-2022 lähtien euroalueen ja maailmantalouden elpymisen seurauksena.

Tässä talouden ja työllisyyden välivaiheessa on työnhakijoiden erittäin suositeltavaa kouluttautua ja kehittää uusia tietotaitoja, joita taas tarvitaan talouden lähtiessä kasvuun 2021. 

Vuonna 2021 taloudessa ja työmarkkinoilla kannattaakin suunnitella tulevaa kasvua, investoida ja valmistella toimintaa talouden elpymiseen, joka 2021 vähitellen lähtee taas käyntiin. 

TE-palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2024 aikana. Työllisyyden kuntakokeilut jatkuvat siirtymiseen asti 2024.

Te-hallinnon tuet työllistymiseen

- Työttömyysetuutta voi käyttää palkkatukeen ja starttirahaan
- Työkokeilun käyttötarkoitus laajentuu
- Työttömät työnhakijat kontaktoidaan kolmen kuukauden välein

Työttömyysturvaa voidaan käyttää jatkossa työttömän starttirahan, palkkatuen ja liikkuvuusavustuksen rahoittamiseen. Tässä on nyt jokaiselle yritystoiminnasta haaveilevalle mahdollisuus kokeilla turvallisesti mahdollisuuksiaan yrittäjänä.

Liikkuvuusavustus on tuki, joka sisältää matka-avustuksen ja muuttokustannusten tuen. Tarkoituksena on helpottaa työn perässä liikkumista, muuttamista sinne, missä työtäkin on tarjolla. Liikkuvuusavustusta maksetaan myös osa-aikatyöhön, jota tehdään alle 18 tuntia viikossa. 

Työkokeilun käyttötarkoitusta on laajennettu siten, että työkokeilua on mahdollista käyttää työnhakijan soveltuvuuden arvioimiseksi ennen työsopimuksen tekemistä. Rekrytointikokeilu perustuu vapaaehtoisuuteen ja kestää korkeintaan kuukauden.

Työkokeilussa on työnhakijalla mahdollisuus saada ns. "jalka oven väliin". Klikkaa Työnhaku-sivulle ja löydä itsellesi työpaikka tai kokeilupaikka.


Töitä kesäksi
: Kesätyönhaku


Yritystoiminta

Työtön voi aloittaa yritystoiminnan työttömyysaikana ja saada työttömyysetuutta 4 kuukauden ajan yritystoiminnan estämättä. Kun yritystoimintaa on harjoitettu  4 kuukautta, TE-hallinto tekee arvion yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuudesta.

Yritystoiminnan tulot sovitellaan  työttömyysturvan kanssa, eli 300 euron yli menevistä tuloista 50% vaikuttaa työttömyysetuuden määrään. Yritystoiminnan tulot ilmoitetaan työttömyysajan ilmoituksessa.

Lue tästä: Kuinka perustaa yritys.

Tulevia muutoksia: Suomen ja koko maailman työmarkkinat ovat voimakkaassa muutoksessa ns. digitalisaation takia, lue tästä tarkemmin: Digitalisaatio.

Lähteet
Suomen Pankki
Kela
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)
Te-palvelut.fi. (2021). TE-palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2024 aikana - TE-Palvelut. [online] Available at: https://www.te-palvelut.fi/-/te-palvelut-siirtyvat-kunnille-vuoden-2024-aikana?redirect=%2Fetusivu [Accessed 3 Sep. 2021].