Työttömän opas

Työttömyys voi kohdata ketä tahansa. Vaikka työttömyys voi tuntua aluksi pelottavalta haasteelta,  on se myös tilaisuus oman työelämän uudelleenmäärittelyyn ja uuden polun löytämiseen.  Työttömyyden ei siis tarvitse olla mikään katastrofi elämälle, vaan mahdollisuus muutokseen, uudistumiseen ja itsensä kehittämiseen. Tämä artikkeli tarjoaa vinkkejä ja tukea matkalla uuden työn löytämiseen ja työuran kehittämiseen. Aloita rohkeasti ja luota itseesi.

Kuva: Pixabay

Suomalainen yhteiskunta ja työmarkkinat ovat voimakkaassa muutoksessa digitalisaation ja globalisaation takia. Muutos on globaali ilmiö, eikä yksikään valtio tai yritys voi nykyään välttyä siltä. Moni ihminen saa tässä muutosprosessissa todeta, että työt loppuivat. 

Vaikka muutos saattaa tuntua pelottavalta, se tarjoaa myös mahdollisuuksia kehittyä ja löytää uusia, innostavia työ- ja uramahdollisuuksia. Tämä muutos antaa meille mahdollisuuden rohkeasti tarttua uusiin haasteisiin ja kehittyä uuden ajan työntekijöinä. Työttömyys antaa mahdollisuuden muutokseen.

Kun jäät työttömäksi


Kun olet joutunut työttömäksi, ensimmäinen toimenpide on turvata taloudellinen toimeentulo käytettävissä olevin keinoin. Jotta voisit saada työttömyysturvaa, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-palvelussa. Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuminen onnistuu helpoiten sähköisesti TE-palveluiden Oma asiointi -palvelun kautta.

Kun olet ilmoittautunut työnhakijaksi, voit hakea työttömyysturvaa joko omasta työttömyyskassasta tai Kelasta. Jos olet työttömyyskassan jäsen ja täytät työssäoloehdon, voit saada ansiosidonnaista päivärahaa omasta työttömyyskassasta, jos työssäoloehto täyttyy.

Ansiosidonnainen päiväraha on työttömyysetuus, jota maksetaan vain työttömyyskassan jäsenille. Jos et kuulu työttömyyskassaan ja työssäoloehto täyttyy, voit saada työttömyyden aikana Kelan peruspäivärahaa . Jos työssäoloehto ei täyty, voit saada työmarkkinatukea.

Tarvittaessa hae Kelasta asumistukea ja toimeentulotukea. Yleinen asumistuki on tarkoitettu auttamaan pienituloisten kotitalouksien asumiskustannuksissa. Asumistukea voit saada vuokra-asuntoon sekä omistusasuntoon. Toimeentulotuki on taloudellinen tuki, jota työtön voi saada, jos tulot eivät riitä turvaamaan kohtuullista toimeentuloa.

Jos sinulla on velkaa työttömäksi jäädessä, ensimmäiseksi kannattaa sopia pankin tai luottolaitoksen kanssa kevyempi maksuohjelma. Jos se ei onnistu jostain syystä, voit järjestellä velkojasi omin päin, esimerkiksi lainojen yhdistämisen avulla. Lue myös: Raha-asiat kuntoon

Mitä tehdä työttömänä

Työttömyys tarjoaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen. Työttömäksi joutumisesta ei kannata lannistua, vaan nähdä se pikemminkin mahdollisuutena muutokseen ja uudistumiseen, tienä entistä parempaan elämään.

Työttömänä sinulla on aikaa ja voimia uudistaa ja kohentaa elämääsi. Erittäin suositeltavaa on osallistua koulutuksiin, joissa päivität ammatilliset tietosi ja taitosi ajan tasalle, sekä kehität itseäsi eri tavoin.

Työttömänä voit tehdä monia asioita:

- Aloittaa uuden harrastuksen
- Hoitaa terveyttäsi ja ihmissuhteitasi
- Opiskella ja kehittää uusia elämäntaitoja
- Päivittää ammatilliset tietotaitosi ajan tasalle
- Tutustua uusiin aloihin ja ammatteihin
- Hankkia kokonaan uuden ammatin
- Aloittaa vapaaehtoistyön
- Matkustella uusissa paikoissa
- Opiskella ja kehittää digitaitojasi
- Sisustaa tai remontoida kotia

Nämä ovat muutamia esimerkkejä siitä, mitä voit tehdä ja miten voit kehittää itseäsi työttömäksi joutuessasi. Tärkeintä on olla avoin uusille mahdollisuuksille ja luottaa omiin taitoihin ja kykyihin.

Klikkaa ja lueMiten saada lisää rahaa.

Kuinka löytää uusi työ?

Ensimmäinen tehtävä on tietysti miettiä työelämään liittyviä toiveita, mitä jatkossa tahtoo. Sen jälkeen on asetettava tavoite ja tehtävä kirjallinen toteutussuunnitelma. Sitten vain käytännön toimeen toteuttamaan suunnitelmaa. Arvioi jatkuvasti suunnitelmaasi ja tavoitteitasi, sekä tee tarvittavia korjausliikkeitä.

TE-toimistossa tehdään yhdessä työnhakijan kanssa työllistymissuunnitelma heti työnhaun alussa, jossa alustavasti asetetaan yleiset työnhakutavoitteet (työhakusuunnitelmaa voi myös päivittää jos on tarvetta). Työllistymissuunnitelman voit tehdä itse tai virkailijan avustuksella sähköisesti TE-palveluiden Oma asiointi -palvelun kautta. Työllistymissuunnitelmaan voit valita myös joitakin tehtäviä, jotka tukevat sinua työn hakemisessa.

Pohjoismainen työnhakumalli on tullut voimaan 2.5.2022, joka velvoittaa hakemaan neljää työmahdollisuutta kuukauden aikana, ellei toisin sovita: Työnhakuopas

Tee myös oma henkilökohtaisempi ja tarkempi suunnitelma tavoitteineen. Tavoitteet voi selkiyttää itselleen kirjallisen muodon lisäksi visuaaliseen muotoon. Hanki paperia tai kartonki, jolle voit piirtää, maalata, kirjoittaa ja liimata kuvia tavoitteistasi. Tee oma tavoitekarttasi. Käytä myönteisiä sanoja. Tällaista visuaalista tavoitteenasettelutekniikkaa nimitetään myös aarrekartaksi eli tavoitekartaksi. 

Luo tästä visuaalisesta tavoitekartasta uuden työelämäsi suunnitelma. Tavoitekartan käyttämisen hyödyn ymmärrät helposti vertaamalla työnhakua vaikka talon rakentamiseen. Talon tekemiseen tarvitaan piirustukset ja suunnitelma, että talo saadaan rakennettua, samoin työnhaussa menestyy parhaiten se, joka asettaa työn hakemiselle tavoitteen ja tekee toimintasuunnitelman.

Tavoitekartta, kirjallinen ja visuaalinen suunnitelma, jonka olet luonut, auttaa sinua ajattelemaan ja toimimaan positiivisesti kohti tavoitetta. Tekemäsi suunnitelma ikään kuin ohjelmoi aivosi onnistumaan ja menestymään. Tee myös aikataulu, mutta älä tee siitä liian kireää, sillä mikään ei toteudu pakottamalla liian ahtaaseen aikatauluun.

Tavoittele uutta työtäsi rennosti positiivisella ajatuksella ja asenteella ja toiminnalla. Luota itseesi, sillä kaikki se mikä realistisesti on saavutettavissa, sen saavutat myönteisellä ajatuksella ja asenteella sekä aktiivisella toiminnalla. Aktiivinen toiminta tuottaa onnistumisen.

Jos vastoinkäymisiä tulee, muista, että ne ovat opetuksia onnistumisen ja menestymisen tiellä. Kun jatkat yrittämistä ja toimimista pitkäjänteisesti, sinä onnistut ja menestyt tavoitteissasi. Tärkeintä on, että säilytät myönteisen asenteen, ajattelet positiivisesti ja uskot itseesi, sekä toimit aktiivisesti. Tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja aktiivinen toiminta tuottaa tulosta.

Takaisin töihin

- Kohenna itsetuntoasi: Hyvä itsetunto

- Työnhakutaidot: Onnistu työnhaussa


- Uusi palkkatyö (hae ja löydä mieluisa työ)

- Yrittäjäksi ryhtyminen (perusta oma yritys)


Katso myös nämä:

Selko-opas: TE-palvelut
Selko-opas: Kelan palvelut
Selko-opas: Työnhaku

Lähteet:
Suomi.fi