Velkaneuvonta ja velkajärjestely

Kysymys: Mikä on velkajärjestely? Mitä tarkoittaa velkajärjestely? Miten pääsee velkajärjestelyyn? Miten selvitä veloista? Kuinka selvitä veloista? Miten eroon velkakierteestä? Miten selvitä velkahelvetistä? Mitä tehdä kun on ylivelkaantunut? Mistä apua taloudelliseen ahdinkoon?

Vastaus: Yksityishenkilön velkajärjestely on ylivelkaantuneen henkilön velkojen uudelleenjärjestelyä, joka perustuu lakiin yksityishenkilön velkajärjestelystä. 

Velkajärjestely tarkoittaa maksukyvyttömän yksityishenkilön taloudellisen tilanteen korjaamista tuomioistuimen määräämällä maksuohjelmalla.

Velkajärjestelyyn pääsee ottamalla yhteyttä oman paikkakunnan oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvontaan. Velkajärjestelyyn hakeutuminen ja hakeminen on vapaaehtoista.

Oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonta on valtion järjestämää maksutonta palvelua. Talous- ja velkaneuvojat ja oikeusapusihteerit antavat luottamuksellista neuvontaa ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Ennen velkajärjestelyyn hakeutumista ja hakemista selvitetään velkajärjestelyn edellytykset ja esteet.

Talous- ja velkaneuvoja arvioi taloutesi tilanteen ja jos edellytykset velkajärjestelylle täyttyvät, talous- ja velkaneuvoja lähettää asiakkaan hakemuksen käräjäoikeuteen.

Kun velkajärjestely myönnetään, asiakkaalle vahvistetaan maksuohjelma. Maksuohjelma kestää yleensä noin 3-5 vuotta.

‍Velkajärjestely on viimesijainen velkojen järjestelykeino. Ennen velkajärjestelyä täytyy selvittää, voiko velkaongelman ratkaista muilla keinoin.

Jos olet ylivelkaantunut, haet apua taloudelliseen ahdinkoon ja haluat selvitä veloista ja velkakierteestä, sinulla on hyviä ja käyttökelpoisia keinoja ja ratkaisuja käytössäsi.

  1. Hakeudu talous- ja velkaneuvontaan. Talous- ja velkaneuvoja auttaa ja neuvoo järjestelylainan tai velkajärjestelyn hakemisessa.
  2. Tee velkajärjestely omin päin yhdistämällä lainoja järjestelylainan avulla.

Yksityishenkilön velkajärjestely on tarpeen, kun olet ylivelkaantunut ja ulosotossa, etkä kykene enää selviytymään veloistasi.

Kun sinulla on vielä maksukykyä, etkä ole vielä saanut maksuhäiriömerkintää, etkä ole ulosotossa, voit järjestellä velkojasi omin päin rahoituspalveluja käyttämällä. 

Voit hakeaa järjestelylainaa, jolla voit maksaa kaikki entiset velat pois. Järjestelylainaa voit saada suoraan rahoitusmarkkinoilta, pankista tai kotikunnan sosiaalisesta luotosta.


Velkajärjestely omin päinTalous- ja velkaneuvonta

Ratkaisuja lainojen yhdistelyynLainojen yhdistely
Keywords: lainojen yhdistäminen, yhdistä lainat, yhdistä lainoja, yhdistelylaina, yhdistä lainat halvin, edullinen yhdistelylaina, kulutusluottojen yhdistäminen, velkojen yhdistäminen, paras yhdistelylaina, yhdistä lainoja, lainat yhdeksi, pikavippien yhdistäminen, mistä yhdistelylaina, yhdistelylaina helposti, yhdistä kaikki lainat, lainojen yhdistelylaina, yhdistä kulutusluotot, yhdistä kalliit lainat, lainojen yhdistely, paras lainojen yhdistäminen, kulutusluotot yhdeksi lainaksi