Työmarkkina-info

Suomen Pankin mukaan Suomen talouskasvu jatkuu voimakkaana 2018. Työllisyystilanne jatkaa kohenemistaan, jota edistää viennin jatkuva kasvu, kustannuskilpailukyvyn paraneminen ja kotimaisen kysynnän vahvistuminen.

Kuva: Pixabay-CC0 Public Domain

Yksityinen kulutus
on edelleen merkittävä kasvua ylläpitävä tekijä. Työllisyystilanteen paraneminen, hidas inflaatio ja työn verotuksen keveneminen lisäävät kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja.

Suomen vienti elpyy vähitellen kilpailukyvyn parantuessa kilpailukykysopimuksen myötä. Kotimaisen kysynnän kasvu lisää investointitarpeita. Työllisyyden kohenemista tukevat lisääntyvä työn kysyntä ja talouskasvun painottuminen työvoimavaltaisiin palvelualoihin sekä rakentamiseen. Suomen Pankin arvion mukaan kokonaistuotanto kasvaa 2,5 % vuonna 2018 ja vuosina 2019 - 2020 noin 1,5 %.


Vuodenvaihteessa 2018 on tullut voimaan työllisyyden edistämiseen tarkoitettuja lakimuutoksia:

Aktiivimalli

Täysimääräisen työttömyysetuuden saa jatkossa, jos työtön on 65 maksupäivän ajanjakson aikana työskennellyt vähintään 18 tuntia tai osallistunut 5 päivää työllistymistä edistävään toimenpiteeseen tai hankkinut yritystoiminnallaan tuloa vähintään 241 euroa. Jos nämä ehdot eivät täyty, työttömyysetuutta vähennetään 4,65 % seuraavan 65 maksupäivän ajaksi. Käytännössä etuutta vähennetään noin yhden päivän korvauksen verran (32,40 e).

Työttömyysetuuden määrä palautuu normaalille tasolle, kun työtön on osoittanut toimillaan aktiivisuutta seuraavan 65 tarkastelupäivän ajan. Aktiivisuudesta ilmoitetaan työttömyysajan ilmoituksessa.

Lue aktiivimallin tarkempi kuvaus STM:n artikkelista.

Yritystoiminta

Työtön voi aloittaa yritystoiminnan työttömyysaikana ja saada työttömyysetuutta 4 kuukauden ajan yritystoiminnan estämättä. Kun yritystoimintaa on harjoitettu  4 kuukautta, TE-hallinto tekee arvion yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuudesta.

Yritystoiminnan tulot sovitellaan  työttömyysturvan kanssa, eli 300 euron yli menevistä tuloista 50% vaikuttaa työttömyysetuuden määrään. Yritystoiminnan tulot ilmoitetaan työttömyysajan ilmoituksessa.

Lue tästä: Kuinka perustaa yritys.


Vuonna 2017 voimaan tulleita uudistuksia:

- Työttömyysetuutta voi käyttää palkkatukeen ja starttirahaan
- Työkokeilun käyttötarkoitus laajentuu
- Työttömät työnhakijat haastatellaan kolmen kuukauden välein

Työttömyysturvaa voidaan käyttää jatkossa työttömän starttirahan, palkkatuen ja liikkuvuusavustuksen rahoittamiseen. Tässä on nyt jokaiselle yritystoiminnasta haaveilevalle mahdollisuus kokeilla turvallisesti mahdollisuuksiaan yrittäjänä. Lue tarkemmin: Tem-info.

Liikkuvuusavustus on uusi tuki, jossa yhdistetään nykyinen matka-avustus ja muuttokustannusten korvaus. Tarkoituksena on helpottaa työn perässä liikkumista, muuttamista sinne, missä työtäkin on tarjolla. Vuoden 2018 alusta lähtien liikkuvuusavustusta maksetaan myös osa-aikatyöhön, jota tehdään alle 18 tuntia viikossa. Avustuksen saa tehdyiltä työpäiviltä.

Työkokeilun käyttötarkoitusta laajennetaan vuosina 2017 ja 2018 siten, että työkokeilua on mahdollista käyttää työnhakijan soveltuvuuden arvioimiseksi ennen työsopimuksen tekemistä. Rekrytointikokeilu perustuu vapaaehtoisuuteen ja kestää korkeintaan kuukauden. Tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä ja alentaa työnantajien kynnystä palkata työttömiä. Työkokeilussa on työnhakijalla mahdollisuus saada ns. "jalka oven väliin". Klikkaa Työnhaku-sivulle ja löydä itsellesi työpaikka tai kokeilupaikka. Lue lisää: Työkokeilusta.

Työnhakijat haastatellaan vuoden 2017 alusta lähtien aina kolmen kuukauden yhdenjaksoisen työttömyyden jälkeen. Tavoitteena on työttömän työnhakijan nopea työllistyminen, pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy ja avoimien työpaikkojen nopea täyttyminen. Tämä uudistus on tarpeellinen, vaikka se joistakin voi tuntua "simputukselta". Varsinkin nuoret tarvitsevat tukea työllistymiseensä, sekä tavoitteellista ja suunnitelmallista työnhakuvalmennusta.

Ajankohtaista työnhaussa: Kesätyönhaku

Tulevia muutoksia: Suomen ja koko maailman työmarkkinat ovat voimakkaassa muutoksessa ns. digitalisaation takia, lue tästä tarkemmin: Digitalisaatio.
Lähteet
Suomen Pankki
Kela
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)