Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustaminen on askel kohti itsenäisyyttä ja mahdollisuus toteuttaa itseään. Se on prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua, tietoa ja rohkeutta. Tässä artikkelissa käymme läpi yrityksen perustamisen vaiheet ja annamme vinkkejä, miten voit valmistautua yrittäjyyteen.


Yrittäjyys ja kevytyrittäjyys

Suomi tarvitsee uusia yrittäjiä ja kevytyrittäjiä, jotta talouden ja yhteiskunnan pyörät pyörivät. Yrittäjyys ja ammatinharjoittaminen sopii monille ammattialoille erittäin hyvin.

Eri alojen ammattimiehet ja -naiset tarvitsevat vain toimivan liikeidean ja perustiedot yrittäjyydestä, voidakseen ryhtyä suunnittelemaan itsensä työllistämistä. 

Yrittäjyys ja ammatinharjoittaminen sopii hyvin myös sosiaali- ja terveysalalle, sekä erityisen hyvin kulttuurialalle, jossa valmiita työpaikkoja on vain vähän tarjolla.

Oikea yrittäjyys voi alkuun tuntua velvollisuuksineen ja haasteinen vaativalta. Voit aloittaa varovaisemmin ensin ns. kevytyrittäjänä. Kevytyrittäjänä voit kokeilla helposti, onko yrittäjyys sinulle sopiva työllistymismuoto. 

Kevytyrittäjä tekee työnsä yrittäjämäisesti ja laskuttaa asiakasta laskutuspalvelun avulla ilman y-tunnusta. Virallisesti kevytyrittäjää kutsutaan joko itsensä työllistäjäksi tai omassa työssä työllistyväksi.

Kun huomaat kevytyrittäjänä, että yrittäjyys on sinun juttusi, voit perustaa helposti oikean yrityksen ja hankkia y-tunnuksen toiminnallesi.

Yrittäminen on unelmia, tavoitteita ja ahkeraa työtä. Uusi yrittäjä tarvitsee kattavaa tietoa lainsäädännöstä, verotuksesta, kirjanpidosta, markkinoinnista, rahoituksesta ja monista muista yritystoimintaan liittyvistä asioista.

Yrittäjyys on taito, jonka voi oppia. Kun haluat yrittäjäksi, huolehdi aluksi oman alasi tietotaitojen päivittämisestä, hanki myös perustiedot yrittäjyydestä, joko ominpäin tai yrittäjyyskurssin käymällä. 

Kehitä itseäsi ja tietotaitojasi jatkuvasti, pidä osaamisesi aina ajantasalla. Usko itseesi, ole optimisti, ajattele positiivisesti, aseta tavoitteet, tee suunnitelmat ja toteuta taitavasti.

Ole pitkäjänteinen ja sinnikäs, sillä aloittava yritys ei heti tuota suurta tulosta. Kehitä yritystäsi jatkuvasti ja huomioi aina asiakkaiden tarpeet. Kun tuotanto toimii, tuote on laadukas ja vastaa asiakkaiden tarpeisiin, niin markkinoi, markkinoi, markkinoi. 

Markkinoinnissa älä kuluja säästä, sillä jatkuva markkinointi vie menestykseen. Arvosta itseäsi, yritystäsi ja tuotteitasi, niin asiakkaatkin arvostavat ja sinä menestyt.


Yritystoiminnan aloittaminen työttömänä

Työttömyysturvalakia on 2018 lähtien muutettu siten, että työtön voi aloittaa yritystoiminnan ja saada työttömyysetuutta neljältä kuukaudelta yritystoiminnan estämättä. 

Yritystoiminnan tulot sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa. Kun yritystoiminnan aloittamisesta on kulunut 4 kuukautta, TE-palvelut tekevät arvion yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuudesta.

Näillä uudistuksilla kannustetaan itsensä työllistämiseen pää- ja sivutoimisesti. Tarkoituksena on tehdä esimerkiksi sivutoiminen yritystoiminnan aloittaminen työttömänä nykyistä sujuvammaksi.

Liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma

Yrittäjyys alkaa liikeideasta. Se voi olla halu tarjota jotain uutta markkinoille, parantaa olemassa olevia palveluita tai tuotteita, tai yksinkertaisesti halu olla oma pomonsa. Yrityksen toteuttaminen vaatii kuitenkin enemmän kuin vain idean; se vaatii suunnitelman.

Yrityksen perustamisen lähtökohtana ovat tulevan yrittäjän oma halu ja tahto ja sisäinen polte yrittäjyyteen. Lisäksi tarvitaan koulutuksen ja kokemuksen kautta hankittu ammattitaito. Tälle pohjalle voidaan kehitellä toimiva liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma.

Menestyvä yritystoiminta perustuu huolelliseen suunnitteluun ja liiketoimintasuunnitelmaan. Yrityksen perustamista aikovan on laadittava liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelma on kirjallinen kuvaus yrityksen tulevasta toiminnasta, tuotteista, palveluista ja markkinoinnista.

Yritysidea

Liiketoimintasuunnitelma


Yritysmuoto

Yritysmuodon valinta vaikuttaa olennaisesti yrityksen tulevaan toimintaan. Yritystä perustettaessa kannattaa harkita, mikä yritysmuoto on sopivin ja tarkoituksenmukaisin. Yritysmuodon valinta on siis tehtävä tapauskohtaisesti.

Yritysmuodot:

1. yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi, ammatinharjoittaja)
2. avoin yhtiö
3. kommandiittiyhtiö
4. osakeyhtiö
5. osuuskunta

Kun yrityksen perustajia on vain yksi, yksinkertaisin yritysmuoto on toiminimi eli toiminta yksityisenä liikkeen- tai ammatinharjoittajana. Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö, joita kutsutaan henkilöyhtiöiksi, vaativat aina vähintään kaksi henkilöä yhtiömiehiksi. Osakeyhtiön voi perustaa yksin tai yhdessä useamman henkilön kanssa. Osuuskunnan perustajia on puolestaan oltava vähintään kolme.

Tietoa yritysmuodoista

Yrityksen perustaminen

Uuden yrityksen perustamisesta on tehtävä perustamisilmoitus. Ilmoituksen perusteella yritys saa yritys- ja yhteisötunnuksen eli Y-tunnuksen. Perustamisilmoitus on yksi lomake, jolla yrityksen perustamisesta ilmoitetaan sekä kaupparekisteriin että verohallinnolle. 

Perustamisilmoituksen pohjalta viranomaiset huolehtivat yrityksen tietojen merkitsemisestä yhteiseen yritystietojärjestelmään (YTJ) ja tiedonsiirrosta kummankin viranomaisen omiin rekistereihin. 

Verohallinto merkitsee yrityksen elinkeinonharjoittajan ilmoituksen mukaisesti arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteriin.

Yrityksen perustamisilmoitus

Yrityksen rahoitus

Starttirahan tarkoituksena on turvata yrittäjän toimeentulo siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen kestää, kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan. 

TE-toimisto myöntää starttirahan selvitettyään, että yrittäjyys on hakijalle sopiva vaihtoehto työllistyä ja suunniteltu yritystoiminta on päätoimista ja henkilöllä on riittävät valmiudet yritystoimintaan.

Aloittava yrittäjä voi saada starttirahaa tietyin ehdoin: Starttirahaa yrityksen perustajalle.
 

Yrityksen kirjanpito

Kirjanpitolain mukaan jokainen on liike- tai ammattitoiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpidon avulla yrityksen taloudellista menestystä voidaan seurata ja laskea sen kannattavuus tilikausittain. 

Kirjanpitoon merkitään kaikki tulot, menot ja rahoitustapahtumat yhdenkertaisella tai kahdenkertaisella kirjanpitotekniikalla. 

Kirjanpitoon merkitään tilikauden aikana kaikki tapahtumat ja tilikauden  kirjanpidon perusteella laaditaan tilikauden päätyttyä tilinpäätös.

Koska verotus ja kirjanpito ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa, kirjanpidon asiantunteva ja hyvä hoitaminen on yritykselle tärkeää.

Yleistä kirjanpidosta

Kirjanpidon ABC


Yrityksen verotus

Yritykseltä peritään veroa pääsääntöisesti ennakonkantona. Ennakkoveron määräämiseksi yrittäjän on annettava perustamisilmoituksessa arvio yrityksen tulosta. Kun yrittäjä on merkitty ennakkoperintärekisteriin, toimeksiantajan ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä työkorvauksesta.

Arvonlisävero koskee tavaroiden ja palvelujen myyntiä. Verollisuudesta on joitakin poikkeuksia. Yrityksen ostoihin sisältyvät arvonlisäverot ovat yleensä vähennyskelpoisia. Maksettava vero saadaan vähentämällä myynnin arvonlisäverosta yrityksen vähennyskelpoisiin ostoihin sisältyvät arvonlisäverot.

Yritysverotus

Yrittäjän vakuutukset

Yrittäjien eläkelaki, YEL, määrää yrittäjiä järjestämään itselleen työeläketurvan. YEL-vakuutusmaksun suuruus määräytyy yrittäjän työtulon perusteella. YEL-vakuutus on otettava kuuden (6) kuukauden kuluessa YEL:n mukaan vakuutettavan yrittäjätoiminnan alkamisesta.

Yrittäjän lakisääteiset vakuutukset

Yrityksen markkinointi

Markkinointi on yrityksen tuotteiden ja palveluiden tuomista asiakkaiden saataville. Markkinoinnin suunnittelu pohjautuu asiakkaiden tarpeisiin. 

Markkinoinnissa ja mainonnassa on valittava yleensä jokin kohderyhmä tai -ryhmiä, joita pyritään palvelemaan mahdollisimman hyvin.

Markkinoinnin perusteet


Koulutusta yrittäjäksi aikovalleNuorille: nuoriyrittajyys.fi


Lähteet 
Wikikirjasto: Keskuskauppakamari, 2011. Yrityksen perustajan opas
(Creative Commons Attribution-ShareAlike-lisenssi)
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteet
TE-palvelut.fi
Suomen Yrittäjät
Verohallinnon YouTube-kanava

Sivun tekstisisältö © Creative Commons Attribution-ShareAlike-lisenssi