Psyykkinen onnellisuus

Psyykkinen onnellisuus on mielentila, jossa ihminen kokee iloa ja positiivisia tunteita. Se on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia ja elämänlaatua. Se on myös positiivista mielenterveyttä ja hyvää mieltä, jossa ihminen kokee elämänsä merkitykselliseksi ja tasapainoiseksi. 

Psyykkinen onnellisuus
Psyykkinen onnellisuus. Kuva: Image Creator

Psyykkinen onnellisuus tarkoittaa positiivista mielentilaa, jossa ihminen kokee elämänsä hyväksi. Se liittyy myös positiivisiin tunteisiin, kuten iloon, onnellisuuteen, kiitollisuuteen ja mielenrauhaan.

Positiivinen mielenterveys tarkoittaa hyvinvoinnin tilaa, jossa ihminen käyttää ja kehittää vahvuuksiaan, selviytyy elämän haasteista, kykenee osallistumaan työhön yhteisönsä hyväksi ja pystyy elämään tasapainoista ja terveellistä elämää.

Psyykkiseen onnellisuuteen vaikuttavat monet eri tekijät, kuten elämäntilanne, perhesuhteet, ystävyyssuhteet, työ, taloudellinen tilanne ja terveys. 

Psyykkistä onnellisuutta edistää läheisten ihmisten kanssa vietetty aika, liikunta, elämän tavoitteiden asettaminen, kiitollisuuden harjoittaminen, meditaatio ja hyvä uni. 

Tärkeää on löytää itselle sopivat keinot, joilla edistää omaa ja toisten onnellisuutta ja käyttää niitä aktiivisesti.


Mitä on psyykkinen onnellisuus

Psyykkinen onnellisuus tarkoittaa positiivista mielentilaa, jossa ihminen kokee elämänsä hyväksi. Se liittyy myös positiivisiin tunteisiin, kuten iloon, onnellisuuteen, kiitollisuuteen ja mielenrauhaan. 

Psyykkinen onnellisuus on yksi osa subjektiivista hyvinvointia, joka on ihmisen oma arvio elämänsä laadusta. Subjektiiviseen hyvinvointiin kuuluu myös elämään tyytyväisyys ja elämän merkityksellisyys.

Psyykkinen onnellisuus ei ole sama asia kuin pelkkä mielihyvä tai nautinto. Mielihyvä on lyhytaikainen tunne, joka syntyy miellyttävistä kokemuksista, kuten ruoasta, seksistä tai musiikista. Nautinto on mielihyvän muoto, joka liittyy tiettyyn toimintaan, kuten harrastukseen, urheiluun tai taiteeseen. 

Psyykkinen onnellisuus on pidempikestoista ja syvempää kuin mielihyvä tai nautinto. Se ei riipu vain ulkoisista ärsykkeistä, vaan myös sisäisistä tekijöistä, kuten asenteista, arvoista ja tavoitteista.


Mitä hyötyjä psyykkisellä onnellisuudella on

Psyykkisellä onnellisuudella on monia hyötyjä sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Psyykkisesti onnelliset ihmiset ovat:

- Terveempiä. Psyykkinen onnellisuus vahvistaa immuunijärjestelmää, alentaa verenpainetta ja sykettä, vähentää tulehdusta ja stressihormoneja, ja parantaa unen laatua. Psyykkisesti onnelliset ihmiset sairastavat vähemmän, toipuvat nopeammin, ja elävät pidempään kuin psyykkisesti onnettomat ihmiset. 

- Tuottavampia. Psyykkinen onnellisuus lisää motivaatiota, luovuutta, keskittymiskykyä, ja ongelmanratkaisutaitoja. Psyykkisesti onnelliset ihmiset tekevät parempaa työtä, saavat parempia arvosanoja, ja edistyvät urallaan paremmin kuin psyykkisesti onnettomat ihmiset.

- Sosiaalisempia. Psyykkinen onnellisuus edistää ystävällisyyttä, empatiaa, luottamusta, ja yhteistyökykyä. Psyykkisesti onnelliset ihmiset ovat suositumpia, rakastettavampia, ja avuliaampia kuin psyykkisesti onnettomat ihmiset. He myös saavat enemmän tukea ja apua muilta ihmisiltä. 
 
- Joustavampia. Psyykkinen onnellisuus auttaa selviytymään vastoinkäymisistä, haasteista, ja stressistä. Psyykkisesti onnelliset ihmiset ovat optimistisempia, toiveikkaampia, ja joustavampia kuin psyykkisesti onnettomat ihmiset. He myös oppivat enemmän kokemuksistaan ja kasvavat henkisesti. 

Näin voit parantaa psyykkistä onnellisuuttasi:

Viihtyisä koti | Ihmisen elämänkaari ja henkinen kehitys | Luonto mielipaikkana


Miten psyykkistä onnellisuutta voi lisätä

Psyykkistä onnellisuutta voi lisätä monin eri tavoin. Yksi tapa on hyödyntää positiivisen psykologian menetelmiä, jotka perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Positiivinen psykologia on psykologian haara, joka tutkii ihmisen hyvinvointia, vahvuuksia ja potentiaalia. 

Positiivisen psykologian menetelmät ovat yksinkertaisia ja tehokkaita harjoituksia, jotka auttavat lisäämään psyykkistä onnellisuutta ja positiivisia tunteita.

Positiivisen psykologian mukaan psyykkistä onnellisuutta ja hyvää mieltä voi tavoitella esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  • Harjoittamalla kiitollisuutta
  • Tekemällä hyviä tekoja muille
  • Harrastamalla jotain itseään kiinnostavaa
  • Keskittymällä positiivisiin asioihin elämässä.
  • Lisäämällä läheisten ihmisten kanssa vietettyä aikaa
  • Ystävyyssuhteiden vaaliminen ja vahvistaminen.
  • Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden lisääminen
  • Elämän tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttaminen
  • Riittävän unen, levon ja rentoutumisen turvaaminen.
  • Elämäntapojen parantaminen ja kohentaminen.

Yhteenvetoa

Psyykkinen onnellisuus on tila, jossa ihminen kokee elämänsä merkitykselliseksi ja tasapainoiseksi. Siihen vaikuttavat monet tekijät, kuten elämäntilanne, perhesuhteet, ystävyyssuhteet, työ, taloudellinen tilanne ja terveys. 

Psyykkistä onnellisuutta edistää esimerkiksi läheisten kanssa vietetty aika, liikunta, kiitollisuuden harjoittaminen ja hyvä uni. 

Positiivisen psykologian mukaan psyykkistä hyvinvointia voi edistää keskittymällä positiivisiin asioihin elämässä, lisäämällä läheisten kanssa vietettyä aikaa, liikkumalla enemmän ja rentoutumalla riittävästi.

On tärkeää löytää itselle sopivat keinot ja käyttää niitä aktiivisesti, jotta psyykkinen hyvinvointi ja onnellisuus voi kasvaa, kehittyä ja pysyä yllä.

Keywords: psyykkinen onnellisuus, tunteet, positiivinen mielentila, hyvinvointi, elämänlaatu, positiivinen mielenterveys, ilo, onnellisuus, kiitollisuus, mielenrauha, elämäntilanne, perhesuhteet, ystävyyssuhteet, työ, taloudellinen tilanne, terveys, liikunta, elämäntavoitteet, meditaatio, hyvä uni, positiivinen psykologia, kiitollisuuden harjoittaminen, ystävyyssuhteiden vaaliminen, fyysinen aktiivisuus, elämäntapojen parantaminen, lepo ja rentoutuminen.