Seniorin opas

Tärkeimmät eläkeläistä koskevat elämänkysymykset liittyvät talouteen, terveyteen ja elämänsisältöön. On tärkeää suunnitella taloudenpitoaan, sillä eläkkeen taso on keskimäärin vain 50 prosenttia työssäkäyvien tulotasosta. Jotta eläkepäivät olisivat miellyttäviä, on seniorin huolehdittava myös terveydestään. Jokainen eläkeläinen tarvitsee mielekästä elämänsisältöä jokapäiväiseen elämäänsä. Elämää helpottaa myös sähköinen asioiminen internetin kautta, siksi jokaisen seniorin olisi hyvä osata sähköisen asioimisen perustaidot.

Eläkkeellä on aikaa matkailla. Kuva: Pixabay-CC0 Public Domain

Eläkkeelle jääminen

Työelämästä eläkkeelle siirtyminen on suuri muutos elämässä, joka on useimmille odotettu hetki mutta joillekin se voi aiheuttaa myös ristiriitaisia tunteita. Kun takana on pitkä ura työelämässä, voi työtä pois jääminen tuntua vaikealta. Eläkkeelle jääminen on kuitenkin helpotus, kun työelämän kiireet ja paineet voi jättää historiaan. Tärkeimmät eläkeläistä koskevat elämänkysymykset liittyvät talouteen, terveyteen ja elämänsisältöön. Eläkkeelle lähtemiseen on syytä varautua jo hyvissä ajoin suunnittelemalla tulevaa.

Eläkeläisen talous

Suunnittele taloudenpitosi huolella, sillä eläkkeen taso on keskimäärin vain 50 prosenttia työssäkäyvien tulotasosta. Eläkkeen taso vaihtelee riippuen työhistoriasta ja eläkejärjestelmistä, mutta verotus ja tulonsiirrot tasaavat eroja suhteessa työssäkäyviin. Tulotason laskiessa talouden suunnittelu ja kulujen harkinta aiempaa tarkemmin on tarpeen, sillä se auttaa rahat riittämään paremmin ja tekemään edullisempia hankintoja. Elämän laadusta ei silti tarvitse tinkiä, vaikka tulotasosi hieman laskisi. Jos rahat eivät riitä elämiseen, voi hakea lisää tukea Kelasta.

Eläkeläisen terveys

Erittäin tärkeää on kuitenkin huolehtia aiempaa paremmin terveydestään. Tee tarvittavia muutoksia elämäntapoihin, sillä hyvät elämäntavat edistävät terveyttä ja toimintakykyä.

Liikunta on lääkettä ja tehokas tapa lisätä mielen ja kehon hyvinvointia.

Ylläpidä läheisiä ihmissuhteitasi, sillä sosiaalinen suhteet rikastavat elämänsisältöä ja edistävät hyvän terveyden säilymistä. Huolehti kaikin puolin terveydestäsi, monipuolisesta liikunnasta ja ruokavaliosta.


Eläkeläisen elämänsisältö

Eläkkeelle jääminen vapauttaa aikaa ja voimavaroja sellaisiin asioihin, joihin aiemmin ei ole ollut mahdollisuutta. Eläkeläinen tarvitsee mielekästä elämänsisältöä jokapäiväiseen elämäänsä, jonka aikaisemmin täytti työ ja toimeentulon hankkiminen. Jokaiselle päivälle on hyvä olla jotakin sisältöä, jotta toimintakyky säilyisi. Aktiivinen toiminta ja mielekäs sisältö pitää seniorin terveenä ja hyvällä mielellä.

Työnteon ei tarvitse kokonaan loppua eläkkeelle jäädessä, vaan sitä voi jatkaa osa-aikaisesti ja kevennetysti. Jos jollakin “vielä virtaa” riittää, voi vaikka perustaa oman osa-aikaisen yrityksen. Harrastuksille ja sosiaaliselle elämälle on hyvä varata aikaa. Monille myös matkailu on mieluinen eläkepäivien sisältö. .

Seniori voi myös opiskelemalla kehittää itseään. Myös kulttuuriharrastukset edistävät hyvinvointia ja fyysistä terveyttä, voit käydä esim. elokuvissa, teatterissa, konserteissa, urheilukisoissa ja muissa kulttuuritapahtumissa. Mahdollisuuksia on monia.

Mielekästä elämänsisältöä eläkeläiselle
- harrastukset
- sosiaalinen elämä
- vapaaehtoistyö
- kevennetty palkkatyö
- matkailu
- opiskelu ja itsensä kehittäminen

Eläkeläisen asiointi

Sähköinen asioiminen internetin kautta on tullut tärkeäksi ja pääasialliseksi tavaksi hoitaa asioitaan viranomaisessa, terveydessä ja raha-asioissa. Seniorien on helppo oppia ja käyttää uusia asiointitapoja verkossa, kunhan perustiedot ja -taidot ovat hallussa. Asioimiseen riittää, kun osaa älypuhelimen, tablet-tietokoneen tai pöytätietokoneen käytön perusteet. Näillä välineillä on helppoa, nopeaa ja vaivantonta hoitaa asiansa kotoa käsin.

1. Verkkoasiointiin löydät perustietoja verkkopalveluoppaasta.
2. Verkkopankkiasiointiin löydät perustietoja verkkopankkioppaasta.
3. Taloudellista tukea elämään voit saada Kelasta.
4. Verkkokaupan perusteet löydät verkko-ostajan oppaasta

Lähteet
Suomi.fi
Kela