Selko-opas: Vero

Verohallinnon tehtävä on kerätä veroja yhteiskunnan toiminnan rahoittamiseksi. Verotulot ovat julkisen talouden merkittävin tulonlähde. Vuosittain Verohallinto tilittää valtiolle, kunnille ja muille veronsaajille yli 50 miljardia euroa verotuloja.

Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa ja Euroopan unionissa. Kunnat ja seurakunnat päättävät omista veroprosenteistaan. Verolait valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään eduskunnassa. Verohallinnon lisäksi veroja ja veronluonteisia maksuja keräävät myös liikenteen turvallisuusvirasto ja tulli. Verohallinto on valtiovarainministeriön alainen organisaatio. Alla olevista opastusvideoista ja linkeistä saat helposti ja nopeasti tietoa Verohallinnon palveluista.

Katso tästä OmaVero-ohjevideo


Lähteet:
Verohallinto
Verohallinnon YouTube-kanava

Opasvideot julkaistu Verohallinnon luvalla