Työ ja talous

Suomen Pankin ennusteen mukaan Suomen talous supistuu tänä vuonna 0,4 prosenttia, mutta kasvu piristyy 0,9 prosenttiin vuonna 2024 ja vahvistuu 1,5 prosenttiin vuonna 2025. Inflaation hidastuminen ja palkkojen nousu parantavat vähitellen kotitalouksien ostovoimaa ja virkistävät yksityistä kulutusta.

Energian hintojen lasku hidastaa inflaatiota selvästi jo 2023 aikana, ja Suomen inflaatio vaimenee ensi vuonna 1,3 prosenttiin. Palkansaajien ansioiden kehitys on tulevina vuosina reipasta, ja reaaliansiot kasvavat.

Kotitalouksien kulutus tointuu vuoden 2023 aikana kasvuun, kun ostovoima ja reaalitulot alkavat elpyä. Korkomenot vievät nyt entistä suuremman osan sellaisten kotitalouksien tuloista, joilla on velkaa.

TE-palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2024 aikana. Työllisyyden kuntakokeilut jatkuvat siirtymiseen asti 2024.

Pohjoismainen työnhaku­malli


Pohjoismaisessa työnhakumallissa työnhakija hakee työtä omatoimisesti ja saa työnhakuunsa tukea TE-toimistolta tai työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevalta kunnalta. Jokaisen työnhakijan palveluntarve ja mahdollisuudet hakea työtä arvioidaan yksilöllisesti. Pohjoismainen työvoimapalvelumalli on tullut voimaan 2.5.2022. 

Työttömyysetuuden saamiseksi työnhakijan on jatkossakin haettava työtä. Uutta on se, että työnhakijan on haettava lähtökohtaisesti neljää työmahdollisuutta kuukaudessa. 

Jokaisen työnhakijan tilanne arvioidaan yksilöllisesti. Työnhakijan kanssa tehdään työnhaun alkaessa henkilökohtainen työllistymissuunnitelma, jossa sovitaan työnhakua tukevista palveluista ja johon kirjataan haettavien työmahdollisuuksien määrä.

Te-hallinnon tuet työllistymiseen


- Työttömyysetuutta voi käyttää palkkatukeen ja starttirahaan
- Työkokeilun käyttötarkoitus laajentuu
- Työttömät työnhakijat kontaktoidaan kolmen kuukauden välein

Työttömyysturvaa voidaan käyttää jatkossa työttömän starttirahan, palkkatuen ja liikkuvuusavustuksen rahoittamiseen. Tässä on nyt jokaiselle yritystoiminnasta haaveilevalle mahdollisuus kokeilla turvallisesti mahdollisuuksiaan yrittäjänä.

Liikkuvuusavustus on tuki, joka sisältää matka-avustuksen ja muuttokustannusten tuen. Tarkoituksena on helpottaa työn perässä liikkumista, muuttamista sinne, missä työtäkin on tarjolla. Liikkuvuusavustusta maksetaan myös osa-aikatyöhön, jota tehdään alle 18 tuntia viikossa. 

Työkokeilun käyttötarkoitusta on laajennettu siten, että työkokeilua on mahdollista käyttää työnhakijan soveltuvuuden arvioimiseksi ennen työsopimuksen tekemistä. Rekrytointikokeilu perustuu vapaaehtoisuuteen ja kestää korkeintaan kuukauden.

Työkokeilussa on työnhakijalla mahdollisuus saada ns. "jalka oven väliin". Klikkaa Työnhaku-sivulle ja löydä itsellesi työpaikka tai kokeilupaikka.


Töitä kesäksi
: Kesätyönhaku


Yritystoiminta


Työtön voi aloittaa yritystoiminnan työttömyysaikana ja saada työttömyysetuutta 4 kuukauden ajan yritystoiminnan estämättä. Kun yritystoimintaa on harjoitettu  4 kuukautta, TE-hallinto tekee arvion yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuudesta.

Yritystoiminnan tulot sovitellaan  työttömyysturvan kanssa, eli 300 euron yli menevistä tuloista 50% vaikuttaa työttömyysetuuden määrään. Yritystoiminnan tulot ilmoitetaan työttömyysajan ilmoituksessa.Työhön kannustava sosiaaliturvauudistus


Suomen hallitus aikoo uudistaa sosiaaliturvaa siten, että järjestelmä on yksinkertaisempi ja työhön kannustavampi. Tavoitteena on luoda yksi yleistuki, joka sisältää perusosan elämiseen, asumisosan asumiseen ja harkinnanvaraisen osan viimesijaiseksi turvaksi. Yleistuki vähenee työtulojen noustessa mahdollisimman lineaarisesti, jolloin työstä käteen jäävä tulo on helpommin ennakoitavaa ja työnteko kannattaa nykyistä paremmin.

Perusturvaetuuden myöntämisen ehdot ja perusteet ovat erilaiset riippuen elämäntilanteesta. Etuuden nostaminen velvoittaa osallistumaan työnhakuun, tarjottuihin palveluihin tai muihin erikseen mainittuihin velvoitteisiin, kuten koulutukseen tai kuntoutukseen.

Yhteen perusturvaetuuteen siirrytään vaiheittain tukien määräytymisperusteita yhdistämällä valtion talouden nykytila huomioiden. Etuuksien yhtenäistäminen aloitetaan luomalla asiakkaille yhden hakemuksen malli puoliväliriiheen mennessä.

Työvoimapulan helpottamiseksi hallitus parantaa matalapalkkaisen työn kannustavuutta. Työnteon kannustavuutta suhteessa sosiaaliturvaan eri elämäntilanteissa ja perhetyypeille tulee tutkia säännöllisesti rinnan perusturvan riittävyyden ja tason kanssa.


Tulevia muutoksia: Suomen ja koko maailman työmarkkinat ovat voimakkaassa muutoksessa ns. digitalisaation takia, lue tästä tarkemmin: Digitalisaatio.

Lähteet
Suomen Pankki, Kela, Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

Te-palvelut.fi. (2021). TE-palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2024 aikana - TE-Palvelut. [online] Available at: https://www.te-palvelut.fi/-/te-palvelut-siirtyvat-kunnille-vuoden-2024-aikana?redirect=%2Fetusivu [Accessed 3 Sep. 2021].

Työ- ja elinkeinoministeriö. (2022). Usein kysyttyjä kysymyksiä pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu. [online] Available at: https://tem.fi/usein-kysyttyja-kysymyksia-pohjoismaisesta-tyovoimapalvelumallista [Accessed 16 Mar. 2022].

Valtioneuvosto. (2023). Hallitusohjelma. [online] Available at: https://valtioneuvosto.fi/hallitukset/hallitusohjelma#/4/3 [Accessed 16 Aug. 2023].