Fyysinen hyvinvointi

Fyysinen hyvinvointi on tärkeä osa kokonaisvaltaista terveyttä ja elämänlaatua. Fyysinen hyvinvointi tarkoittaa sitä, että keho toimii optimaalisesti ja että tunnet olosi energiseksi, terveeksi ja onnelliseksi. Fyysinen hyvinvointi koostuu useista eri osa-alueista, joita ovat mm. terveys, työ ja vapaa-aika sekä lepo. 


Kuva: Microsoft Image Creator

Terveys – kehon hyvinvoinnista huolehtiminen

Terveys on fyysisen hyvinvoinnin perusta. Fyysinen hyvinvointi on tärkeä osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hyvinvoiva keho auttaa meitä jaksamaan paremmin ja olemaan onnellisempia.

Fyysinen hyvinvointi on yksi ihmisen tärkeimmistä hyvinvoinnin osa-alueista. Se vaikuttaa muun muassa terveyteen, jaksamiseen, mielialaan ja elämänlaatuun. Fyysisesti hyväkuntoinen ihminen on terveempi, voi paremmin ja jaksaa enemmän. Hänellä on myös paremmat mahdollisuudet suoriutua arjesta ja työstä.

Fyysisen hyvinvoinnin edistämiseen on olemassa monia keinoja. Tärkeimpiä niistä ovat terveellinen ruokavalio, riittävä liikunta ja riittävä lepo.


Ruokavalio ja hyvinvointi

Terveellä ruokavaliolla ja säännöllisellä liikunnalla on monia positiivisia vaikutuksia kehon ja mielen terveyteen. Terveellinen ruokavalio sisältää runsaasti kasviksia, hedelmiä, täysjyväviljoja, proteiinia ja terveellisiä rasvoja. 

Terveellinen ruokavalio auttaa ylläpitämään normaalia painoa, verensokeria, kolesterolia ja verenpainetta. Terveellinen ruokavalio myös tukee mielialaa, keskittymiskykyä ja muistia. Terveellisen ruokavalion ylläpitäminen yhdessä liikunnan kanssa parantaa fyysistä hyvinvointia monin tavoin.


Fyysinen aktiivisuus ja liikunta

Fyysinen aktiivisuus ja liikunta ovat olennaisia fyysiselle hyvinvoinnille. Fyysinen aktiivisuus tarkoittaa kaikkea liikkumista, joka kuluttaa energiaa, kuten kävelyä, pyöräilyä, siivousta tai puutarhanhoitoa. Liikunta taas on suunnitelmallista ja tavoitteellista fyysistä harjoittelua, kuten kävelyä, juoksua, kuntosalilla käymistä tai pyöräilyä. 

Fyysinen aktiivisuus ja liikunta parantavat kestävyys-, voima- ja liikkuvuuskuntoa sekä luuston terveyttä. Ne myös vahvistavat immuunijärjestelmää, alentavat stressihormoneja ja lisäävät mielihyvähormoneja. Fyysinen aktiivisuus ja liikunta edistävät myös henkistä hyvinvointia, sillä ne lisäävät itseluottamusta, sosiaalisuutta ja elämänhallintaa.

Suositeltava määrä fyysistä aktiivisuutta aikuisille on vähintään 150 minuuttia kohtalaisen rasittavaa tai 75 minuuttia rasittavaa liikuntaa viikossa. Lisäksi tulisi tehdä lihaskunto- ja liikehallintaharjoitteita vähintään kaksi kertaa viikossa. Liikunnan tulisi olla monipuolista ja mielekästä sekä sopivaa omalle kunto- ja terveystasolle.


Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen

Työ ja vapaa-aika ovat myös tärkeitä fyysisen hyvinvoinnin kannalta. Työ on useimmille ihmisille merkityksellinen osa elämää, joka tuo tulon lisäksi sisältöä, haasteita ja sosiaalisia kontakteja. Työ voi kuitenkin myös aiheuttaa kuormitusta, stressiä ja uupumusta, jos se on liian raskasta, epäsopivaa tai epätasa-arvoista. Siksi on tärkeää löytää työn ja vapaa-ajan tasapaino, joka mahdollistaa sekä työssä että vapaa-ajalla jaksamisen ja nauttimisen.

Työn ja vapaa-ajan tasapaino tarkoittaa sitä, että työ ei vie liikaa aikaa, energiaa tai huomiota vapaa-ajalta ja että vapaa-aika ei häiritse työtehtävien hoitamista. Työn ja vapaa-ajan tasapaino on yksilöllinen asia, joka riippuu muun muassa työn luonteesta, työympäristöstä, elämäntilanteesta ja arvoista. 

Harrastukset, kuten lukeminen, kirjoittaminen, matkustaminen, musisointi tai käsitöiden tekeminen, voivat tarjota mielihyvää ja rentoutumista, vähentää stressiä ja parantaa mielialaa. Taiteen parissa puuhailu, luontoon tai muihin itselle tärkeisiin aktiviteetteihin ryhtyminen hyödyttää fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja terveyttä.


Työn ja vapaa-ajan tasapainoa voi parantaa monilla tavoilla:

 • aseta realistisia tavoitteita ja priorisoi tehtäviä
 • pidä kiinni työajoista ja rajoita ylityötä
 • pyydä apua ja tukea tarvittaessa
 • opi sanomaan ei ja asettamaan rajoja
 • tee jotain mukavaa ja rentouttavaa vapaa-ajalla
 • harrasta harrastuksia, jotka tuovat iloa ja virkistystä
 • vietä aikaa perheen, ystävien ja muiden läheisten kanssa.


Lepo ja palautuminen

Lepo on fyysisen hyvinvoinnin kannalta erityisen tärkeä osa-alue. Lepo tarkoittaa sitä, että annat kehollesi ja mielellesi aikaa palautua päivän rasituksista ja valmistautua seuraavaan päivään. Lepoon kuuluu useita palauttavia asioita, kuten laadukas uni, rentoutumishetket sekä fyysinen ja psyykkinen palautuminen.

Lepo voi olla aktiivista tai passiivista lepoa. Aktiivinen lepo on sellaista toimintaa, joka rentouttaa kehoa ja mieltä, kuten meditointia, joogaa, lukemista tai musiikin kuuntelua. Passiivinen lepo on sellaista toimintaa, joka ei vaadi mitään ponnistelua, kuten nukkumista, loikoilua tai torkkumista.

Uni on hyvin tärkeä fyysiselle hyvinvoinnille, sillä se on kehon ja mielen perustarve. Unen aikana tapahtuu monia elintärkeitä aineenvaihduntaan liittyviä palautumisprosesseja. Unen laatuun ja määrään vaikuttavat monet tekijät, kuten valo, lämpötila, melu, stressi, ruokailu ja liikunta. Hyvä uni edellyttää hyvää unihygieniaa eli unta edistäviä rutiineja ja tottumuksia. 


Hyvän unihygienian periaatteita:

 • nuku riittävästi eli noin 7–9 tuntia yössä
 • mene nukkumaan ja herää suunnilleen samaan aikaan joka päivä
 • vältä kofeiinia, alkoholia ja tupakkaa ennen nukkumaanmenoa
 • vältä raskasta ateriaa tai runsasta nesteen nauttimista illalla
 • vältä kirkasta valoa ja näyttöjen käyttöä ennen nukkumaanmenoa
 • pidä makuuhuone pimeänä, viileänä ja hiljaisena
 • tee jotain rauhoittavaa ennen nukkumaanmenoa, kuten lukemista tai venyttelyä.


Yhteenveto

Fyysinen hyvinvointi on monipuolinen kokonaisuus, joka koostuu terveydestä, työstä ja levosta. Näiden osa-alueiden tasapaino on avain fyysiseen hyvinvointiin. Terveellinen ruokavalio ja säännöllinen liikunta edistävät kehon ja mielen terveyttä ja ehkäisevät sairauksia. 

Työn ja vapaa-ajan tasapaino mahdollistaa työssä ja vapaa-ajalla jaksamisen ja nauttimisen. Lepo ja uni ovat kehon ja mielen perustarve, joka tukee palautumista ja oppimista. Fyysinen hyvinvointi on terveen ja tyydyttävän elämän perusta.


Lue lisää: Onni-onnellisuusopas

Lue lisää: Fyysinen onnellisuus


Lähteet

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Fyysinen aktiivisuus. https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/liikunta 

UKK-instituutti: Liikuntasuositus aikuisille. https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/aikuisten-liikkumisen-suositus/ 

Duodecim Terveyskirjasto: Unihygienia. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00534 

Työterveyslaitos: Työn ja vapaa-ajan tasapaino. https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/palaudu-aivotyossa-tietopankki/tyon-ja-vapaa-ajan-tasapaino