Raha ja onnellisuus

Raha on maksuväline, vaihdon väline ja taloudellisen arvon mittari, jota käytetään tavaroiden ja palvelujen hankkimiseen. Raha voi olla fyysisessä tai digitaalisessa muodossa. Raha on aineen eli materian symboli. Jokainen nykyaikaisessa yhteiskunnassa elävä ihminen tarvitsee riittävästi rahaa maallisen ja aineellisen elämänsä järjestämiseen. 

Raha, rahan merkitys, raha ja onni
Tuoko raha onnellisuutta. Kuva: Image Creator

Rahan merkitys ihmisen elämässä on tärkeä. Se mahdollistaa perustarpeiden tyydyttämisen, kuten asunnon, ruoan ja vaatteiden hankkimisen. Raha tarjoaa myös mahdollisuuksia ja mukavuuksia, jotka voivat lisätä ihmisen elämänlaatua. Paljon on pohdittu myös sitä, tekeekö raha ihmisen onnelliseksi.


Rahan merkitys elämässä

On selvää, että raha on välttämätön osa elämää. Ilman riittäviä taloudellisia resursseja perustarpeiden täyttäminen olisi haastavaa. Raha tarjoaa turvallisuutta ja mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Raha voi antaa vapautta ja lisätä valinnanvapautta elämässä.

Kuitenkin on tärkeää tiedostaa, että rahan merkitys ei saisi olla ylivertainen muihin elämänalueisiin verrattuna. Usein ihmiset keskittyvät liikaa rahan hankkimiseen ja unohtavat muut tärkeät asiat, kuten terveys, ihmissuhteet ja henkinen hyvinvointi. Tässä kohtaa onkin hyvä pohtia, onko raha todella se, mikä tekee meidät onnelliseksi.


Yleisiä asenteita rahaan

Raha turvallisuuden tuottajana. Tässä asenteessa raha nähdään keinona saavuttaa turvallisuutta ja vakautta elämään. Näin suhtautuvilla ihmisillä on yleensä säästäväinen asenne rahaan. Monet ihmiset korostavat säästäväisyyttä ja taloudellista varovaisuutta. He pyrkivät säästämään rahaa tulevaisuutta varten ja välttävät turhia menoja.

Niukkuuden ja pessimistisyyden asenne rahaan on negatiivisesti värittynyt. Se on uskomus, että rahaa on rajallisesti. Näin asennoituvilla ihmisillä on usein taloushuolia ja stressiä rahan riittävyydestä.

Optimistinen runsauden asenne rahaan tarkoittaa, että rahaa suhtaudutaan positiivisesti ja uskotaan, että sitä on aina runsaasti saatavilla. Tässä asenteessa raha on väline elämästä nauttimiseen ja sitä halutaan käyttää erilaisiin elämyksiin ja hankintoihin.

Raha vapauden välineenä.  Tässä asenteessa raha on väline saavuttaa vapautta ja itsenäisyyttä. Rahan avulla tavoitellaan taloudellista riippumattomuutta.

Raha vallan välineenä.  Tämä asenne tarkoittaa, että raha nähdään keinona saavuttaa valtaa ja statusta yhteiskunnassa.

Raha anteliaisuutena ja hyväntekemisen välineenä. Tässä asenteessa raha nähdään keinona olla antelias ja tehdä hyvää muille. Monet rikkaat ihmiset ovat omaksuneet tämän ihmisystävällisen ja altruistisen asenteen rahaan.


Raha ja onnellisuus

Rahan vaikutus onnellisuuteen on monimutkainen ja riippuu monista tekijöistä. Aluksi lisääntyvät tulot voivat lisätä onnellisuutta, kun perustarpeet täyttyvät. Tässä vaiheessa raha tarjoaa turvaa ja mahdollisuuksia nauttia elämästä.

Onnellisuustutkimukset ovat osoittaneet, että rahan merkitys onnellisuuteen vähenee, kun perustarpeet on tyydytetty. Lisääntyvä raha ei tuo enää yhtä suurta lisäarvoa elämään. Sen sijaan muut tekijät, kuten terveys, ihmissuhteet ja merkityksellinen työ, nousevat tärkeimmiksi onnellisuuden lähteiksi.


Raha ja terveys

Vaikka raha voi tarjota turvaa ja mahdollisuuksia terveyden hoitamiseen, se ei takaa hyvää terveyttä tai onnellisuutta. Terveydellä on erittäin tärkeä merkitys onnellisuuden kannalta ja se voi olla monelle ihmiselle tärkeämpi tekijä kuin raha.

Rahan käyttäminen liian hedonistiseen elämään voi heikentää terveyttä. Ihmisen psykofyysinen olemus ei kestä alituista herkuttelua, juopottelua ja liiallista aistillista nautiskelua. Kohtuus nautinnoissa on terveydelle hyväksi. Rahan avulla voi kustantaa itselleen ja muille henkisempää kulttuuria ja iloa.

Ihmiset, joilla on hyvä terveys, kokevat yleensä suurempaa onnellisuutta. Hyvä terveys mahdollistaa aktiivisen ja nautinnollisen elämän ja tuo paljon enemmän iloa kuin raha. Raha voi kyllä helpottaa terveydenhoitoon liittyviä kustannuksia, mutta se ei voi korvata terveyden merkitystä onnellisuudelle.


Raha ja ihmissuhteet

Tärkeä tekijä onnellisuuden kannalta ovat ihmissuhteet. Ihmissuhteet tarjoavat merkityksellisyyttä, tukea ja läheisyyttä, jotka voivat lisätä onnellisuutta huomattavasti. Raha voi tarjota mahdollisuuksia luoda ja ylläpitää ihmissuhteita, mutta se ei korvaa aitoa läheisyyttä ja välittämistä.

On tärkeää panostaa ihmissuhteisiin ja antaa niille aikaa ja huomiota. Ihmiset, jotka viettävät aikaa läheisten ihmisten seurassa ja kokevat olevansa osa yhteisöä, ovat yleensä onnellisempia. Raha ei voi korvata aitoja ja merkityksellisiä ihmissuhteita.


Raha ja rakkaus

Rahan merkitys rakkaudessa on myös mielenkiintoinen aihe. Monet ihmiset ajattelevat, että raha voi tuoda onnea ja turvaa parisuhteeseen. Totuus kuitenkin on, että rakkautta ei voi ostaa rahalla. Aidossa ja kestävässä parisuhteessa tärkeintä ovat luottamus, kunnioitus ja yhteinen arvomaailma.

Raha voi tarjota mukavuuksia ja mahdollisuuksia parisuhteessa, kuten yhteisiä matkoja tai harrastuksia. Kuitenkaan nämä asiat eivät ole ratkaisevia onnellisuuden kannalta. Parisuhteen onnellisuudessa tärkeintä on tunne siitä, että voi olla oma itsensä ja jakaa elämänsä rakastamansa ihmisen kanssa.


Lottovoitto ja onnellisuus

Lotossa voittaminen on monien unelma. Usein ajatellaan, että suuri rahasumma tekisi meidät automaattisesti onnelliseksi. Aluksi lottovoiton saaminen voi tuoda suurta iloa ja onnellisuutta. Lottovoitto tarjoaa taloudellista turvaa ja mahdollisuuksia toteuttaa unelmia. 

Kuitenkin ajan myötä voiton merkitys lievenee ja arkiset asiat alkavat taas vaikuttaa onnellisuuteen enemmän. Lottovoiton vaikutus onnellisuuteen riippuu ihmisestä, hänen elämäntilanteestaan ja hänen asenteestaan rahaan. Lottovoittajan on hyvä tuntea psykologinen ilmiö, ns. hedoninen adaptaatio.

Hedoninen adaptaatio tarkoittaa sitä, että ihminen tottuu varsin nopeasti muutoksiin, huolimatta merkittävistä positiivisista tai negatiivisista elämäntapahtumista. Se on ihmisillä havaittu psykologinen taipumus palata vähitellen itselleen ominaiseen totuttuun onnellisuuden tasoon.

Lottovoitto voi nostaa onnellisuustasoa pysyvästi, jos lähtötaso on ollut köyhä ja kurja. Jos jo alun perin on tullut hyvin toimeen, lottovoitto on vain lisämauste ennestään tyytyväiseen elämään. Hedoninen adaptaatio pitää huolen siitä, että lottovoittoonkin sopeutuu ajan mittaan.


Uskontojen näkemyksiä rahasta

Kristinuskossa on kaksinainen näkemys rikkaudesta ja köyhyydestä. Toisaalta rikkautta ja materialismia pidetään pahana, jota tulee välttää ja jopa vastustaa. Toisaalta taas vaurautta ja hyvinvointia voidaan pitää Jumalan siunauksena. 

Kristinusko opettaa, että rikkaudessa ei ole mitään vikaa sinänsä. Se mikä on väärin, on rahan tai rikkauden himoitseminen, niin että Jumala unohtuu ja henkinen elämä jää hoitamatta. Siksi kristilliset munkit ja nunnat lupautuvat köyhyyteen, jotta raha ja omaisuus eivät aiheuttaisi esteitä hengelliselle elämälle.

Islamissa rikkaus on tärkeää ja yksi elämän nautinnoista. Muslimin tulee tienata rikkautensa laillisella tavalla. Rikkautta ei tule ansaita tavoilla, jotka Jumala kieltää tai harjoittamalla laitonta toimintaa.

Islamin opetuksen mukaan raha ja omaisuus ovat Jumalan lahjoja ja muslimien odotetaan käyttävän niitä oikeudenmukaisesti ja hyväntekeväisesti.

Hindulaisuudessa rikkaus on jumalan lahja (artha). Hindut uskovat, että useimmat ihmiset tarvitsevat materiaalista rikkautta. Siksi on tärkeää, että hindulainen saavuttaa aineellista rikkautta pyrkiessään kohti vapautusta (moksha). 

Hindut näkevät köyhyyden, kurjuuden ja puutteen johtuvan negatiivisesta karmasta, siksi on välttämätöntä parantaa toimintaansa parempaa tulevaa elämää varten.

Hindulaisen ei kuitenkaan tule kiintyä ja takertua rikkauteen, sillä omaisuuden katsotaan olevan tilapäistä ja karmaan perustuvaa. Hyväntekeväisyyteen ja köyhien auttamiseen kannustetaan voimakkaasti. Hindumies voi halutessaan ryhtyä munkiksi (sannyasi) ja luopua kaikesta maallisesta omaisuudesta.

Buddhalaisuudessa raha ja rikkaus itsessään on neutraali asia, olennaista on se, miten se on hankittu. Raha ja rikkaus on moitteetonta, jos se on oikealla elinkeinolla hankittu eli ilman väkivaltaa, varastamista, valehtelua ja petosta. 

Buddhalaisuudessa korostetaan luopumista maallisista asioista ja himojen hillitsemistä. Vaikka raha ja omaisuus eivät itsessään ole pahoja, niihin liittyvä liiallinen kiintymys ja takertuminen nähdään esteenä henkiselle kasvulle. Siksi buddhalaiset munkit ja nunnat luopuvat rahan käytöstä ja omaisuuden keräämisestä.

Uskonnoissa rikkaus ja omaisuus ei ole elämän päätarkoitus. Raha ja omaisuus on vain keino ja väline luoda hyvää elämää itselleen ja muille, tehdä hyvää läheisilleen ja laajemminkin yhteiskunnalle ja ihmiskunnalle.


Miten käyttää rahaa viisaasti

Vaikka raha ei välttämättä tee meitä pysyvästi onnelliseksi, on tärkeää käyttää sitä viisaasti ja harkiten. Rahan käyttö tulisi perustua eettisiin arvoihin ja tavoitteisiin.

Ihmisen olisi hyvä hallita halujaan ja rahankäyttöään järkevästi kohtuullisuuden periaatteen mukaan. Liian hedonistinen elämäntapa ja rahankäyttö voi luoda onnellisuutta haittaavia addiktioita. Kohtuus kaikessa on terveyttä, hyvinvointia ja onnellisuutta edistävä periaate rahankäytössä.

Rahan käyttö kokemuksiin ja elämyksiin voi tuoda enemmän onnellisuutta kuin materiaalisten tavaroiden ostaminen. Esimerkiksi matkustaminen, harrastukset ja yhteiset kokemukset läheisten ihmisten kanssa voivat tarjota pitkäaikaista onnellisuutta.

On myös tärkeää muistaa antaa ja auttaa muita. Anteliaisuus ja hyväntekeväisyys lisäävät onnellisuutta. Kun käytämme rahaa muiden auttamiseen ja yhteiseen hyvään, tunnemme itsensä merkityksellisiksi ja onnellisiksi. Anteliaisuudella ja hyväntekeväisyydellä on onnellisuutta lisäävä psykologinen vaikutus.


Yhteenveto

Rahan merkitys onnellisuuteen on monimutkainen ja riippuu monista tekijöistä. Raha voi tarjota turvaa, mahdollisuuksia ja mukavuuksia elämässä, mutta se ei automaattisesti tee meitä onnelliseksi. Onnellisuuteen vaikuttavat myös terveys, ihmissuhteet, merkityksellinen työ ja muut elämänalueet.

On tärkeää käyttää rahaa viisaasti ja harkiten. Keskity siis ihmissuhteisiin, terveyteen ja merkityksellisiin kokemuksiin. Muista myös antaa ja auttaa muita, sillä rahan käyttäminen muidenkin hyvinvointiin lisää omaakin hyvinvointia. Elämän eri tekijöiden keskinäinen tasapaino ja merkitys elämässä luo pitkäaikaista onnellisuutta, joka ei riipu pelkästään rahasta.

Kaikki tarvitsevat rahaa elämän perustarpeisiin kohtuullisesti, eikä köyhyys ja kurjuus tee hyvää kenenkään elämään.  Kohtuullista vaurautta suurempi rikkaus on hyväksi ihmisen elämälle vain mikäli hän osaa käyttää vaurautta järkevästi itsensä ja muiden hyvinvoinnin ja onnellisuuden hyväksi ja elää muutenkin rikkautensa kanssa ihmisiksi eli eettisesti hyvälaatuista elämää.

Lue lisää: Miten saada rahaa, Raha-asiat kuntoon, Rahat riittämään, Sijoitusopas, Onni-onnellisuusopas

Lähteet

Action for Happiness (2017). Money and Happiness - with Claudia Hammond. YouTube. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=PIlVeY-rZpc&t=60s [Accessed 23 Nov. 2023].

Greater Good. (2023). Can Money Buy Happiness? It Depends on Why You’re Spending It. [online] Available at: https://greatergood.berkeley.edu/article/item/can_money_buy_happiness_it_depends_on_why_youre_spending_it [Accessed 23 Nov. 2023].

Harvard Business Review. (2020). Does More Money Really Make Us More Happy? [online] Available at: https://hbr.org/2020/09/does-more-money-really-makes-us-more-happy [Accessed 23 Nov. 2023].

Hindusinfo.com. (2020). Available at: https://www.hindusinfo.com/what-does-hinduism-hindu-religion-say-about-wealth/?utm_content=cmp-true [Accessed 29 Nov. 2023].

Teachings of the Buddha. (2023). Buddhism and Money | Teachings of the Buddha. [online] Available at: https://teachingsofthebuddha.com/Buddhism-and-Money [Accessed 23 Nov. 2023].

Toward, A. (2019). A Healthy Attitude Toward Money Leads to Financial Security. [online] Available at: https://morethanyourmoney.com/blog/a-healthy-attitude-toward-money-leads-to-financial-security [Accessed 23 Nov. 2023].